Create Invoice

ROKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ROKO
PIN 31706096
TIN 2020492793
VAT number SK2020492793
Date create 11 April 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ROKO
Majakovského 9
81104
Bratislava
Financial information
Sales and income 14 731 194 €
Profit -171 386 €
Capital 12 276 695 €
Own capital -280 525 €
Contact Information
Email roko@roko.sk
Website http://www.roko.sk
Phone(s) +421254410668, +421254419680, +421254419681, +421262529037, +421262529039, +421262529038
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 12,487,025
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 469,540
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 451,452
A.II.1. Land (031) - /092A/ 87,214
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 231,764
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 110,559
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 21,915
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 18,088
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 18,088
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 11,066,511
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 154,944
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 0
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
8. Deferred tax asset (481A) 154,944
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 10,137,742
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 9,007,331
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,007,331
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 93
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,130,318
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 0
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 773,825
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 36,581
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 737,244
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 950,974
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 204,839
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 686,479
4. Accrued income short-term (385A) 59,656
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 12,487,025
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -323,386
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.III. Other capital funds (413) 85
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.VI. Valuation differences from revaluation total (r. 94 to r. 96) -64,246
A.VI.1. Valuation differences from revaluation of assets and liabilities (+/- 414) -64,246
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -127,678
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -127,678
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -171,386
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,774,005
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 39,512
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 13,936
9. Liabilities from social fund (472) 12,606
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 12,970
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,950,000
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 9,361,522
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 7,946,016
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,946,016
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 14,677
7. Liabilities from social insurance (336) 7,937
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 148,581
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,244,311
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 20,505
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 20,505
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 402,466
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 1,036,406
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 137
4. Deferred income short-term (384A) 1,036,269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 9,895,748
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 14,731,194
III. Revenues from sale of services (602, 606) 9,895,748
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 14,900
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,820,546
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,724,605
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 221,494
D. Services (účtová group of 51) 8,948,302
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 318,538
E.1. Wages and salaries (521, 522) 228,712
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 78,587
4. Social expenses (527, 528) 11,239
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 10,891
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 113,608
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 113,608
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,982
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 103,680
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,006,110
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,589
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 725,952
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 107,735
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 107,735
2. Other interest income (662A) 107,735
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 185,884
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 153,343
2. Other expense (562A) 153,343
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 32,541
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -78,149
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,560
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 99,826
R.1. Income tax expense current (591, 595) 9,128
2. Deferred income taxes (+/-) (592) 90,698
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -171,386
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31706096 TIN: 2020492793 VAT number: SK2020492793
 • Registered seat: ROKO, Majakovského 9, 81104, Bratislava
 • Date create: 11 April 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Kuba predseda Grösslingova 25 Bratislava 18.03.1996
  Ing. Alexander Linczényi podpredseda Lotyšská 16 Bratislava 821 06 29.05.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.12.2006Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   15.12.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Renát Dvorecký Gessayova 25 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 05.12.2005
   08.06.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Linczényi - podpredseda Lotyšská 16 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 29.05.2006
   07.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Eva Zaťková - člen Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.02.2005
   15.12.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Renát Dvorecký Gessayova 25 Bratislava 851 05 Vznik funkcie: 05.12.2005
   14.12.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Michal Gučík - člen Panská 4 Bratislava
   22.02.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Zaťková - člen Brnianska 23 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 04.02.2005
   21.02.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remšík - člen Majakovského 29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.05.2002
   05.10.2004Nové predmety činnosti:
   prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky
   prenájom strojov a prístrojov
   prenájom motorových vozidiel
   leasingová činnosť
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   24.04.2003Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť
   23.04.2003Zrušeny predmety činnosti:
   taxislužba osobná
   15.07.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Remšík - člen Majakovského 29 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 15.05.2002
   14.07.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kulcsár Gwerkovej 3 Bratislava 851 04
   04.08.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   vydavateľská činnosť
   16.03.1998Nové predmety činnosti:
   technicko - organizačné zabezpečenie výroby programov /ozvučenie/
   vzdelávacia činnosť v oblasti ozvučovania programov
   22.05.1997Nové sidlo:
   Majakovského 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kulcsár Gwerkovej 3 Bratislava 851 04
   21.05.1997Zrušené sidlo:
   Pluhova 2 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Boris Šnajdár - člen Branisková 10 Košice
   18.03.1996Nové obchodné meno:
   ROKO, a.s.
   Nové sidlo:
   Pluhova 2 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   poradenstvo a sprostredkovateľské služby v oblasti reklamy
   veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
   marketingová činnosť
   taxislužba osobná
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Peter Kuba - predseda Grösslingova 25 Bratislava
   Michal Gučík - člen Panská 4 Bratislava
   Mgr. Boris Šnajdár - člen Branisková 10 Košice