Create Invoice

AGRO - MOVINO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name AGRO - MOVINO
PIN 31617824
TIN 2021243807
VAT number SK2021243807
Date create 31 October 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AGRO - MOVINO
Osloboditeľov 66
99001
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 571 494 €
Profit -173 935 €
Capital 6 303 464 €
Own capital 1 032 752 €
Contact Information
Phone(s) 0474830572, 0474830587, 0474830649, 0474911425, 0474911426, 0474911749
Mobile phone(s) +421902984403, +421903214322
Fax(es) 0474830587
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 7,104,895
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,079,539
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 11,677
2. Software (013) - /073, 091A/ 497
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 4,656
6. Acquired long-term intangible assets (041) - /093/ 6,524
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,417,812
A.II.1. Land (031) - /092A/ 76,925
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 564,954
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 518,667
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ 524,960
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 732,306
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,650,050
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 550,000
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 1,100,050
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,016,043
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 1,768,595
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 164,040
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,396,577
3. Products (123) - /194/ 196,916
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 11,062
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,126,910
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 680,772
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 680,772
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 100,000
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 133,764
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 212,374
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 120,538
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,786
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 102,752
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,313
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,313
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 7,104,895
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 948,817
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 64,331
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 64,331
A.III. Other capital funds (413) 3,100,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,225
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,225
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -2,051,804
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 963,906
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -3,015,710
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -173,935
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,921,120
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 142,858
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) -595
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 143,453
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,179,093
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,109,161
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,109,161
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 14,063
7. Liabilities from social insurance (336) 9,401
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,078
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 40,390
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 22,161
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 22,161
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,417,376
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 3,159,632
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 234,958
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) -43
3. Deferred revenue long-term (384A) 111,883
4. Deferred income short-term (384A) 123,118
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 3,996,641
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,571,494
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 713,244
II. Revenues from sales of own products (601) 3,235,304
III. Revenues from sale of services (602, 606) 48,092
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 118,958
V. Activation (účtová a group of 62) 86,996
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 13,009
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 355,891
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,314,448
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 439,849
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,850,227
D. Services (účtová group of 51) 1,378,576
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 400,782
E.1. Wages and salaries (521, 522) 286,827
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 96,552
4. Social expenses (527, 528) 17,403
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 28,258
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 203,160
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 203,160
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 82
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,514
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 257,046
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 533,942
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,081
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,965
2. Other interest income (662A) 1,965
XIV. Other income from financial activities (668) 116
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 430,181
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 408,338
2. Other expense (562A) 408,338
O. Exchange rate losses (563) 13
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 21,830
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -428,100
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -171,054
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,881
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -173,935
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31617824 TIN: 2021243807 VAT number: SK2021243807
 • Registered seat: AGRO - MOVINO, Osloboditeľov 66, 99001, Bratislava
 • Date create: 31 October 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.08.2005Nové sidlo:
   Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš 990 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce 991 25 Vznik funkcie: 30.06.2005
   03.08.2005Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumír Kóňa Račianska 81/4 Bratislava Vznik funkcie: 11.02.2003
   23.04.2004Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   06.08.2003Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   05.08.2003Zrušené sidlo:
   Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš 990 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 16.06.2003
   23.04.2003Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj vína a nealkoholických nápojov
   spracovanie poľnohospodárskych produktov v rozsahu voľných živností
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť v rámci voľných živností
   reklamné činnosti
   nákup, úprava, skladovanie a predaj osív, sadív, ovocných stromkov a viniča
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a ich obvyklých príloh ako i bezmäsitých jedál
   predaj na priamu konzumáciu vína, čapovaného piva, alkoholických a nealkoholických nápojov, destilátov, tabakových výrobkov pochutín a doplnkového tovaru
   laboratórna činnosť - rozborovanie pôdy a prvkov rastlinného a živočíšneho pôvodu
   maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami a nápojmi
   prenájom výrobných priestorov a nebytových priestorov
   zásielkový predaj
   maloobchod s alkoholickými a inými nápojmi
   Noví spoločníci:
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce
   Ing. Jozef Špirko Stred 50/29 Považská Bystrica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš Vznik funkcie: 11.02.2003 Skončenie funkcie: 16.06.2003
   Ing. Bohumír Kóňa Račianska 81/4 Bratislava Vznik funkcie: 11.02.2003
   22.04.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš Vznik funkcie: 08.01.1997 Skončenie funkcie: 11.02.2003
   23.01.2003Nový štatutárny orgán:
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš Vznik funkcie: 08.01.1997 Skončenie funkcie: 11.02.2003
   22.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce Skončenie funkcie: 27.03.2001
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš
   31.07.2001Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Prof.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš
   30.07.2001Zrušeny spoločníci:
   MOVINO, a.s. IČO: 36 039 233 Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánske 41 Veľký Krtíš
   14.03.2001Noví spoločníci:
   MOVINO, a.s. IČO: 36 039 233 Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   13.03.2001Zrušeny spoločníci:
   MOVINO, spol. s r.o. IČO: 30 225 558 Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   10.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánske 41 Veľký Krtíš
   09.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánske 41 Veľký Krtíš
   02.06.1998Noví spoločníci:
   MOVINO, spol. s r.o. IČO: 30 225 558 Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetského 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánske 41 Veľký Krtíš
   01.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetské 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánske 41 Veľký Krtíš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetské 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   08.01.1997Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
   Noví spoločníci:
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetské 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánske 41 Veľký Krtíš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ondrej Celleng Družstevná 1 Čebovce Skončenie funkcie: 27.03.2001
   Ing. Milan Hruška Dúbravská cesta 29 Veľký Krtíš
   Katarína Mihaleje Dúbravská cesta 6 Veľký Krtíš
   Doc.MUDr. Ján Štencl , CSc. Novosvetské 25 Bratislava
   Ing. Miloš Varga Dúbravská cesta 31 Veľký Krtíš
   MVDr. Milan Vredík Partizánska 41 Malý Krtíš
   07.01.1997Zrušeny spoločníci:
   FRANKO - MOVINO spol. s r.o. Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   AGRO - MOVINO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš 990 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
   výroba ovocných štiav a nápojov vrátane vína
   Noví spoločníci:
   FRANKO - MOVINO spol. s r.o. Osloboditeľov 66 Veľký Krtíš
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ondrej Celleng Malinovského 37 Čebovce