Create Invoice

ROSANA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name ROSANA
PIN 34123849
TIN 2020361255
VAT number SK2020361255
Date create 03 July 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat ROSANA
Lúčna 9
90001
Modra
Financial information
Sales and income 65 283 €
Profit -6 708 €
Capital 4 986 €
Own capital -12 388 €
Contact Information
Email rosana@rosana.sk
Phone(s) 0336413248, 0336413258, 0905702890
Mobile phone(s) 0905702890
Fax(es) 0336413248
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 57,978
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 51,372
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 51,372
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 51,372
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,701
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,304
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,304
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,304
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 3,397
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 3,331
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 66
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 905
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 905
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 57,978
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,097
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 13,610
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 13,610
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,360
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 1,360
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -27,359
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -27,359
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,708
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 77,075
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,468
9. Liabilities from social fund (472) 3,468
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 73,607
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 513
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 513
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 70,450
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 690
7. Liabilities from social insurance (336) 334
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,620
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 65,283
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 65,283
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 38,480
III. Revenues from sale of services (602, 606) 26,803
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 69,549
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 25,659
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,868
D. Services (účtová group of 51) 28,586
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 12,077
E.1. Wages and salaries (521, 522) 9,086
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,595
4. Social expenses (527, 528) 396
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 357
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,266
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 8,170
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1
2. Other interest income (662A) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,483
O. Exchange rate losses (563) 69
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,414
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,482
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,748
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,708
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :34123849 TIN: 2020361255 VAT number: SK2020361255
 • Registered seat: ROSANA, Lúčna 9, 90001, Modra
 • Date create: 03 July 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 03.07.1995
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Ladislav Galla 13 610 € (100%) Lúčna 1863/9 Modra 900 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   30.01.2009Nové sidlo:
   Komenského 27 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava - Petržalka 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   29.01.2009Zrušené sidlo:
   SNP 37 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   08.09.2005Nové sidlo:
   SNP 37 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 3173/24 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 03.07.1995
   07.09.2005Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1995
   22.01.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01 Vznik funkcie: 03.07.1995
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava Vznik funkcie: 03.07.1995
   21.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   26.09.2001Nové sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná činnosť
   marketing a management
   sprostredkovanie zábavných podujatí, kultúrno-spoločenských a umeleckých programov
   usporiadanie zábavných a kultúrno-spoločenských podujatí
   poradenská a školiteľská činnosť v reklame a obchode
   špedičná činnosť
   organizovanie veľtrhov a výstav
   prenájom a sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prieskum trhu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Galla Lúčna 1863/9 Modra 900 01
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   25.09.2001Zrušené sidlo:
   Jesenského 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   10.10.2000Nové sidlo:
   Jesenského 2 Pezinok 902 01
   09.10.2000Zrušené sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   06.04.1999Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   05.04.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   20.06.1997Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   19.06.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   30.06.1995Nové obchodné meno:
   ROSANA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hrnčiarska 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /MO, VO/
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba a oprava nábytku
   navrhovanie a realizácia interiérov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Danielis Bratislavská 128 Pezinok
   Ing. Ladislav Galla Líščie Nivy 10 Bratislava
   Marian Markovič Hurbanova 12 Pezinok
   Stanislav Peško Hurbanova 14 Pezinok
   Vítězslav Žampa Bzovícka 24 Bratislava