Create Invoice

LESY MODRA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name LESY MODRA
PIN 34110186
TIN 2020360947
VAT number SK2020360947
Date create 31 October 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LESY MODRA
Harmónia 3001
90001
Modra
Financial information
Sales and income 572 101 €
Profit -881 €
Capital 98 168 €
Own capital 13 384 €
Contact Information
Email odbyt@lesymodra.sk
Phone(s) 0336472062
Mobile phone(s) 0903493795, 0903721618
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 104,442
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 2,019
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 0
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 2,019
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 2,019
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 100,787
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 4,563
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 122
3. Products (123) - /194/ 4,441
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 27,284
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 24,284
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,284
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 68,940
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 8,753
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 60,187
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,636
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,636
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 104,442
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 12,501
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 27,477
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 983
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 983
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -21,717
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 0
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -21,717
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -881
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 91,941
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 119
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 0
9. Liabilities from social fund (472) 119
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 16,162
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,011
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 758
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 253
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 929
7. Liabilities from social insurance (336) 4,083
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,584
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,555
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 75,660
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 69,637
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,023
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 572,101
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 572,101
II. Revenues from sales of own products (601) 567,446
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 4,035
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 620
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 566,631
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 23,673
D. Services (účtová group of 51) 380,749
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 93,912
E.1. Wages and salaries (521, 522) 65,506
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 24,339
4. Social expenses (527, 528) 4,067
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,448
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 5,298
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 5,298
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 61,551
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,470
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,059
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 69
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 69
2. Other interest income (662A) 69
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,528
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1
2. Other expense (562A) 1
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,527
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,459
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,011
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,892
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,892
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -881
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34110186 TIN: 2020360947 VAT number: SK2020360947
 • Registered seat: LESY MODRA, Harmónia 3001, 90001, Modra
 • Date create: 31 October 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 13.04.2007
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Mesto Modra 6 639 € (100%) (od: 12.05.1999)
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.05.2014Nové sidlo:
   Harmónia 3001 Modra 900 01
   05.05.2014Zrušené sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   05.08.2011Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   04.08.2011Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   25.04.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Gajar Piesok 4041 Modra 900 01 Vznik funkcie: 13.04.2007
   24.04.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   02.08.2005Nové sidlo:
   Šúrska 5 Modra 900 01
   01.08.2005Zrušené sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   02.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   05.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Solga Dr. Bodického 19 Modra 900 01 Vznik funkcie: 01.04.2003 Skončenie funkcie: 07.08.2003
   12.05.2003Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivan Bartoš Moyzesova 1 Modra 900 01 Vznik funkcie: 04.12.2002
   11.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   20.03.2001Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Bohumil Mihálik Družstevná 9 Modra
   19.03.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   12.05.1999Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   11.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   06.03.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Piskun Zámocká 361/3 Smolenice
   05.03.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok
   31.10.1994Nové obchodné meno:
   LESY MODRA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Harmónia 3238 Modra 900 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečenie lesotechnických meliorácií a iných opatrení na vylepšenie funkcií lesov, bilologické, stavebné a iné opatrenia, vrátane hradenia bystrín na drobných vodných tokoch
   zabezpečenie odborenej správy lesov
   zabezpečenie osobitných úloh pri tvorbe a ochrane životného prostredia
   obchodná činnosť mimo tovarov na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie, sprostredkovateľská činnosť
   výkon práva poľovníctva a dozor nad touto činnosťou v revíroch, kde bol postúpený výkon práva poľovníctva iným právnickým alebo fyzickým osobám
   výroba piliarska
   výroba drevených obalov a iných výrobkov z dreva
   zabezpečenie všetkých úloh, ktoré vyplývajú z programu záchrany a zachovania fondu lesných drevín
   zakladanie, pestovanie, výchova, obnova a ochrana lesov v záujme ich zachovania a zveľaďovania pri rešpektovaní ich diferencovaného obhospodarovania s cieľom zabezpečenia produkčných a ostatných funkcií lesa
   zabezpečnie dôslednej hygieny porastov, ochranných opatrení pri mimoriadnych udalostiach a účinnej ochrannej služby lese
   zabezpečnie a výkon ťažby dreva v lesných porastoch, vrátane približovania, manipulácie a dopravy dreva
   dodávky surového dreva, sortimentov a iných lesných výrobkov
   Noví spoločníci:
   Mesto Modra Modra
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Osuský Muškáto-va 9 Pezinok