Create Invoice

NEXIN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NEXIN
Status Destroyed
PIN 34099573
Date create 19 April 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat NEXIN
Ľudovíta Fullu 34
84105
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34099573
 • Registered seat: NEXIN, Ľudovíta Fullu 34, 84105, Bratislava
 • Date create: 19 April 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.01.2005Zrušené obchodné meno:
   NEXIN, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Ľudovíta Fullu 34 Bratislava 841 05
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
   poskytovanie softwaru
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno - technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí
   výroba, nákup a predaj zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nosičov
   Zrušeny spoločníci:
   Matej Kubalák Fraňa Kráľa 1097/55 Vrbové 922 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Matej Kubalák Fraňa Kráľa 1097/55 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 03.10.2002
   21.11.2002Nové sidlo:
   Ľudovíta Fullu 34 Bratislava 841 05
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno - technické zabezpečenie výroby audiovizuálnych programov v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúrnych, vzdelávacích a spoločenských podujatí
   organizovanie kultúrnych, spoločenských, vzdelávacích a športových podujatí
   výroba, nákup a predaj zvukových, obrazových a zvukovo-obrazových nosičov
   Noví spoločníci:
   Matej Kubalák Fraňa Kráľa 1097/55 Vrbové 922 03
   Nový štatutárny orgán:
   Matej Kubalák Fraňa Kráľa 1097/55 Vrbové 922 03 Vznik funkcie: 03.10.2002
   20.11.2002Zrušené sidlo:
   Veternicová 3/93 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany Skončenie funkcie: 03.10.2002
   15.12.1997Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany
   14.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany
   16.12.1996Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany
   15.12.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany
   Ing. Anna Veselková Botanická 4 Trnava
   13.02.1996Nové obchodné meno:
   NEXIN, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu
   poskytovanie softwaru
   Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany
   Ing. Anna Veselková Botanická 4 Trnava
   12.02.1996Zrušené obchodné meno:
   EUROBROKERS, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa, alebo predaj cenných papierov na vlastný účet
   obstarávanie kúpy, alebo predaja cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny spoločníci:
   Mina Šinská 5. apríla Sever 191/7 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Anna Veselková Botanická 4 Trnava
   14.12.1994Nové predmety činnosti:
   kúpa, alebo predaj cenných papierov na vlastný účet
   obstarávanie kúpy, alebo predaja cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   13.12.1994Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s textilom, obuvou, koženou galantériou, potrebami a zariadeniami pre domácnosť, elektronikou, elektrotechnikou, papierom a papierenskými výrobkami, školskými a kancelárskymi potrebami, hračkami, hygienickým tovarom, kozmetikou pracími, čistiacimi a saponátovými prostriedkami, farbami a lakmi v originálnom balení, farmaceutickými výrobkami, tabakom a tabakovými výrobkami, fajčiarskymi potrebami, potrebami pre dopravu a šport, stavebnými potrebami
   kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   17.11.1994Nové obchodné meno:
   EUROBROKERS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Veternicová 3/93 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu s textilom, obuvou, koženou galantériou, potrebami a zariadeniami pre domácnosť, elektronikou, elektrotechnikou, papierom a papierenskými výrobkami, školskými a kancelárskymi potrebami, hračkami, hygienickým tovarom, kozmetikou pracími, čistiacimi a saponátovými prostriedkami, farbami a lakmi v originálnom balení, farmaceutickými výrobkami, tabakom a tabakovými výrobkami, fajčiarskymi potrebami, potrebami pre dopravu a šport, stavebnými potrebami
   kúpa, predaj a sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Mina Šinská 5. apríla Sever 191/7 Bánovce nad Bebravou
   Ing. Anna Veselková Botanická 4 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Juraj Melicher Sadová 117/9 Piešťany Skončenie funkcie: 03.10.2002