Create Invoice

TECHNOKON - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TECHNOKON
PIN 31630243
TIN 2020456438
VAT number SK2020456438
Date create 31 May 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TECHNOKON
Mariánske námestie 5
01001
Bratislava
Financial information
Sales and income 62 389 €
Profit -360 241 €
Capital 3 707 966 €
Own capital 3 195 776 €
Contact Information
Phone(s) 0415640685, 0415640683
Fax(es) 0415640632
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,281,075
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 3,504,630
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 270,598
3. Valuable rights (014) - /074, 091A/ 5,394
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 270,037
5. Other non-current intangible assets (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ -4,833
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 3,233,202
A.II.1. Land (031) - /092A/ 64,479
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,157,722
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 11,001
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 830
2. Equity securities and shares with podielovou participation except in affiliated entities (062A) - /096A/ 830
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 776,184
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 15,450
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 15,450
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 715,798
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 309,000
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 309,000
7. Other receivables (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 56,923
8. Deferred tax asset (481A) 349,875
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 38,889
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 34,592
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,592
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,297
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 6,047
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,392
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 4,655
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 261
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 261
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,281,075
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,975,444
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 873,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 873,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 42,193
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 42,193
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 1,420,492
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,742,053
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -1,321,561
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -360,241
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,286,910
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 1,114,194
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 1,111,669
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 1,111,669
9. Liabilities from social fund (472) 2,525
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,165,456
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 185,432
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 185,432
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 948,681
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 7,234
7. Liabilities from social insurance (336) 4,671
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,873
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,565
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 7,260
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,260
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 18,721
4. Deferred income short-term (384A) 18,721
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 62,389
III. Revenues from sale of services (602, 606) 54,959
V. Activation (účtová a group of 62) 1,127
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,303
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 400,884
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 56,784
D. Services (účtová group of 51) 25,146
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 49,051
E.1. Wages and salaries (521, 522) 35,470
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 12,484
4. Social expenses (527, 528) 1,097
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 5,456
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 263,330
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 263,330
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,117
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -338,495
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -25,844
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,659
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,659
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,659
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -341,154
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 19,087
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 18,127
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -360,241
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31630243 TIN: 2020456438 VAT number: SK2020456438
 • Registered seat: TECHNOKON, Mariánske námestie 5, 01001, Bratislava
 • Date create: 31 May 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.07.2006Nové sidlo:
   Mariánske námestie 5 Žilina 010 01
   Nový štatutárny orgán:
   Viera Gažúrová - predseda Severná 2810/37 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Ladislav Sliviak - člen Skalka 221/21 Lietavská Lúčka 013 11 Vznik funkcie: 01.07.2006
   Štefan Klačko - člen Klemensova 18 Žilina 010 01 Vznik funkcie: 01.07.2006
   30.06.2006Zrušené sidlo:
   Lubinská 6 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Ožvoldová - predseda Adámiho 20 Bratislava 841 05
   Margita Bánovská - člen Jurigovo nám. 11 Bratislava
   Karol Kovačovský - člen Segnerova 5 Bratislava
   15.08.2000Nové sidlo:
   Lubinská 6 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Margita Bánovská - člen Jurigovo nám. 11 Bratislava
   Karol Kovačovský - člen Segnerova 5 Bratislava
   14.08.2000Zrušené sidlo:
   Ul. arm. gen. L. Svobodu 54 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Margita Bánovská - člen Jurigovo nám. 11 Bratislava
   Karol Kovačovský - člen Segnerova 5 Bratislava
   05.11.1997Nové sidlo:
   Ul. arm. gen. L. Svobodu 54 Bratislava 811 02
   04.11.1997Zrušené sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   11.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Ožvoldová - predseda Adámiho 20 Bratislava 841 05
   10.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ožvold - predseda Kolískova 10 Bratislava
   07.02.1996Nové obchodné meno:
   TECHNOKON a.s.
   Nové sidlo:
   Laurinská 17 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v obchode
   prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Margita Bánovská - člen Jurigovo nám. 11 Bratislava
   Karol Kovačovský - člen Segnerova 5 Bratislava
   Ing. Peter Ožvold - predseda Kolískova 10 Bratislava