Create Invoice

BHS Slovakia, o.c.p. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name BHS Slovakia, o.c.p.
Status Destroyed
PIN 31720889
Date create 05 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat BHS Slovakia, o.c.p.
Prievozská 2/A
82109
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31720889
 • Registered seat: BHS Slovakia, o.c.p., Prievozská 2/A, 82109, Bratislava
 • Date create: 05 February 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.06.2008Zrušené obchodné meno:
   BHS Slovakia, o.c.p., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu:
   I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   5.zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm.e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch
   II. Vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
   3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiesťňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/ a b/ zákona o cenných papieroch
   4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Dana Koršepová - člen Velehradská 32 Bratislava Vznik funkcie: 15.11.2002
   Ing. František Ravinger - predseda Znievska 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.11.2002
   Ing. Radovan Strapko - člen Arménska 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.11.2002
   02.03.2007Nové obchodné meno:
   BHS Slovakia, o.c.p., a.s.
   01.03.2007Zrušené obchodné meno:
   V BROKERS, o. c. p., a.s.
   05.08.2005Nové sidlo:
   Prievozská 2/A Bratislava 821 09
   04.08.2005Zrušené sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   13.05.2005Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu:
   I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   5.zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm.e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a) a b) zákona o cenných papieroch
   12.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu:
   I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   07.12.2004Nové predmety činnosti:
   4. riadenie portfólia tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   27.04.2004Nové predmety činnosti:
   3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   2. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   26.04.2004Zrušeny predmety činnosti:
   4. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   27.03.2004Nové predmety činnosti:
   poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu:
   I. Hlavné investičné služby: 1. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   4. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   3. prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm.b/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/, a f/ zákona o cenných papieroch
   II. Vedľajšie investičné služby: 1. úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch
   2. poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c/ zákona o cenných papieroch
   3. obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiesťňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/ a b/ zákona o cenných papieroch
   4. poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e/ zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a/, b/, c/, d/, e/ a f/ zákona o cenných papieroch.
   26.03.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovať s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu: I. Hlavné investičné služby:
   24.02.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dana Koršepová - člen Velehradská 32 Bratislava Vznik funkcie: 15.11.2002
   Ing. František Ravinger - predseda Znievska 1 Bratislava Vznik funkcie: 15.11.2002
   Ing. Radovan Strapko - člen Arménska 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.11.2002
   23.02.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Bača - člen Tomášikova 22 Prešov Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2002
   Ing. Gabriela Kuderjavá - predseda Drieňová 15 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 15.11.2002
   Ing. Ladislav Ročiak - člen Jaseňová 44 Žilina Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2002
   04.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Bača - člen Tomášikova 22 Prešov Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2002
   Ing. Gabriela Kuderjavá - predseda Drieňová 15 Bratislava Vznik funkcie: 27.06.2002 Skončenie funkcie: 15.11.2002
   Ing. Ladislav Ročiak - člen Jaseňová 44 Žilina Vznik funkcie: 25.05.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2002
   03.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľuboš Bača Mukačevská 8 Prešov
   Ing. Gabriela Kuderjavá - člen Drieňová 15 Bratislava
   Ing. Ladislav Ročiak - člen Jaseňová 44 Žilina
   24.06.2002Nové obchodné meno:
   V BROKERS, o. c. p., a.s.
   Nové sidlo:
   Miletičova 1 Bratislava 821 08
   23.06.2002Zrušené obchodné meno:
   V BROKERS, o. c. p., akciová spoločnosť Poprad
   Zrušené sidlo:
   Mnoheľova 839/10 Poprad 058 01
   25.01.2001Nové predmety činnosti:
   obchodovať s cennými papiermi
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   poskytovanie investičných služieb podľa zákona č. 566/2001 Z.z o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o cenných papieroch") v nasledovnom rozsahu: I. Hlavné investičné služby:
   24.01.2001Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávanie pre emitenta, vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   činnosť na základe zmlúv o úschove a správe cenných papierov a o uložení cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta, splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   obchodovanie s cennými papiermi
   06.02.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gabriela Kuderjavá - člen Drieňová 15 Bratislava
   05.02.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Badida - člen 2 Trnava pri Laborci
   24.06.1996Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Badida - člen 2 Trnava pri Laborci
   Ing. Ladislav Ročiak - člen Jaseňová 44 Žilina
   23.06.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Badida Prostějovská 16 Prešov
   Ing. Ladislav Ročiak Predmeská 42 Žilina
   05.02.1996Nové obchodné meno:
   V BROKERS, o. c. p., akciová spoločnosť Poprad
   Nové sidlo:
   Mnoheľova 839/10 Poprad 058 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obstarávanie pre emitenta, vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   činnosť na základe zmlúv o úschove a správe cenných papierov a o uložení cenných papierov
   obstarávanie pre emitenta, splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ľuboš Bača Mukačevská 8 Prešov
   Ing. Peter Badida Prostějovská 16 Prešov
   Ing. Ladislav Ročiak Predmeská 42 Žilina