Create Invoice

SKYLARK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SKYLARK
Status Destroyed
PIN 31719449
TIN 2020780256
Date create 04 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SKYLARK
Hviezdna 38
82606
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31719449 TIN: 2020780256
 • Registered seat: SKYLARK, Hviezdna 38, 82606, Bratislava
 • Date create: 04 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.03.2012Zrušené obchodné meno:
   SKYLARK, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 826 06
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba cementu, vápna a sádry, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, malty a azbestocementových výrobkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
   služby polygrafického priemyslu-viazanie kníh a konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh
   výroba tovaru z papiera a lepenky
   prenájom dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane výpočtovej techniky, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, nehnuteľností, motorových vozidiel, strojov a prístrojov
   realitná kancelária
   poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   sekretárske služby a preklady z/do jazyka nemeckého a anglického
   výroba firemných znakov
   maloobchod a veľkoobchod-poľnohospodárske produkty, obilie, osivo, krmivo, rastliny, kvety, koža, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, vajcia, olej, tuky, tabak, tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, kakao, korenie, tovar pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, sklo, porcelán, tapety, laky, náterové a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, poľnohospodárske traktory, papierenský tovar, kožená galantéria, drevo a stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, stroje a technologické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, priemyselné chemické potreby, chemické výrobky /mimo jedo, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, živé zvieratá, surové kože, surový tabak, reklamné predmety
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj nehnuteľností
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Balušiak - člen Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejova 7 Bratislava
   19.08.1999Nové obchodné meno:
   SKYLARK, a.s.
   Nové sidlo:
   Hviezdna 38 Bratislava 826 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba cementu, vápna a sádry, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, malty a azbestocementových výrobkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
   služby polygrafického priemyslu-viazanie kníh a konečné spracovanie
   sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh
   výroba tovaru z papiera a lepenky
   prenájom dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane výpočtovej techniky, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, nehnuteľností, motorových vozidiel, strojov a prístrojov
   realitná kancelária
   poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
   sekretárske služby a preklady z/do jazyka nemeckého a anglického
   výroba firemných znakov
   maloobchod a veľkoobchod-poľnohospodárske produkty, obilie, osivo, krmivo, rastliny, kvety, koža, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, vajcia, olej, tuky, tabak, tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, kakao, korenie, tovar pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, sklo, porcelán, tapety, laky, náterové a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, poľnohospodárske traktory, papierenský tovar, kožená galantéria, drevo a stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, stroje a technologické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, priemyselné chemické potreby, chemické výrobky /mimo jedo, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, živé zvieratá, surové kože, surový tabak, reklamné predmety
   sprostredkovanie obchodu
   nákup a predaj motorových vozidiel
   nákup a predaj nehnuteľností
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ivan Balušiak - člen Budatínska 29 Bratislava
   Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejova 7 Bratislava