Create Invoice

IBeA 3 - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name IBeA 3
PIN 31670571
TIN 2020482233
VAT number SK2020482233
Date create 21 April 1993
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat IBeA 3
Vajnorská 135
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 726 469 €
Profit -167 319 €
Contact Information
Email ibea3@ibea3.sk
Website http://www.ibea3.sk
Phone(s) +421244458360, +421244373235, +421244458369
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 771,479
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 37,611
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
2. Software (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 37,611
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 36,596
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,015
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 732,716
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5,896
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,896
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 29,589
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 867
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 867
8. Deferred tax asset (481A) 28,722
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 516,088
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 505,859
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 505,859
6. Social security (336) - /391A/ 2,182
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,066
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 981
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 181,143
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 162,822
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 18,321
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,152
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 131
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,021
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 771,479
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,067
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 368,860
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 368,860
A.III. Other capital funds (413) 58,061
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 32,007
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 32,007
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -284,542
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -284,542
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -167,319
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 764,333
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 17,170
9. Liabilities from social fund (472) 2,834
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 11,825
12. Deferred tax liability (481A) 2,511
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 559
2. Other provisions (459A, 45X) 559
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 484,138
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 33,518
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,518
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 91,432
7. Liabilities from social insurance (336) 112,222
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 110,930
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 136,036
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 62,411
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 55,038
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 7,373
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 200,055
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 79
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 79
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,616,921
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,726,469
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,616,921
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 5,918
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 103,630
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,892,753
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 71,821
D. Services (účtová group of 51) 663,116
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,961,273
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,351,497
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 464,813
4. Social expenses (527, 528) 144,963
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,056
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 36,872
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 36,872
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 3,782
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) -6,348
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 156,181
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -166,284
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,881,984
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
X. Proceeds from short-term financial assets total (r. 36 to r. 38) 0
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,456
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,914
2. Other expense (562A) 2,914
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,542
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,455
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -170,739
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -3,420
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -6,300
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -167,319
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31670571 TIN: 2020482233 VAT number: SK2020482233
 • Registered seat: IBeA 3, Vajnorská 135, 83104, Bratislava
 • Date create: 21 April 1993
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  JUDr. Ján Kováč predseda Limbová 2650/10 Bratislava 831 01 15.12.2009
  JUDr. Silvester Hupka, CSc. člen Sklabinská 6 Bratislava 831 06 10.06.2006
  Ing. Ondrej Šofranko člen Štefánikova 12 Košice 040 01 10.06.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.08.2013Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 831 04
   08.08.2013Zrušené sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   15.12.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Kováč - predseda Limbová 2650/10 Bratislava 831 01
   14.12.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kováč - predseda Limbová 10 Bratislava
   07.12.2006Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a), b), c), d), e), f), g), h) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
   detektívna služba v rozsahu podľa § 4 písm. a), b), c), d), e), f), g) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov
   odborná príprava a poradenstvo v rozsahu podľa § 5 písm. a), b), c), d) zákona č. 473/2005 Z.z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších prespisov
   06.12.2006Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) body
   1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4. ochrana majetku pri preprave
   5. ochrana prepravy majetku a osoby
   6. ochrana osoby
   7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
   9. vypracúvanie plánu ochrany
   10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   21.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ondrej Šofranko - člen Štefánikova 12 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.06.2006
   20.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Šofranko - člen Štefánikova 12 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.06.2006
   08.07.2006Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Silvester Hupka , CSc. - člen Sklabinská 6 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 10.06.2006
   Ing. Jozef Šofranko - člen Štefánikova 12 Košice 040 01 Vznik funkcie: 10.06.2006
   07.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Július Sabó - člen Sitnianska 7/4 Banská Bystrica
   Peter Szászik - člen Sputniková 39 Bratislava Vznik funkcie: 19.10.2002
   16.12.2002Nový štatutárny orgán:
   Peter Szászik - člen Sputniková 39 Bratislava Vznik funkcie: 19.10.2002
   15.12.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Maroš Kondrót - člen Lenárdova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2002
   16.07.2001Zrušeny predmety činnosti:
   detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body
   1. hľadanie osoby
   2. hľadanie majetku
   3. zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode.
