Create Invoice

HDB GROUP - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HDB GROUP
PIN 34126872
TIN 2020379911
VAT number SK2020379911
Date create 04 September 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HDB GROUP
Rebarborová 1/a
82107
Bratislava
Financial information
Sales and income 1 123 088 €
Profit 14 091 €
Contact Information
Phone(s) 0243191094
Fax(es) 0243191096
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 6,724,675
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,335,485
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 425
2. Software (013) - /073, 091A/ 425
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 5,912,987
A.II.1. Land (031) - /092A/ 497,251
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 5,139,526
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 239,610
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 24,000
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 12,600
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 422,073
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 422,073
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 385,418
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 308,244
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 165,889
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 165,889
4. Other claims within the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (351A) - /391A/ 104,128
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38,127
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 100
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 15,000
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 15,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 62,174
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 43,244
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 18,930
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 3,772
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 3,772
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 6,724,675
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 774,088
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 408,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 408,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 39,833
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 39,833
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 312,164
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 312,164
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,091
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,950,587
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 5,950,587
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 544,465
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 544,465
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 83,000
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,803,403
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 411
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,519,308
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 904,722
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,123,088
III. Revenues from sale of services (602, 606) 904,723
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,333
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 217,032
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,058,125
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 45,159
D. Services (účtová group of 51) 363,540
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 9,305
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 440,103
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 440,103
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 200,018
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,963
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 496,024
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46,902
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 35,398
2. Other expense (562A) 35,398
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 11,504
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -46,898
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 18,065
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,974
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,974
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 14,091
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34126872 TIN: 2020379911 VAT number: SK2020379911
 • Registered seat: HDB GROUP, Rebarborová 1/a, 82107, Bratislava
 • Date create: 04 September 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Štefan Karniš predseda Rajtáková 18 Bratislava 841 03 31.05.2010
  Ján Kadlečík člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 31.05.2010
  Attila Horváth podpredseda Miletičova 55 Bratislava 821 09 31.05.2010
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   17.06.2010Nové obchodné meno:
   HDB GROUP, a. s.
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 31.05.2010
   Ján Kadlečík - člen predstavenstva Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 31.05.2010
   Attila Horváth - podpredseda predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 31.05.2010
   16.06.2010Zrušené obchodné meno:
   HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   údržba a oprava motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu pekárenských a cukrárenských výrobkov
   pouličný predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba nápojov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie veľkoskladu
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj trojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov
   opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Ján Kadlečík - člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Attila Horváth - člen predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2006
   20.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Attila Horváth - člen predstavenstva Miletičova 55 Bratislava 821 09 Vznik funkcie: 30.06.2006
   19.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Počiatek Martinengová 34 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   25.04.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie nevýherných hracích automatov
   prevádzkovanie biliardových stolov
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
   24.04.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   prevádzkovanie hracích automatov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   výroba a montáž interiéru úžitkových automobilov a karavanov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba bytových doplnkov, nábytkov, autonábytkov a autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   čalúnnictvo
   výroba osobných obytných motorových vozidiel
   výroba špeciálnych úžitkových obytných motorových vozidiel
   výroba prívesov a návesov
   výroba a úprava karavanov
   prestavby a nadstavby motorových vozidiel
   výroba textilného a odevného tovaru
   výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   opravy pracovných strojov
   vypracovávanie strojárenských projektov
   stolárstvo
   klampiarstvo
   plynoinštalatérstvo
   vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   elektroinštalatérstvo
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   izolatérstvo
   01.07.2005Nové obchodné meno:
   HARLEY- DAVIDSON BRATISLAVA, a.s.
   30.06.2005Zrušené obchodné meno:
   HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s.
   25.06.2005Nové obchodné meno:
   HARLEY- DAVISON BRATISLAVA, a.s.
   Nové sidlo:
   Rebarborová 1/a Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   údržba a oprava motocyklov
   poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   nákup a predaj jednostopových motorových vozidiel
   administratívne práce
   upratovanie a mechanické čistenie budov a komunikácií
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie odstavných plôch a garáží s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom a ktoré slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám ako vlastníkovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych podujatí a organizovanie spoločenských podujatí
   sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov a výpočtovej techniky
   obstarávanie služieb spojených s opravou a údržbou nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
   údržba a oprava motorových vozidiel
   predaj na priamu konzumáciu pekárenských a cukrárenských výrobkov
   pouličný predaj pekárenských a cukrárenských výrobkov v rozsahu voľnej živnosti
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   výroba nápojov
   nákup a predaj potravinárskych výrobkov a tovarov
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
   predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
   predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
   sprostredkovateľská činnosť
   prevádzkovanie hracích automatov
   pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
   prevádzkovanie veľkoskladu
   nákup a predaj dvojstopových motorových vozidiel
   nákup a predaj trojstopových motorových vozidiel
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom motorových vozidiel, prívesov a návesov
   výroba a montáž interiéru úžitkových automobilov a karavanov v rozsahu voľnej živnosti
   výroba bytových doplnkov, nábytkov, autonábytkov a autodoplnkov v rozsahu voľnej živnosti
   čalúnnictvo
   výroba osobných obytných motorových vozidiel
   výroba špeciálnych úžitkových obytných motorových vozidiel
   výroba prívesov a návesov
   výroba a úprava karavanov
   prestavby a nadstavby motorových vozidiel
   výroba textilného a odevného tovaru
   výroba motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   opravy pracovných strojov
   opravy cestných motorových vozidiel
   opravy karosérií
   vypracovávanie strojárenských projektov
   stolárstvo
   klampiarstvo
   plynoinštalatérstvo
   vodoinštalatérstvo a kurenárstvo
   elektroinštalatérstvo
   inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
   izolatérstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Počiatek Martinengová 34 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Štefan Karniš - predseda predstavenstva Rajtáková 18 Bratislava 841 03 Vznik funkcie: 25.06.2005
   Ján Kadlečík - člen Milana Marečka 1 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 25.06.2005