Create Invoice

PENDLER Investičný fond - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name PENDLER Investičný fond
Status Destroyed
PIN 34107401
Date create 09 September 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat PENDLER Investičný fond
Nobelova 34
83102
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34107401
 • Registered seat: PENDLER Investičný fond, Nobelova 34, 83102, Bratislava
 • Date create: 09 September 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   15.09.2003Zrušené obchodné meno:
   PENDLER Investičný fond, a.s.v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   investičný postup v zmysle zákonných ustanovení pri privatizácii, zhromažďovanie investičných bodov od občanov Slovenskej republiky, držiteľov investičných kupónov na vytvorenie portfólia akcií z takto nadobudnutých prostriedkov vo fonde
   sústreďovanie finančných prostriedkov k nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov k nákupu hnuteľných vecí
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov k nákupu nehnuteľných vecí
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   hospodárenie s majetkom fondu s cieľom zhodnocovania jeho majetku
   Zrušeny štatutárny orgán:
   likvidátor
   25.01.1999Nové obchodné meno:
   PENDLER Investičný fond, a.s.v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   likvidátor
   24.01.1999Zrušené obchodné meno:
   PENDLER Investičný fond, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Soňa Bezděková - predseda Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Eva Gregáňová - člen Homolova 15 Bratislava
   Ing. Ružena Krivošíková - člen Bystrého 3 Bratislava
   23.05.1995Nové obchodné meno:
   PENDLER Investičný fond, a.s.
   Nové sidlo:
   Nobelova 34 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   investičný postup v zmysle zákonných ustanovení pri privatizácii, zhromažďovanie investičných bodov od občanov Slovenskej republiky, držiteľov investičných kupónov na vytvorenie portfólia akcií z takto nadobudnutých prostriedkov vo fonde
   sústreďovanie finančných prostriedkov k nákupu cenných papierov do portfólia investičného fondu
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov k nákupu hnuteľných vecí
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov k nákupu nehnuteľných vecí
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve
   hospodárenie s majetkom fondu s cieľom zhodnocovania jeho majetku
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Soňa Bezděková - predseda Budatínska 37 Bratislava
   Ing. Eva Gregáňová - člen Homolova 15 Bratislava
   Ing. Ružena Krivošíková - člen Bystrého 3 Bratislava