Create Invoice

CERTUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CERTUS
Status Destroyed
PIN 31651241
Date create 16 May 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CERTUS
Metodova 7
82108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31651241
 • Registered seat: CERTUS, Metodova 7, 82108, Bratislava
 • Date create: 16 May 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.05.2007Zrušené obchodné meno:
   CERTUS, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností
   factoring a forfaiting
   obstarávateľské služby v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančných operácií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   01.12.2005Nové obchodné meno:
   CERTUS, a.s. v likvidácii
   30.11.2005Zrušené obchodné meno:
   CERTUS, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emília Krajčová - člen Mozartova 12 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.2000
   Anna Pósová - člen Pezinská 32/A Senec Vznik funkcie: 05.04.2001
   Ing. Pavol Vašek , CSc - predseda Na Revíne 29/A Bratislava Vznik funkcie: 14.01.2000
   22.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Krajčová - člen Mozartova 12 Bratislava Vznik funkcie: 14.01.2000
   Anna Pósová - člen Pezinská 32/A Senec Vznik funkcie: 05.04.2001
   Ing. Pavol Vašek , CSc - predseda Na Revíne 29/A Bratislava Vznik funkcie: 14.01.2000
   21.09.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Emília Krajčová - člen Mozartova 12 Bratislava
   Anna Pósová - člen Pezinská 32/A Senec
   Ing. Pavol Vašek , CSc - predseda Na Revíne 29/A Bratislava
   13.12.2001Nové obchodné meno:
   CERTUS, a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Anna Pósová - člen Pezinská 32/A Senec
   12.12.2001Zrušené obchodné meno:
   CERTUS, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až §37 zák.č. 600/92 Zb. v znení neskorších zmien
   obstarávanie pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi na vlastný a na cudzí účet tuzozemca a cudzozemca v rozsahu devízovej licencie
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - člen Hospodárska 92 Trnava
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Fuzák - člen Hospodárska 92 Trnava
   20.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Peter Vrábel - člen I.Bukovčana 18 Bratislava
   09.03.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing Emília Krajčová - člen Mozartova 12 Bratislava
   Ing. Pavol Vašek , CSc - predseda Na Revíne 29/A Bratislava
   Mgr. Peter Vrábel - člen I.Bukovčana 18 Bratislava
   08.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Jána Smreka 12 Bratislava
   Ing. Iveta Laluhová - člen Segnerova 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Smida - člen Haburská 11 Bratislava
   21.10.1999Nové predmety činnosti:
   obchodovanie so zahraničnými cennými papiermi na vlastný a na cudzí účet tuzozemca a cudzozemca v rozsahu devízovej licencie
   poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti finančných operácií
   22.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Iveta Laluhová - člen Segnerova 1 Bratislava
   Ing. Miroslav Smida - člen Haburská 11 Bratislava
   21.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vlasta Rákociová M.Marečka 7 Bratislava
   Mgr. Peter Vrábel - člen Hviezdoslavova 34 Ladce
   03.06.1998Nové obchodné meno:
   CERTUS, o.c.p., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   obstarávateľské služby v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vlasta Rákociová M.Marečka 7 Bratislava
   02.06.1998Zrušené obchodné meno:
   AGROFIN, o.c.p. a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Emília Šebová - člen Farského 10/90 Bratislava
   18.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anna Huščavová , CSc. - predseda predstavenstva a výkonný riaditeľ Jána Smreka 12 Bratislava
   Mgr. Peter Vrábel - člen Hviezdoslavova 34 Ladce
   17.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc - člen Ševčenkova 7 Bratislava
   Mgr. Peter Vrábel - predseda Hviezdoslavova 34 Ladce
   24.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc - člen Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Emília Šebová - člen Farského 10/90 Bratislava
   Mgr. Peter Vrábel - predseda Hviezdoslavova 34 Ladce
   23.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc - predseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Ing. Vlasta Rákociová M.Marečka 7 Bratislava 841 08
   Ing. Libor Červenka - člen Osvobození 374/61 Karviná Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Lipami 1594/17 Nové Zámky
   18.07.1997Nové sidlo:
   Metodova 7 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vlasta Rákociová M.Marečka 7 Bratislava 841 08
   Ing. Libor Červenka - člen Osvobození 374/61 Karviná Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Pod Lipami 1594/17 Nové Zámky
   17.07.1997Nové predmety činnosti:
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušené sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dobroslava Krajačičová - člen Drobného 13 Bratislava
   Ing. Libor Červenka - člen Osvobození 374/61 Karviná Česká republika
   09.09.1996Nové obchodné meno:
   AGROFIN, o.c.p. a.s.
   Nové predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zdeněk Jurica , CSc - predseda Ševčenkova 7 Bratislava
   Dobroslava Krajačičová - člen Drobného 13 Bratislava
   Ing. Libor Červenka - člen Osvobození 374/61 Karviná Česká republika
   08.09.1996Zrušené obchodné meno:
   AGROFIN, a.s. obchodník s cennými papiermi
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvia Bernáthová - člen Májového povstania 23 Poprad
   Sylvia Kassayová - člen Líščie údolie 147 Bratislava
   Ing. Emília Šebová - predseda Fárskeho 10/90 Bratislava
   16.05.1996Nové obchodné meno:
   AGROFIN, a.s. obchodník s cennými papiermi
   Nové sidlo:
   Bárdošova 2/A Bratislava 833 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre eminenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv podľa § 34 až §37 zák.č. 600/92 Zb. v znení neskorších zmien
   obstarávanie pre eminenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   prenájom nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Silvia Bernáthová - člen Májového povstania 23 Poprad
   Sylvia Kassayová - člen Líščie údolie 147 Bratislava
   Ing. Emília Šebová - predseda Fárskeho 10/90 Bratislava