Create Invoice

SEMEX Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SEMEX Slovakia
Status Destroyed
PIN 34124764
Date create 18 July 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SEMEX Slovakia
90050
Kráľová pri Senci
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34124764
 • Registered seat: SEMEX Slovakia, 90050, Kráľová pri Senci
 • Date create: 18 July 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   11.06.1997Zrušené obchodné meno:
   SEMEX Slovakia s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Kráľová pri Senci 900 50
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj komodít: - osivá a sadba poľnohospodárskych i napoľnohospodárskych rastlín, tráv a plodín, vrátane zeleninových a kvetinových osív a sadby, osív koreninových a aromatických rastlín, ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných školkárskych výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a okrasných rastlín, východiskové a množiteľské materiály, špeciálne potreby pre záhradnícku výrobu
   nákup a predaj komodít: - rašelina, substráty a zaminy pre záhradnícke účely, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín
   stroje, drobná mechanizácia a náradie, vrátane náhradných súčiastok používaných v záhradkárskej výrobe
   nákup a predaj komodít: - potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych podnikov
   výrobky priemyslu umelých hmot, priemyslu stavebných hmot, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklenárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu, výrobky chemického priemyslu a gumárenských odvetví
   poradenské a konzultačné služby v predmete činnosti
   sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchode a službách
   inžinierska a projekčná činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene.
   výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných plodín, okrasných a aromatických rastlín, liečivých rastlín, zelenín a kvetín
   výroba zeleninových osív a sadív, ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodových sadeníc a osív liečivých, aromatických a koreninových rastlín
   úprava zeleninových a kvetinových osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodových sadeníc a osív liečivých aromatických a koreninových rastlín
   Zrušeny spoločníci:
   SEM EX, spol. s r.o. IČO: 34 117 962 Osvaldova 47 Trnava
   Ing. Viera Benčatová Komenského 7 Trnava
   Ing. Katarína Benková 267 Kráľová pri Senci
   Mária Benkovičová Ihrisková 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Bolečková 268 Kráľová pri Senci
   Anna Hromadová Jedľová 8597/6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mária Benkovičová Ihrisková 25 Bratislava
   Ing. Kornel Schultz 501 Kráľová pri Senci
   14.01.1997Noví spoločníci:
   SEM EX, spol. s r.o. IČO: 34 117 962 Osvaldova 47 Trnava
   Ing. Viera Benčatová Komenského 7 Trnava
   Ing. Katarína Benková 267 Kráľová pri Senci
   Mária Benkovičová Ihrisková 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Bolečková 268 Kráľová pri Senci
   Anna Hromadová Jedľová 8597/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Mária Benkovičová Ihrisková 25 Bratislava
   13.01.1997Zrušeny spoločníci:
   SEM EX, spol. s r.o. IČO: 34 117 962 Osvaldova 47 Trnava
   Ing. Peter Benčat Hlboká 6 Trnava
   Ing. Katarína Benková 267 Kráľová pri Senci
   Mária Benkovičová Ihrisková 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Bolečková 268 Kráľová pri Senci
   Anna Hromadová Jedľová 8597/6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benčat , CSc. Hlboká 6 Trnava
   21.05.1996Nové predmety činnosti:
   výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných plodín, okrasných a aromatických rastlín, liečivých rastlín, zelenín a kvetín
   výroba zeleninových osív a sadív, ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodových sadeníc a osív liečivých, aromatických a koreninových rastlín
   úprava zeleninových a kvetinových osív, ovocných a okrasných škôlkárskych výpestkov, jahodových sadeníc a osív liečivých aromatických a koreninových rastlín
   Noví spoločníci:
   SEM EX, spol. s r.o. IČO: 34 117 962 Osvaldova 47 Trnava
   Ing. Peter Benčat Hlboká 6 Trnava
   Ing. Katarína Benková 267 Kráľová pri Senci
   Mária Benkovičová Ihrisková 25 Bratislava
   Ing. Zuzana Bolečková 268 Kráľová pri Senci
   Anna Hromadová Jedľová 8597/6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benčat , CSc. Hlboká 6 Trnava
   Ing. Kornel Schultz 501 Kráľová pri Senci
   20.05.1996Zrušeny spoločníci:
   HERBATON s.r.o. IČO: 31 670 423 46 Klčov
   Ing. Peter Benčat Hlboká 6 Trnava
   Ing. Katarína Benková 267 Kráľová pri Senci
   Ing. Zuzana Bolečková 268 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Hecht Hollého 144/39 Veľké Kostoľany
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Benčat Hlboká 6 Trnava
   Ing. Dušan Hecht Hollého 144/39 Veľké Kostoľany
   18.07.1995Nové obchodné meno:
   SEMEX Slovakia s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kráľová pri Senci 900 50
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj komodít: - osivá a sadba poľnohospodárskych i napoľnohospodárskych rastlín, tráv a plodín, vrátane zeleninových a kvetinových osív a sadby, osív koreninových a aromatických rastlín, ovocných a okrasných podpníkov a ich osív, ovocných a okrasných školkárskych výpestkov, jahodníka, liečivých rastlín a okrasných rastlín, východiskové a množiteľské materiály, špeciálne potreby pre záhradnícku výrobu
   nákup a predaj komodít: - rašelina, substráty a zaminy pre záhradnícke účely, priemyselné hnojivá, prípravky na ochranu rastlín
   stroje, drobná mechanizácia a náradie, vrátane náhradných súčiastok používaných v záhradkárskej výrobe
   nákup a predaj komodít: - potravinárske výrobky a prebytky poľnohospodárskych podnikov
   výrobky priemyslu umelých hmot, priemyslu stavebných hmot, drevospracujúceho priemyslu, priemyslu celulózy a papiera, sklenárskeho priemyslu, porcelánu a keramiky, textilného priemyslu, výrobky chemického priemyslu a gumárenských odvetví
   poradenské a konzultačné služby v predmete činnosti
   sprostredkovateľská činnosť vo výrobe, obchode a službách
   inžinierska a projekčná činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov a verejnej zelene.
   Noví spoločníci:
   HERBATON s.r.o. IČO: 31 670 423 46 Klčov
   Ing. Peter Benčat Hlboká 6 Trnava
   Ing. Katarína Benková 267 Kráľová pri Senci
   Ing. Zuzana Bolečková 268 Kráľová pri Senci
   Ing. Dušan Hecht Hollého 144/39 Veľké Kostoľany
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Benčat Hlboká 6 Trnava
   Ing. Dušan Hecht Hollého 144/39 Veľké Kostoľany