Create Invoice

HTI Real - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HTI Real
PIN 34118012
TIN 2021032189
VAT number SK2021032189
Date create 16 March 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HTI Real
Tuhovská 29
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 335 864 €
Profit 3 950 €
Capital 4 887 273 €
Own capital 3 625 124 €
Contact Information
Email hti@hti.sk
Phone(s) 0905604641
Mobile phone(s) 0905604641
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 4,473,358
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 4,414,151
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 4,414,151
A.II.1. Land (031) - /092A/ 588,600
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 3,822,440
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,111
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 56,871
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 12,359
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 12,359
1.a. Trade receivables owed by affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 600
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,759
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 44,512
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 212
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 44,300
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,336
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,336
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 4,473,358
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,629,074
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 3,618,677
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -856
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -856
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,950
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 844,134
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 143,674
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 143,674
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 143,674
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 571,600
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 126,530
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 107,763
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,150
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 89,613
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,000
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,267
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,330
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,330
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 150
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 150
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 311,451
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 335,864
III. Revenues from sale of services (602, 606) 311,451
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 24,413
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 312,622
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 47,009
D. Services (účtová group of 51) 52,390
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 11,566
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 198,929
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 198,929
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,728
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 23,242
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 212,052
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 38
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 38
2. Other interest income (662A) 38
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,363
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 18,116
2. Other expense (562A) 18,116
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 247
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -18,325
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,917
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 967
R.1. Income tax expense current (591, 595) 967
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,950
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34118012 TIN: 2021032189 VAT number: SK2021032189
 • Registered seat: HTI Real, Tuhovská 29, 83106, Bratislava
 • Date create: 16 March 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01 03.10.2003
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Tibor Kliský 6 639 € (100%) Stromová 52 Bratislava 831 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   27.05.2014Nové sidlo:
   Tuhovská 29 Bratislava 831 06
   26.05.2014Zrušené sidlo:
   Stromová 52 Bratislava 831 01
   07.09.2006Nové predmety činnosti:
   obstarávateľské služby spojené so správou bytového a nebytového fondu
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenská činnosť v predmetoch podnikania
   prenájom priemyselného tovaru a motorových vozidiel
   06.09.2006Zrušeny predmety činnosti:
   maloobchod v režime voľnej živnosti
   veľkoobchod v režime voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   03.10.2003Nové obchodné meno:
   HTI Real, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stromová 52 Bratislava 831 01
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v režime voľnej živnosti
   veľkoobchod v režime voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kliský Stromová 52 Bratislava 831 01
   02.10.2003Zrušené obchodné meno:
   ELPA, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Orechový sad 3 Nové Zámky 940 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   07.04.2000Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   06.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   16.03.1995Nové obchodné meno:
   ELPA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Orechový sad 3 Nové Zámky 940 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   maloobchod v režime voľnej živnosti
   veľkoobchod v režime voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   projektovanie elektrických zariadení
   výroba elektrorozvádzačov nízkeho napätia
   výroba, opravy a údržba elektrických zariadení
   Noví spoločníci:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tibor Kliský Orechový sad 3 Nové Zámky