Create Invoice

FABRICIUS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name FABRICIUS
Status Destroyed
PIN 31691463
Date create 21 December 1998
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat FABRICIUS
Nádražná 534
Malacky
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31691463
 • Registered seat: FABRICIUS, Nádražná 534, Malacky
 • Date create: 21 December 1998
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   18.01.1999Zrušené obchodné meno:
   FABRICIUS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nádražná 534 Malacky
   Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodný a ambulantný nákup a predaj, sprostredkovanie: živé zvieratá, živočíšne výrobky, rastlinné výrobky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje, liehové tekutiny a ocot, tabak a vyrobené tabakové náhražky, nerastné výrobky, výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyslových odvetví, plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho, surová koža a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, výrobky z čriev, buničiny, dreva alebo iných celulózových vláknovín, buničiny, dreva, papiera, lepenky a výrobky z nich, textílie a textilné výrobky, obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, umelé kvety, výrobky z ľudských vlasov, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, keramické výrobky, sklo a sklenené výrobky, pravé alebo umelé pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy a duble a výrobky z nich, umelá bižutéria, mince, obecné kovy a výrobky z obecných kovov, stroje a prístroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, zberateľské predmety, prístroje pre záznam a reprodukciu zvuku, televízneho obrazu a zvuku, súčiastky a príslušenstvá k týmto prístrojom, vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie, kontrolné alebo presné, nástroje a prístroje lekárske a chirurgické, hodinárske výrobky, hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov
   Zrušeny spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. route d´Esch 50 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Juraj Babiar Potočná 5 Levoča
   Ing. Miroslav Gardoš, CSc. Matuškova 16 Košice
   RNDr. Ján Kato Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Pavol Podracký Lesnícka 10 Krompachy
   Ing. František Puškáš Jarná 25 Košice
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Babiar - riaditeľ spoločnosti Potočná 5 Levoča
   Ing. Miroslav Gardoš, CSc. Matuškova 16 Košice
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   FABRICIUS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nádražná 534 Malacky
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodný a ambulantný nákup a predaj, sprostredkovanie: živé zvieratá, živočíšne výrobky, rastlinné výrobky, živočíšne a rastlinné tuky a oleje, výrobky potravinárskeho priemyslu, nápoje, liehové tekutiny a ocot, tabak a vyrobené tabakové náhražky, nerastné výrobky, výrobky chemického priemyslu a príbuzných priemyslových odvetví, plasty a výrobky z nich, kaučuk a výrobky z neho, surová koža a kožky, usne, kožušiny a výrobky z nich, sedlárske a remenárske výrobky, cestovné potreby, výrobky z čriev, buničiny, dreva alebo iných celulózových vláknovín, buničiny, dreva, papiera, lepenky a výrobky z nich, textílie a textilné výrobky, obuv, pokrývky hlavy, dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, umelé kvety, výrobky z ľudských vlasov, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, keramické výrobky, sklo a sklenené výrobky, pravé alebo umelé pestované perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy a duble a výrobky z nich, umelá bižutéria, mince, obecné kovy a výrobky z obecných kovov, stroje a prístroje, elektrické zariadenia a ich časti a súčasti, zberateľské predmety, prístroje pre záznam a reprodukciu zvuku, televízneho obrazu a zvuku, súčiastky a príslušenstvá k týmto prístrojom, vozidlá, lietadlá, plavidlá a dopravné zariadenia, nástroje a prístroje optické, fotografické alebo kinematografické, meracie, kontrolné alebo presné, nástroje a prístroje lekárske a chirurgické, hodinárske výrobky, hudobné nástroje, časti a súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   EMERALD REGINA HOLDING S.A. route d´Esch 50 Luxemburg Luxemburské veľkovojvodstvo
   Juraj Babiar Potočná 5 Levoča
   Ing. Miroslav Gardoš, CSc. Matuškova 16 Košice
   RNDr. Ján Kato Mlynská 5 Krompachy
   Ing. Pavol Podracký Lesnícka 10 Krompachy
   Ing. František Puškáš Jarná 25 Košice
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Babiar - riaditeľ spoločnosti Potočná 5 Levoča
   Ing. Miroslav Gardoš, CSc. Matuškova 16 Košice