Create Invoice

MULTICREDIT FINANCE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MULTICREDIT FINANCE
Status Destroyed
PIN 31645780
TIN 2020673534
Date create 28 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat MULTICREDIT FINANCE
Grősslingova 45
81109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31645780 TIN: 2020673534
 • Registered seat: MULTICREDIT FINANCE, Grősslingova 45, 81109, Bratislava
 • Date create: 28 February 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.05.2001Nové sidlo:
   43 Mostová
   Nový štatutárny orgán:
   Patrik Lukovič - predseda 43 Mostová
   Tibor Takáč - člen Hollého 4 Šaľa-Veča
   Peter Prešinský - člen Gen.L.Svobodu 2 Šaľa-Veča
   10.05.2001Zrušené sidlo:
   Grősslingova 45 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Eva Pavlikovská - Člen Bartoškova 8 Bratislava
   Ing. Roman Teťák - Predseda Štúrova 436 Nižná
   Ing. Martin Tomka - Člen Nemocničná 1945/21-48 Dolný Kubín
   16.11.2000Nové obchodné meno:
   MULTICREDIT FINANCE a.s.
   Nové sidlo:
   Grősslingova 45 Bratislava 811 09
   15.11.2000Zrušené obchodné meno:
   MULTICREDIT FINANCE o.c.p., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Makovického 7 Žilina 010 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   * obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace
   * vykonávať činnosť na základle zmlúv podľa § 34 až 37
   * obstarávať pre eminenat splácanie cenných papieov a vyplácanie výnosov z nich
   * vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   31.05.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   podnikateľské poradenstvo v predmete podnikateľskej činnosti
   kúpa, predaj a prenájom nehnuteľností
   14.08.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Eva Pavlikovská - Člen Bartoškova 8 Bratislava
   Ing. Roman Teťák - Predseda Štúrova 436 Nižná
   Ing. Martin Tomka - Člen Nemocničná 1945/21-48 Dolný Kubín
   13.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Eva Pavlikovská - Predseda Bartoškova 8 Bratislava
   Ing. Pavel Poledňák - Člen Alej Slobody 1887/40 Dolný Kubín
   Ing. Martin Tomka - Člen Nemocničná 1945/21-48 Dolný Kubín
   19.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Poledňák - Člen Alej Slobody 1887/40 Dolný Kubín
   Ing. Martin Tomka - Člen Nemocničná 1945/21-48 Dolný Kubín
   18.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Moško - Člen Nám. Ľ. Fullu 8 Žilina
   Doc. Ing. Jaroslav Slepecký , CSc. - Člen Jaseňova 24 Žilina
   28.02.1996Nové obchodné meno:
   MULTICREDIT FINANCE o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Makovického 7 Žilina 010 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   * obstarávať pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace
   * vykonávať činnosť na základle zmlúv podľa § 34 až 37
   * obstarávať pre eminenat splácanie cenných papieov a vyplácanie výnosov z nich
   * vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Moško - Člen Nám. Ľ. Fullu 8 Žilina
   JUDr. Eva Pavlikovská - Predseda Bartoškova 8 Bratislava
   Doc. Ing. Jaroslav Slepecký , CSc. - Člen Jaseňova 24 Žilina