Create Invoice

Pezinské tehelne - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pezinské tehelne
PIN 34132155
TIN 2020361398
VAT number SK7020000438
Date create 01 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Pezinské tehelne
Tehelná ulica 9
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 1 053 895 €
Profit 13 638 €
Capital 10 666 434 €
Own capital 1 316 919 €
Contact Information
Phone(s) 0336412011, 0336412010, 0336412960, 0336413987
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 9,786,102
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,605,773
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 6,605,773
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 6,605,773
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,180,100
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,536,560
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 136,475
1.b. Trade receivables in the framework of the proportionate participation of the addition of receivables to affiliated entities (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 136,475
6. Social security (336) - /391A/ 66
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 19
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,400,000
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 643,540
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,046
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 629,494
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 229
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 229
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 9,786,102
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,335,557
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 25,025
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 25,025
A.III. Other capital funds (413) 5,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 510,151
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 510,151
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 781,743
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 781,743
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,638
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 8,450,348
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,414,098
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 2,404,899
9. Liabilities from social fund (472) 9,199
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 6,036,250
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,514,369
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,506,688
1.b. Trade payables under the proportionate participation in addition to the liabilities to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,681
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,505,000
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 243
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,638
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,000,000
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 197
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 197
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,053,895
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 1,053,895
III. Revenues from sale of services (602, 606) 1,053,895
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,084,035
D. Services (účtová group of 51) 1,069,401
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 11,314
E.1. Wages and salaries (521, 522) 6,540
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 2,579
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 2,195
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 892
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 2,028
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 400
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -30,140
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,506
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 395,143
VIII. Revenues from the sale of securities and shares (661) 350,000
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 836
2. Income from securities and shares in proportionate participation in addition to the revenues of the affiliated entities (665) 836
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 641
2. Other interest income (662A) 641
XII. Foreign exchange gains (663) 43,666
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 347,732
K. Sold securities and shares (561) 347,113
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 619
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 47,411
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,271
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,633
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,633
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,638
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34132155 TIN: 2020361398 VAT number: SK7020000438
 • Registered seat: Pezinské tehelne, Tehelná ulica 9, 90201, Pezinok
 • Date create: 01 January 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Viera Dömötörová člen Letná 35 Senec 903 01 23.05.1996
  Ing. Ján Man predseda Mýtna 27 Pezinok 902 01 01.01.1996
  Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 30.04.2009
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   16.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötörová - člen predstavenstva Letná 35 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   15.04.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   06.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Vincent Hupka Prostredná 5 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 30.04.2009
   05.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   12.08.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Imrich Pilka - člen predstavenstva Majakovského 21 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 01.01.1996
   Ing. Viera Dömötórová - člen predstavenstva Nám. 1.mája 41 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.05.1996
   11.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   28.08.2000Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb / vrátane vybavenia sídlištných celkov/
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   predaj stavebného materiálu
   27.08.2000Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   12.04.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Man - predseda predstavenstva Mýtna 27 Pezinok 902 01
   11.04.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   26.09.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viera Dömötórová Nám. 1.mája 41 Senec 903 01
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   25.09.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   Pezinské tehelne, a.s.
   Nové sidlo:
   Tehelná ulica 9 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj tehliarskych výrobkov
   výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky
   prevádzkovanie bufetu a poskytovanie ubytovacích služieb
   cestná doprava nákladov pre cudziu potrebu za odplatu
   podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátene vybavenia sídlištných celkov)
   vykonávanie priemyselných stavieb
   sprostredkovanie obchodu
   reklamné činnosti
   výroba keramických stavebných dielcov
   prenájom bytových a nebytových priestorov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ján Frič 171 Viničné 900 23
   Ing. Helena Holubová 47 Budmerice 900 86
   Ing. Ján Man Mýtna 27 Pezinok 902 01
   Dominik Matiašovský Moyzesova 20 Pezinok 902 01
   Ing. Imrich Pilka Majakovského 21 Pezinok 902 01