Create Invoice

VOLKSBANK Investičný fond Akcia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name VOLKSBANK Investičný fond Akcia
Status Destroyed
PIN 34111247
Date create 17 November 1994
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat VOLKSBANK Investičný fond Akcia
Mestský úrad - knižnica
90021
Mestský úrad
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34111247
 • Registered seat: VOLKSBANK Investičný fond Akcia, Mestský úrad - knižnica, 90021, Mestský úrad
 • Date create: 17 November 1994
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.11.2001Zrušené obchodné meno:
   VOLKSBANK Investičný fond Akcia a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Mestský úrad - knižnica Svätý Jur 900 21
   Zrušeny predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
   nakupovanie akcií pre majiteľov investičných kupónov na základe ich poverenia a použitie týchto akcií na zvýšenie základného imania spoločnosti
   použitie získaných peňažných prostriedkov na účasť na podnikaní, investície do cenných papierov, vrátane štátnych dlhopisov, do spoločností v oblasti výroby, obchodu a služieb
   investovanie do nehnuteľností a hnuteľných vecí a podnikania s nimi
   investovanie a nadobúdanie majetkových účastí na základe zmluvy o tichom spoločenstve v perspektívnych spoločnostiach
   ukladanie nahromadených peňažných prostriedkov na osobitný účet v banke
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   VOLKSBANK Investičný fond Akcia a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.10.1996Zrušené obchodné meno:
   Volksbank investičný fond AKCIA a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Dziurová Lachova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Holúbek Dolná 20 Banská Štiavnica
   Ing. Ľudmila Kalafutová Rovniankova 13 Bratislava
   17.11.1994Nové obchodné meno:
   Volksbank investičný fond AKCIA a.s.
   Nové sidlo:
   Mestský úrad - knižnica Svätý Jur 900 21
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zhromažďovanie peňažných prostriedkov vydávaním akcií
   nakupovanie akcií pre majiteľov investičných kupónov na základe ich poverenia a použitie týchto akcií na zvýšenie základného imania spoločnosti
   použitie získaných peňažných prostriedkov na účasť na podnikaní, investície do cenných papierov, vrátane štátnych dlhopisov, do spoločností v oblasti výroby, obchodu a služieb
   investovanie do nehnuteľností a hnuteľných vecí a podnikania s nimi
   investovanie a nadobúdanie majetkových účastí na základe zmluvy o tichom spoločenstve v perspektívnych spoločnostiach
   ukladanie nahromadených peňažných prostriedkov na osobitný účet v banke
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Mária Dziurová Lachova 9 Bratislava
   Ing. Juraj Holúbek Dolná 20 Banská Štiavnica
   Ing. Ľudmila Kalafutová Rovniankova 13 Bratislava