Create Invoice

EKOLINE - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name EKOLINE
PIN 34111085
TIN 2020363851
VAT number SK2020363851
Date create 15 November 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat EKOLINE
Novosvetská 9
81106
Bratislava
Financial information
Sales and income 283 939 €
Profit 1 076 €
Capital 84 294 €
Own capital -281 675 €
Contact Information
Phone(s) +421254412859, +421254415313
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 138,263
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 16,968
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 16,968
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 1,518
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 15,450
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,467
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 111,268
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 12,191
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,191
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 98,411
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 666
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 7,199
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 278
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 6,921
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,828
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 2,828
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 138,263
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -280,599
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 4,183
2. Other funds (427, 42X) 4,183
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -293,161
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 51,391
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -344,552
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,076
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 418,719
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 413,389
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 59,346
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 59,346
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 272,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 6,587
7. Liabilities from social insurance (336) 7,703
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 67,753
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 5,330
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 5,330
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 143
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 143
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 283,600
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 283,939
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 24,293
III. Revenues from sale of services (602, 606) 259,306
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 340
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 281,242
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 17,292
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 25,083
D. Services (účtová group of 51) 86,461
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 143,477
E.1. Wages and salaries (521, 522) 103,811
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 36,012
4. Social expenses (527, 528) 3,654
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 2,245
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,251
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,251
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,433
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,697
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 154,763
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 270
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 270
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -269
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,428
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 1,352
R.1. Income tax expense current (591, 595) 1,352
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,076
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34111085 TIN: 2020363851 VAT number: SK2020363851
 • Registered seat: EKOLINE, Novosvetská 9, 81106, Bratislava
 • Date create: 15 November 1994
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 20.11.2014
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Martin Prusák 6 639 € (100%) Studenohorská 5 Bratislava 841 03
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.12.2014Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 20.11.2014
   15.12.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   12.09.2013Nové sidlo:
   Novosvetská 9 Bratislava 811 06
   11.09.2013Zrušené sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   17.02.2005Noví spoločníci:
   Martin Prusák Studenohorská 5 Bratislava 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Martin Prusák Bajzova 1 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 15.11.1994
   16.02.2005Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   12.10.1998Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   11.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   10.03.1998Nové sidlo:
   Podzáhradná 90 Bratislava 821 06
   09.03.1998Zrušené sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   15.11.1994Nové obchodné meno:
   EKOLINE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Šamorínska 11 Senec 903 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sledovanie a kontrola životného prostredia
   kontroly, čistenie a posudzovanie kanalizačných a vodovodných potrubí, podzemných a nadzemných nádrží, oprava kanalizačných potrubí bezvýkopovými metódami
   sprostredkovanie opráv a budovania nových kanalizačných a vodovodných sietí
   sprostredkovanie likvidácie odpadov kvapalných a tuhých
   nájom, prenájom bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   sprostredkovanie opráv bezpečnostných, signalizačných a monitorovacích zariadení
   Noví spoločníci:
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Martin Prusák Fürschwendi 793 Grub 9036 Švajčiarsko prechodný pobyt na území SR : Bajzova 1 Bratislava