Create Invoice

ARIMPEX - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ARIMPEX
PIN 31614574
TIN 2020433855
VAT number SK2020433855
Date create 19 September 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ARIMPEX
Cesta na Kamzík 5/C
83101
Bratislava
Financial information
Sales and income 803 849 €
Profit 16 769 €
Capital 1 626 396 €
Own capital 306 681 €
Contact Information
Phone(s) 0252733668
Mobile phone(s) 0905484503
Fax(es) 0252733668
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,841,542
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 197,306
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 197,306
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 195,377
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,929
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,643,705
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 2
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 303
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
8. Deferred tax asset (481A) 303
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 537,585
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 45,524
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,524
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 109,641
6. Social security (336) - /391A/ 727
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 381,693
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,105,815
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 86,358
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 1,019,457
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 531
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 531
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,841,542
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 323,450
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 172,608
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 172,608
A.III. Other capital funds (413) 6,426
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 15,495
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 15,495
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 7,447
2. Other funds (427, 42X) 7,447
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 104,705
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 519,439
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -414,734
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,769
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,518,092
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 218,483
2. Net value of contract (316A) 218,483
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,294,604
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 646,084
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 646,084
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 485,255
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 105,059
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 28,853
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 29,353
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,005
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,005
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 842,278
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 803,849
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 5,290
III. Revenues from sale of services (602, 606) 792,504
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,055
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 672,233
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 118,447
D. Services (účtová group of 51) 276,471
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 675
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 675
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 659
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 24,795
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 24,795
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 251,186
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,616
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 402,876
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5,938
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4,697
2. Other interest income (662A) 4,697
XII. Foreign exchange gains (663) 1,241
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 117,523
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 23,386
2. Other expense (562A) 23,386
O. Exchange rate losses (563) 93,400
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 737
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -111,585
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 20,031
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,262
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,262
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,769
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31614574 TIN: 2020433855 VAT number: SK2020433855
 • Registered seat: ARIMPEX, Cesta na Kamzík 5/C, 83101, Bratislava
 • Date create: 19 September 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Anatoly Klunny trvalý pobyt na území SR : Cesta na Kamzík 12690/5C Bratislava 831 01 27.11.1998
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Anatoly Klunny 172 608 € (100%) trvalý pobyt na území SR : Cesta na Kamzík 12690/5C Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.02.2013Zrušeny predmety činnosti:
   obchod s vojenským materiálom v rozsahu:
   ZVM 1 zbrane a ich špeciálne konštruované súčasti
   ZVM 2 veľkokolibr. výzbroj alebo zbrane a ich špec, konštr. súčasti
   ZVM 3 strelivo a jeho špec. konšt. súčasti pre zbrane uvedené v pol. ZVM 1,2,23
   ZVM 4 bomby, torpéda, rakety a strely a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 5 systémy a podsystémy na riadenie streľby špec. konštr. na voj. použitie a ich špec. konštr. súčasti a príslušenstvo
   ZVM 6 vozidlá špec. konštr. alebo upravené na voj. použitie a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 9 vojnové plavidlá a špec. námorné zariadenia a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 10 lietadlá a vrtuľníky, vzdušné vozidlá bez posádky, let. motory a zariadenia lietadiel alebo vrtuľníkov a s tým spojené zariadenia a súčasti špec. konštr. na voj. účely
