Create Invoice

DEVINTRY BROKERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DEVINTRY BROKERS
Status Destroyed
PIN 34118853
Date create 29 March 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DEVINTRY BROKERS
92525
Kostolná pri Dunaji
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34118853
 • Registered seat: DEVINTRY BROKERS, 92525, Kostolná pri Dunaji
 • Date create: 29 March 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.10.1996Zrušené obchodné meno:
   DEVINTRY BROKERS, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kostolná pri Dunaji 925 25
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet a na účet klienta
   sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
   obstarávanie splatenia cenných papierov pre eminenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ivana Grandová Mánesovo nám. 7 Bratislava
   JUDr. Pavol Kendra Bezručova 16 Bardejov
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   Ing. Peter Ondrčka 5.Května 13 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivica Krištofovičová Studenohorská 44 Bratislava
   29.03.1995Nové obchodné meno:
   DEVINTRY BROKERS, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kostolná pri Dunaji 925 25
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi na vlastný účet a na účet klienta
   sprostredkovanie obchodov s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv o úschove, správe a uložení cenných papierov
   obstarávanie splatenia cenných papierov pre eminenta a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Noví spoločníci:
   PhDr. Ivana Grandová Mánesovo nám. 7 Bratislava
   JUDr. Pavol Kendra Bezručova 16 Bardejov
   Ing. Peter Sobotka , CSc. Hanulova 7 Bratislava
   Ing. Peter Ondrčka 5.Května 13 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ivica Krištofovičová Studenohorská 44 Bratislava