   12.03.2001Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Július Sabó - člen Sitnianska 7/4 Banská Bystrica
   11.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Ján Karabín - člen Mihaľov 23 Bardejov
   21.09.2000Nové predmety činnosti:
   strážna služba v rozsahu podľa § 3 písm. a) body
   1. ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2. ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3. ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4. ochrana majetku pri preprave
   5. ochrana prepravy majetku a osoby
   6. ochrana osoby
   7. zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   8. prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému slúžiaceho na ochranu alebo na hlásenie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo ochranu osoby, prevádzkovanie jeho časti, vyhodnocovanie narušenia chráneného objektu, chráneného miesta alebo osoby
   9. vypracúvanie plánu ochrany
   10. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až deviatom bode
   11. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až desiatom bode
   detektívna služba v rozsahu podľa § 3 písm. b) body
   1. hľadanie osoby
   2. hľadanie majetku
   3. zisťovanie skutočností, ktorá môže slúžiť ako dôkazný prostriedok v konaní pred súdom alebo správnym orgánom
   4. získavanie údajov o osobnom stave občana a získavanie informácie o konaní fyzickej osoby alebo právnickej osoby alebo o ich majetkových pomeroch
   5. získavanie informácie v súvislosti s vymáhaním pohľadávky
   6. vyhľadávanie protiprávneho konania ohrozujúceho obchodné tajomstvo
   7. poradenstvo týkajúce sa činností uvedených v prvom až šiestom bode
   8. odborná príprava osôb na činnosti uvedené v prvom až siedmom bode.
   20.09.2000Zrušeny predmety činnosti:
   detektívne služby
   zabezpečovanie stráženia majetku a osôb vrátane prevozu cenností a peňazí
   zriaďovanie poplašných zariadení
   sprostredkovanie informácií z verejných masovokomunikačných prostriedkov a periodík
   13.12.1999Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Karabín - člen Mihaľov 23 Bardejov
   12.12.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Kemény - člen Homolova 10 Bratislava
   19.05.1999Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Ján Kováč - predseda Limbová 10 Bratislava
   18.05.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Prutzerová - predseda Zálužická 23 Bratislava
   10.12.1998Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Dušan Kemény - člen Homolova 10 Bratislava
   Ing. Maroš Kondrót - člen Lenárdova 6 Bratislava Skončenie funkcie: 18.10.2002
   09.12.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kasan - podpredseda Gelnická 10 Bratislava
   JUDr. Michal Zaťko - člen Farebná 17 Bratislava
   17.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kasan - podpredseda Gelnická 10 Bratislava
   16.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Kasan - podpredseda Gelnická 10 Bratislava
   12.06.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dušan Kasan - podpredseda Gelnická 10 Bratislava
   Ing. Mária Prutzerová - predseda Zálužická 23 Bratislava
   JUDr. Michal Zaťko - člen Farebná 17 Bratislava
   11.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Peter Lenko - predseda Mozartova 13 Bratislava
   Ing. Zsolt Lukáč - člen Borodáčova 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Zaťovič - člen Martinengova 22 Bratislava
   16.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zsolt Lukáč - člen Borodáčova 17 Bratislava
   Ing. Miroslav Zaťovič - člen Martinengova 22 Bratislava
   15.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Szabó Gelnická 8 Bratislava
   Dr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava
   14.11.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Peter Lenko - predseda Mozartova 13 Bratislava
   13.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Martin Lauko - predseda Mamateyova 9 Bratislava
   16.01.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 135 Bratislava 832 37
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Szabó Gelnická 8 Bratislava
   Dr. Ľuboš Valach Vysoká 4 Bratislava
   15.01.1995Zrušené sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Horváth - člen Šaštínska 29 Bratislava
   Ing. Martin Littman - člen L. Sáru 8 Bratislava
   12.12.1994Nové obchodné meno:
   IBeA 3, a.s.
   Nové sidlo:
   Kutlíkova 17 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   detektívne služby
   zabezpečovanie stráženia majetku a osôb vrátane prevozu cenností a peňazí
   zriaďovanie poplašných zariadení
   sprostredkovanie informácií z verejných masovokomunikačných prostriedkov a periodík
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Vladimír Horváth - člen Šaštínska 29 Bratislava
   JUDr. Martin Lauko - predseda Mamateyova 9 Bratislava
   Ing. Martin Littman - člen L. Sáru 8 Bratislava