   ZVM 11 elektronické zariadenia špec. konštr. na voj. použitie a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 12 fotografické a elektrooptické zobraz. zariadenia a pre nich špec. konštr. súčasti
   ZVM 15 voj. infračervené zariadenia tepelne zobraz. a obraz zosilňujúce zariadenia a pre tieto zariadenia špec. konštr. súčasti
   ZVM 21 systémy zbraní smerovanej energie a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 24 služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   21.09.2012Nový štatutárny orgán:
   Anatoly Klunny trvalý pobyt na území SR : Cesta na Kamzík 12690/5C Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 27.11.1998
   20.09.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexej Murín Veleslavín, Pod Novým Lesem 384/76A Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.05.2010
   Anatoly Klunny trvalý pobyt na území SR : Námestie SNP 23 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1998
   09.08.2012Noví spoločníci:
   Anatoly Klunny pobyt na území SR : Cestna na Kamzík 5/C Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Anatoly Klunny trvalý pobyt na území SR : Námestie SNP 23 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1998
   08.08.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jan Valenta Nábrežná 3466/6 Vrútky
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovská Oblasť Ruská federácia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovska oblasť Rusko dlhodobý pobyt na území SR : Námestie SNP 23 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1998
   26.05.2010Nové sidlo:
   Cesta na Kamzík 5/C Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Alexej Murín Veleslavín, Pod Novým Lesem 384/76A Praha 6 160 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.05.2010
   25.05.2010Zrušené sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Plechov Štefunkova 9 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   27.02.2003Noví spoločníci:
   Ing. Jan Valenta Nábrežná 3466/6 Vrútky
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovská Oblasť Ruská federácia
   26.02.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jan Valenta Nábrežná 3466/6 Vrútky
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovská Oblasť Ruská federácia
   19.02.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Alexander Plechov Štefunkova 9 Bratislava Vznik funkcie: 14.08.2000
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovska oblasť Rusko dlhodobý pobyt na území SR : Námestie SNP 23 Bratislava Vznik funkcie: 27.11.1998
   18.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Alexander Plechov Štefunkova 9 Bratislava
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovska oblasť Rusko dlhodobý pobyt na území SR : Námestie SNP 23 Bratislava
   06.06.2001Nové sidlo:
   Šafárikovo nám. 7 Bratislava 811 02
   05.06.2001Zrušené sidlo:
   Vranovská 27 Bratislava 851 01
   27.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alexander Plechov Štefunkova 9 Bratislava
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovska oblasť Rusko dlhodobý pobyt na území SR : Námestie SNP 23 Bratislava
   26.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Miroslav Kopta Gessayova 18 Bratislava 851 03
   Klunnyj Anatolij Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovská Oblasť Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Grösslingova 2476/73 Bratislava
   07.01.2000Noví spoločníci:
   Ing. Jan Valenta Nábrežná 3466/6 Vrútky
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Miroslav Kopta Gessayova 18 Bratislava 851 03
   06.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Segľa 20 Bystrička
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zoltán Jasovský Ľ. Fullu 25 Bratislava
   11.08.1999Nové predmety činnosti:
   faktoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Klunnyj Anatolij Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovská Oblasť Ruská federácia dlhodobý pobyt na území SR : Grösslingova 2476/73 Bratislava
   22.06.1999Nové obchodné meno:
   ARIMPEX, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vranovská 27 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod okrem koncesií
   podnikateľské riziko
   výskum trhu
   predaj dvojstopových motorových vozidiel
   predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
   nákup, predaj a preprava zbraní a streliva
   obchod s vojenským materiálom v rozsahu:
   ZVM 1 zbrane a ich špeciálne konštruované súčasti
   ZVM 2 veľkokolibr. výzbroj alebo zbrane a ich špec, konštr. súčasti
   ZVM 3 strelivo a jeho špec. konšt. súčasti pre zbrane uvedené v pol. ZVM 1,2,23
   ZVM 4 bomby, torpéda, rakety a strely a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 5 systémy a podsystémy na riadenie streľby špec. konštr. na voj. použitie a ich špec. konštr. súčasti a príslušenstvo
   ZVM 6 vozidlá špec. konštr. alebo upravené na voj. použitie a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 9 vojnové plavidlá a špec. námorné zariadenia a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 10 lietadlá a vrtuľníky, vzdušné vozidlá bez posádky, let. motory a zariadenia lietadiel alebo vrtuľníkov a s tým spojené zariadenia a súčasti špec. konštr. na voj. účely
   ZVM 11 elektronické zariadenia špec. konštr. na voj. použitie a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 12 fotografické a elektrooptické zobraz. zariadenia a pre nich špec. konštr. súčasti
   ZVM 15 voj. infračervené zariadenia tepelne zobraz. a obraz zosilňujúce zariadenia a pre tieto zariadenia špec. konštr. súčasti
   ZVM 21 systémy zbraní smerovanej energie a ich špec. konštr. súčasti
   ZVM 24 služby poskytované alebo prijímané v súvislosti s výrobkami tohto zoznamu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Segľa 20 Bystrička
   Anatolij Vladimirovič Klunnyj Allejevaja 3/3 Železnodorožnyj - Moskovská Oblasť Ruská federácia
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Jasovský Ľ. Fullu 25 Bratislava