Create Invoice

P.P.F. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name P.P.F.
Status Destroyed
PIN 31999999
Date create 20 December 1991
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat P.P.F.
Štúrova 5
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31999999
 • Registered seat: P.P.F., Štúrova 5, Bratislava
 • Date create: 20 December 1991
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.04.1997Zrušené obchodné meno:
   P.P.F., a.s.
   Zrušené sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Draškóczy - člen Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - člen Hálova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda Rozvodná 19 Bratislava
   03.03.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Draškóczy - člen Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - člen Hálova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda Rozvodná 19 Bratislava
   02.03.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Draškóczy - člen Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - člen Hálova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda Rozvodná 19 Bratislava
   18.10.1996Nové obchodné meno:
   P.P.F., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   17.10.1996Zrušené obchodné meno:
   PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/91 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolktívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   15.11.1995Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   14.11.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   12.12.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Draškóczy - člen Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - člen Hálova 13 Bratislava
   Ing. Stanislav Žiačik - predseda Rozvodná 19 Bratislava
   11.12.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Draškóczy Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - člen Hálova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Mihalus - predseda Romanova 21 Bratislava
   09.08.1993Nové obchodné meno:
   PRVÝ PRIVATIZAČNÝ INVESTIČNÝ FOND a.s.
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie a nakladanie s investičnými bodmi podľa zák. č. 92/91 Zb. a nariadenia vlády ČSFR č. 383/91 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb vydávaním akcií za účelom kolktívneho investovania
   kúpa a predaj cenných papierov
   kúpa a predaj hnuteľných a nehnuteľných vecí
   vklady na základe zmlúv o tichom spoločenstve
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Draškóczy Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Miloš Kuka - člen Hálova 13 Bratislava
   Ing. Miroslav Mihalus - predseda Romanova 21 Bratislava
   08.08.1993Zrušené obchodné meno:
   Prvý privatizačný fond a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len " nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Draškóczy - 2.člen Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Viliam Kuvík - 1.člen Tulská 97 Banská Bystrica
   Ing. Vladimír Rajčák - predseda Žukovova 5 Bratislava
   20.12.1991Nové obchodné meno:
   Prvý privatizačný fond a.s.
   Nové sidlo:
   Štúrova 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   predmetom podnikania spoločnosti ako investičného privatizačného fondu v zmysle nariadenia vlády ČSFR zo dňa 5.9.1991 o "Vydávaní a použití investičných kupónov" (ďalej len " nariadenie vlády") je prevzatie zverených investičných bodov od občanov a nákup akcií za ne.
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Draškóczy - 2.člen Donnerova 7 Bratislava
   Ing. Viliam Kuvík - 1.člen Tulská 97 Banská Bystrica
   Ing. Vladimír Rajčák - predseda Žukovova 5 Bratislava