Create Invoice

SKYLARK - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SKYLARK
Status Destroyed
PIN 31719449
TIN 2020780256
Date create 04 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat SKYLARK
Hviezdna 38
82606
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
  • PIN :31719449 TIN: 2020780256
  • Registered seat: SKYLARK, Hviezdna 38, 82606, Bratislava
  • Date create: 04 January 1996
    • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
      06.03.2012Zrušené obchodné meno:
      SKYLARK, a.s.
      Zrušené sidlo:
      Hviezdna 38 Bratislava 826 06
      Zrušeny predmety činnosti:
      výroba cementu, vápna a sádry, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, malty a azbestocementových výrobkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
      služby polygrafického priemyslu-viazanie kníh a konečné spracovanie
      sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh
      výroba tovaru z papiera a lepenky
      prenájom dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane výpočtovej techniky, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, nehnuteľností, motorových vozidiel, strojov a prístrojov
      realitná kancelária
      poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
      sekretárske služby a preklady z/do jazyka nemeckého a anglického
      výroba firemných znakov
      maloobchod a veľkoobchod-poľnohospodárske produkty, obilie, osivo, krmivo, rastliny, kvety, koža, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, vajcia, olej, tuky, tabak, tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, kakao, korenie, tovar pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, sklo, porcelán, tapety, laky, náterové a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, poľnohospodárske traktory, papierenský tovar, kožená galantéria, drevo a stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, stroje a technologické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, priemyselné chemické potreby, chemické výrobky /mimo jedo, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, živé zvieratá, surové kože, surový tabak, reklamné predmety
      sprostredkovanie obchodu
      nákup a predaj motorových vozidiel
      nákup a predaj nehnuteľností
      Zrušeny štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Ivan Balušiak - člen Budatínska 29 Bratislava
      Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 9 Bratislava
      Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejova 7 Bratislava
      19.08.1999Nové obchodné meno:
      SKYLARK, a.s.
      Nové sidlo:
      Hviezdna 38 Bratislava 826 06
      Nová právna forma:
      Akciová spoločnosť
      Nové predmety činnosti:
      výroba cementu, vápna a sádry, stavebných prvkov zo sádry, transportného betónu, malty a azbestocementových výrobkov, tehál, pálenej krytiny a kameniny pre stavebníctvo
      služby polygrafického priemyslu-viazanie kníh a konečné spracovanie
      sadzba a zhotovovanie tlačiarenskych predlôh
      výroba tovaru z papiera a lepenky
      prenájom dopravných zariadení, poľnohospodárskych strojov a zariadení, kancelárskych strojov a zariadení vrátane výpočtovej techniky, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť, nehnuteľností, motorových vozidiel, strojov a prístrojov
      realitná kancelária
      poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
      sekretárske služby a preklady z/do jazyka nemeckého a anglického
      výroba firemných znakov
      maloobchod a veľkoobchod-poľnohospodárske produkty, obilie, osivo, krmivo, rastliny, kvety, koža, potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje v originálnom balení, ovocie, zelenina, zemiaky, mäso, mäsové výrobky, mliekarenské výrobky, vajcia, olej, tuky, tabak, tabakový tovar, cukor, čokoláda, cukrovinky, káva, čaj, kakao, korenie, tovar pre domácnosť, rozhlasové a televízne prístroje, sklo, porcelán, tapety, laky, náterové a čistiace prostriedky, kozmetické výrobky, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, poľnohospodárske traktory, papierenský tovar, kožená galantéria, drevo a stavebný materiál, pevné a tekuté palivá, stroje a technologické potreby, priemyselné chemikálie, hnojivá, plasty, priemyselné chemické potreby, chemické výrobky /mimo jedo, žieravín a zvlášť nebezpečných jedov/, živé zvieratá, surové kože, surový tabak, reklamné predmety
      sprostredkovanie obchodu
      nákup a predaj motorových vozidiel
      nákup a predaj nehnuteľností
      Nový štatutárny orgán:
      predstavenstvo
      Ing. Ivan Balušiak - člen Budatínska 29 Bratislava
      Ing. Ján Faltys - predseda Mlynarovičova 9 Bratislava
      Ing. Juraj Šembera - člen Ondrejova 7 Bratislava