Create Invoice

MYKOPESTA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name MYKOPESTA
PIN 34103139
TIN 2020357823
VAT number SK2020357823
Date create 21 June 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat MYKOPESTA
Nová 329
90031
Stupava
Financial information
Sales and income 664 692 €
Profit -1 835 €
Capital 518 341 €
Own capital 39 946 €
Contact Information
Phone(s) +421265934233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 512,026
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 239,678
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 239,678
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 132,457
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 107,221
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 270,392
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 65,282
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 65,011
4. Animals (124) - /195/ 3
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 268
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 190,161
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 188,612
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 188,612
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,549
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,949
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 6,442
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 8,507
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,956
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,956
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 512,026
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 38,110
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 5,873
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 5,873
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 27,433
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 63,999
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -36,566
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,835
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 451,647
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 298,783
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 297,981
9. Liabilities from social fund (472) 417
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 385
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 144,123
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 88,270
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88,270
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,838
7. Liabilities from social insurance (336) 21,296
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 25,575
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 144
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 8,741
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 8,741
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 22,269
4. Deferred income short-term (384A) 22,269
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 664,794
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 664,692
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 14,223
II. Revenues from sales of own products (601) 594,552
III. Revenues from sale of services (602, 606) 49,800
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 966
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,151
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 662,739
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 10,758
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 390,315
D. Services (účtová group of 51) 23,331
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 171,097
E.1. Wages and salaries (521, 522) 120,058
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 41,781
4. Social expenses (527, 528) 9,258
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,385
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 48,475
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 48,475
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,569
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10,809
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,953
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 234,171
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 102
XII. Foreign exchange gains (663) 102
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,010
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 136
2. Other expense (562A) 136
O. Exchange rate losses (563) 602
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 272
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -908
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,045
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,835
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34103139 TIN: 2020357823 VAT number: SK2020357823
 • Registered seat: MYKOPESTA, Nová 329, 90031, Stupava
 • Date create: 21 June 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Peter Kocmunda Nova 329 Stupava 21.06.1994
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Peter Kocmunda 6 906 € (52%) Nova 329 Stupava
  Mária Kocmundová 6 374 € (48%) Nová 329 Stupava
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.04.2000Nové obchodné meno:
   MYKOPESTA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nová 329 Stupava 900 31
   Nové predmety činnosti:
   pestovanie jedlých húb, výroba substrátu a predaj produkcie
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Mária Kocmundová Nová 329 Stupava
   26.04.2000Zrušené obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Zrušeny predmety činnosti:
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   21.06.1994Nové obchodné meno:
   MYKOBAU, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Nova 329 Stupava 900 31
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   prenájom a strostredkovanie nehnuteľností
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba stavebného materiálu-betónová zmes, prefabrikáty
   Noví spoločníci:
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava
   Jaroslav Kocúrik Jadrová 13 Bratislava
   Ján Svorad Poľná 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Peter Kocmunda Nova 329 Stupava