Create Invoice

E K O R E G - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name E K O R E G
PIN 34100351
TIN 2020647145
Date create 06 May 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat E K O R E G
Bulharská 70
82104
Bratislava
Financial information
Capital 912 334 €
Own capital 880 375 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 912,334
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 822,928
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 822,928
A.II.1. Land (031) - /092A/ 35,309
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 771,443
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 16,176
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 49,066
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 49,036
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 49,036
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,036
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 30
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 30
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 40,340
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 40,340
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 912,334
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 880,375
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 963,835
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 974,905
3. Receivables for subscribed capital (/-/353) -11,070
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 10,174
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 10,174
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -93,634
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -93,634
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 0
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 31,959
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 31,959
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 29,773
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,773
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 693
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 1,344
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 149
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4295523.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34100351 TIN: 2020647145
 • Registered seat: E K O R E G, Bulharská 70, 82104, Bratislava
 • Date create: 06 May 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ján Sumec Dunajská 39 Šamorín 931 01 29.06.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  KABLEX Malacky a.s. 8 962 € (0.9%) Malacky
  Obec Malé Leváre 1 992 € (0.2%) (od: 13.02.1998) PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 9 B Bratislava 811 09
  Obec Veľké Leváre 8 630 € (0.9%) (od: 13.02.1998) PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 9 B Bratislava 811 09
  PASTELL-EKO spol. s r.o. 945 363 € (97%) Bratislava 811 09
  František Zajíček 9 958 € (1%) 19 Gajary
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.07.2007Nové sidlo:
   Bulharská 70 Bratislava 821 04
   Noví spoločníci:
   PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 9 B Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Sumec Dunajská 39 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 29.06.2007
   25.07.2007Zrušené sidlo:
   Mestský úrad Malacky, Mierové nám. 10 Malacky 901 01
   Zrušeny spoločníci:
   Mesto Malacky IČO: 00 304 913
   Obec Gajary IČO: 00 304 743
   Obec Jakubov IČO: 00 304 816
   Obec Kostolište IČO: 00 304 862
   PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 98 Bratislava
   SLOVAKOFARMA a.s. IČO: 31 411 771 Železničná 12 Hlohovec
   TEKOS spol. s r.o. IČO: 34 111 832 Partizánska 1089/2 Malacky
   12.10.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jurkovič Záhorácka 79 Malacky
   30.06.1998Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Viktor Stachovič Skuteckého 1635 Malacky
   13.02.1998Noví spoločníci:
   KABLEX Malacky a.s. IČO: 34 113 258 Továrenská 15 Malacky
   Obec Malé Leváre IČO: 00 309 711
   Obec Veľké Leváre IČO: 00 310 115
   František Zajíček 19 Gajary
   Mesto Malacky IČO: 00 304 913
   Obec Gajary IČO: 00 304 743
   Obec Jakubov IČO: 00 304 816
   Obec Kostolište IČO: 00 304 862
   PASTELL-EKO spol. s r.o. IČO: 35 680 482 Čulenova 98 Bratislava
   SLOVAKOFARMA a.s. IČO: 31 411 771 Železničná 12 Hlohovec
   TEKOS spol. s r.o. IČO: 34 111 832 Partizánska 1089/2 Malacky
   12.02.1998Zrušeny spoločníci:
   KABLO MALACKY, štátny podnik Továrenská 37 Malacky
   Mesto Malacky
   Obec Gajary
   Obec Jakubov
   Obec Kostolište
   Obec Malé Leváre
   Obec Veľké Leváre
   SLOVAKOFARMA a.s. Železničná 12 Malacky
   Technické služby Partizánska 1089/2 Malacky
   František Zajíček 19 Gajary
   06.05.1994Nové obchodné meno:
   E K O R E G, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mestský úrad Malacky, Mierové nám. 10 Malacky 901 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie priemyselných stavieb - budovanie skládok TKO
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie skládky tuhého komunálneho odpadu, hospodárenie s odpadmi
   Noví spoločníci:
   KABLO MALACKY, štátny podnik Továrenská 37 Malacky
   Mesto Malacky
   Obec Gajary
   Obec Jakubov
   Obec Kostolište
   Obec Malé Leváre
   Obec Veľké Leváre
   SLOVAKOFARMA a.s. Železničná 12 Malacky
   Technické služby Partizánska 1089/2 Malacky
   František Zajíček 19 Gajary
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Jurkovič Záhorácka 79 Malacky
   Ing. Viktor Stachovič Skuteckého 1635 Malacky