Create Invoice

JUDr. Roman Bušo - EKOSTAR - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name JUDr. Roman Bušo - EKOSTAR
PIN 32094477
Date create 07 May 1990
Company category Samostatne podnikajúca fyzická osoba
Registered seat JUDr. Roman Bušo - EKOSTAR
Dulovo nám. 7
82109
Bratislava
Contact Information
Phone(s) 0252931665, 0252931528, 0252931512
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :32094477
 • Registered seat: JUDr. Roman Bušo - EKOSTAR, Dulovo nám. 7, 82109, Bratislava
 • Date create: 07 May 1990
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava
   17.10.1994Nové obchodné meno:
   JUDr. Roman Bušo - EKOSTAR
   Nové sidlo:
   Dulovo nám. 7 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom ďalšieho predaja a predaj
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   JUDr. Roman Bušo Dulovo nám. 7 Bratislava
   16.10.1994Zrušené obchodné meno:
   EKOSTAR
   Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 78 Bratislava
   Zrušeny predmety činnosti:
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe firmy, po prípade určených k výkonu povolania firmy
   vývoz vecí z ĆSFR z vlastnej výroby firmy, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   nákup a ambulantný predaj spotrebného tovaru a investičných zariadení
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby firmy, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhrodnutia
   nákup a predaj spotrebného tovaru a investičných zariadení
   vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1. a 2. v rozsahu povolenia a ďalšie vývozy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovania v oblasti vývozu a dovozu vecí
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná v oblasti vývozu a dovozu vecí pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv, obstaranie zálležitostí menom firmy na účet čs.osôb
   vývoj, výroba a sprostredkovanie kúpy a predaja výrobkov z kovu, dreva, elektroniky a plastov
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe firmy, po prípade určených k výkonu povolania firmy
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy
   Zrušeny štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Miroslav Bušo Záhradnícka 78 Bratislava
   06.11.1990Nové predmety činnosti:
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe firmy, po prípade určených k výkonu povolania firmy
   vývoz vecí z ĆSFR z vlastnej výroby firmy, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohoto rozhodnutia
   nákup a ambulantný predaj spotrebného tovaru a investičných zariadení
   01.10.1990Nové predmety činnosti:
   vývoz a dovoz vecí pre zabezpečenie činnosti podľa bodu 1. a 2. v rozsahu povolenia a ďalšie vývozy s výnimkou vecí uvedených v nariadení vlády ČSFR, ktorým sa stanovujú vývozy a dovozy vecí a ďalšie činnosti, k uskutočňovaniu ktorých sa vyžaduje povolenie k zahraničnoobchodnej činnosti
   poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou sprostredkovania v oblasti vývozu a dovozu vecí
   sprostredkovateľská činnosť vykonávaná v oblasti vývozu a dovozu vecí pre čs. osoby v styku so zahraničnými osobami na základe zmlúv, obstaranie zálležitostí menom firmy na účet čs.osôb
   dovoz vecí pre zabezpečenie hospodárskej činnosti firmy
   14.08.1990Nové predmety činnosti:
   vývoz vecí z ČSFR z vlastnej výroby firmy, ktorých nomenklatúra podľa colného sadzobníka je uvedená v prílohe tohto rozhrodnutia
   nákup a predaj spotrebného tovaru a investičných zariadení
   dovoz vecí do ČSFR určených k využitiu vo výrobe firmy, po prípade určených k výkonu povolania firmy
   07.05.1990Nové obchodné meno:
   EKOSTAR
   Nové sidlo:
   Záhradnícka 78 Bratislava
   Nová právna forma:
   Samostatne podnikajúca fyzická osoba
   Nové predmety činnosti:
   vývoj, výroba a sprostredkovanie kúpy a predaja výrobkov z kovu, dreva, elektroniky a plastov
   Nový štatutárny orgán:
   podnikateľ
   Miroslav Bušo Záhradnícka 78 Bratislava