Create Invoice

Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
PIN 34124411
TIN 2020361266
VAT number SK2020361266
Date create 11 July 1995
Company category Družstvo
Registered seat Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
Limbašská 2
90203
Pezinok
Financial information
Sales and income 726 368 €
Profit -129 120 €
Capital 933 586 €
Own capital 729 021 €
Contact Information
Phone(s) +421336422409, +421336422410, +421336422411, +421336422413
Fax(es) 0336422413
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,117,101
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 662,859
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 662,859
A.II.1. Land (031) - /092A/ 260,794
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 202,285
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 26,965
4. Production units of permanent crops (025) - /085, 092A/ 102,256
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 70,559
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 453,145
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 187,533
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,428
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 13,600
3. Products (123) - /194/ 170,439
4. Animals (124) - /195/ 66
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 14,428
8. Deferred tax asset (481A) 14,428
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 222,293
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 62,652
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,652
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 159,641
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 28,891
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 17,502
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 11,389
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 1,097
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,097
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,117,101
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 598,131
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 119,644
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 119,644
A.III. Other capital funds (413) 10,705
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 515,887
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 515,887
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 81,015
A.V.1. Statutory funds (423, 42X) 81,015
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -129,120
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 448,757
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 58,956
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 45,404
9. Liabilities from social fund (472) 13,552
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 179,350
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 181,153
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 120,171
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 120,171
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 25,837
7. Liabilities from social insurance (336) 15,201
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,698
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 11,246
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 15,618
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 15,618
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 13,680
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 70,213
3. Deferred revenue long-term (384A) 64,811
4. Deferred income short-term (384A) 5,402
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 671,179
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 726,368
II. Revenues from sales of own products (601) 409,388
III. Revenues from sale of services (602, 606) 43,393
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -40,016
V. Activation (účtová a group of 62) 3,151
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 76,070
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 234,382
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 848,668
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 146,629
D. Services (účtová group of 51) 151,807
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 450,403
E.1. Wages and salaries (521, 522) 298,515
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 5,910
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 112,109
4. Social expenses (527, 528) 33,869
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 19,281
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 48,779
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 48,779
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,969
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,800
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -122,300
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 117,480
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 8
XI.1. Interest income from linked entities (662A) 0
2. Other interest income (662A) 8
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,318
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 8,338
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 0
2. Other expense (562A) 8,338
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,980
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,310
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -132,610
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -3,490
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,882
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -6,372
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -129,120
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34124411 TIN: 2020361266 VAT number: SK2020361266
 • Registered seat: Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo, Limbašská 2, 90203, Pezinok
 • Date create: 11 July 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok 11.07.1995
  Ján Mezei člen D. Virgoviča 29 Pezinok 23.05.2003
  Vladimír Mezei člen Nálepkova 19 Pezinok 902 01 23.05.2003
  Ing. Vladimír Baričič predseda Záhradná 6 Šenkvice 900 81 23.05.2008
  Ing. Dana Satková člen Račianska 157 Bratislava 831 54 23.05.2008
  Vladimír Jančovič člen Bystrická 30 Pezinok 902 01 24.05.2013
  Miroslav Ilka člen Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 24.05.2013
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   výkon rybárskeho práva na účely podnikania v osobitnom režime
   organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Mezei - člen predstavenstva Nálepkova 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Jančovič - člen predstavenstva Bystrická 30 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 24.05.2013
   Miroslav Ilka - člen predstavenstva Nová Pezinská 16 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.05.2013
   15.07.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   05.06.2008Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Baričič - predseda družstva Záhradná 6 Šenkvice 900 81 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Ing. Dana Satková - člen predstavenstva Račianska 157 Bratislava 831 54 Vznik funkcie: 23.05.2008
   Michal Kapucian - člen predstavenstva Svätoplukova 18 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 23.05.2008
   04.06.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   07.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   14.08.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   19.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlahových zariadení
   22.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Ján Mezei - člen D. Virgoviča 29 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   Vladimír Mezei - člen Svätoplukova 1 Pezinok Vznik funkcie: 23.05.2003
   21.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   19.03.2004Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok Vznik funkcie: 27.02.1998
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach Vznik funkcie: 27.02.1998
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok Vznik funkcie: 11.07.1995
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok
   17.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ján Hajtmánek Hurbanova 22 Pezinok
   Štefánia Strížová Slnečná 21 Limbach
   16.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   11.07.1995Nové obchodné meno:
   Vinohradnícko vinárske družstvo podielníkov KARPATY, družstvo
   Nové sidlo:
   Limbašská 2 Pezinok 902 03
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   rastlinná výroba poľná
   rastlinná výroba špeciálna - hrozno, ovocie, sadivový materiál, spracovanie hrozna - výroba muštov, vína a vínnych destilátov
   poskytovanie služieb poľnohospodárskymi strojmi v oblasti pestovania a ochrany rastlín
   obchodná činnosť mimo tovarov, na ktoré zákon vyžaduje zvláštne povolenie
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Aurélia Čapčeková Limbašská cesta 3 Pezinok
   Stanislav Dušek Štúrova ulica 8 Pezinok
   Miroslav Hupka Hečkova ulica 13 Pezinok
   Anna Janoštiaková Štúrova ulica 3 Pezinok
   Anna Klamová Štúrova ulica 25 Pezinok
   Ing. Alojzia Kulíková gen. Svobodu 10 Pezinok
   Ján Mezei Virgoviča 29 Pezinok
   Ing. Ján Satko , CSc. Hurbanova 15 Pezinok
   Ignác Svátek Štúrova ulica 66 Pezinok