Create Invoice

AGROPARTNER - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Business name AGROPARTNER
PIN 34134000
TIN 2020377777
VAT number SK2020377777
Date create 29 January 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat AGROPARTNER
90636
Plavecké Podhradie
Financial information
Sales and income 7 946 711 €
Profit -512 763 €
Capital 16 252 593 €
Own capital 8 179 431 €
Contact Information
Email seliga@agropartner.sk
Website http://www.agropartner.sk
Phone(s) +421346940545
Mobile phone(s) +421911265017
Fax(es) 0346940520
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 17,080,570
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 11,968,034
A.I. Non-current intangible assets total (r. 04 to r. 10) 5,213
2. Software (013) - /073, 091A/ 5,213
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 10,344,167
A.II.1. Land (031) - /092A/ 480,421
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 5,967,295
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 3,390,254
5. Basic herd and draft animals (026) - /086, 092A/ 270,267
6. Other non-current tangible assets (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 3,090
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 221,608
8. Advances on long-term tangible assets (052) - /095A/ 11,232
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 1,618,654
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 1,481,000
3. Other feasible securities and shares (063A) - /096A/ 127,835
6. Other loans (067A) - /096A/ 9,786
7. Debt securities and other long-term financial assets (065A, 069A,06XA) - /096A/ 33
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,096,447
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 3,208,091
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 602,059
2. Work in progress and semi-finished products of own production (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 323,259
3. Products (123) - /194/ 1,435,469
4. Animals (124) - /195/ 470,694
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 376,610
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 229,688
8. Deferred tax asset (481A) 229,688
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,561,637
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 1,145,608
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,145,608
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 403,630
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 12,399
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 97,031
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 87,515
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,516
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 16,089
C.1. Prepaid expenses long-term (381A, 382A) 199
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 14,872
4. Accrued income short-term (385A) 1,018
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 17,080,570
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,646,863
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 1,500,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 1,500,000
A.III. Other capital funds (413) 921,918
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 17,860
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 17,860
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 528,536
2. Other funds (427, 42X) 528,536
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 5,191,312
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 5,191,312
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -512,763
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,389,890
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 2,125,594
3. Other liabilities to affiliated entities (471, 47XA) 761,300
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 5,031
6. Long-term advance payments received (475A) 69,118
9. Liabilities from social fund (472) 32,242
12. Deferred tax liability (481A) 1,257,903
B.III Long-term bank loans (461A, 46XA) 1,174,037
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,000,611
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,242,158
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,242,158
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 3,086
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 77,747
7. Liabilities from social insurance (336) 51,470
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 114,208
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 511,942
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 102,615
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 102,615
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,987,033
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,043,817
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 28,624
3. Deferred revenue long-term (384A) 1,803,871
4. Deferred income short-term (384A) 211,322
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 5,464,000
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 7,946,711
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 803,986
II. Revenues from sales of own products (601) 1,493,792
III. Revenues from sale of services (602, 606) 3,156,179
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) -84,764
V. Activation (účtová a group of 62) 158,932
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 1,123,594
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,294,992
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,499,748
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 720,928
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,230,821
D. Services (účtová group of 51) 980,375
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 1,753,664
E.1. Wages and salaries (521, 522) 1,229,040
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 439,280
4. Social expenses (527, 528) 85,344
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 171,742
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 1,433,664
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 1,433,664
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 1,074,270
I. Allowance for bad debts (+/-) (547) 9,860
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 124,424
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -553,037
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,596,001
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,784
IX. Income from non-current financial assets total (r. 32 to r. 34) 2,663
3. Other income from securities and shares (665A) 2,663
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 1,838
2. Other interest income (662A) 1,838
XII. Foreign exchange gains (663) 283
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 103,234
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 85,855
N.1. Interest expense for the linked entities (562A) 9,242
2. Other expense (562A) 76,613
O. Exchange rate losses (563) 467
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 16,912
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -98,450
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -651,487
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -138,724
R.1. Income tax expense current (591, 595) 4,091
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -142,815
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -512,763
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :34134000 TIN: 2020377777 VAT number: SK2020377777
 • Registered seat: AGROPARTNER, 90636, Plavecké Podhradie
 • Date create: 29 January 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 29.01.1996
  Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 19.06.2009
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Ing. Stanislav Kovár 240 000 € (16%) 293 Plavecký Mikuláš 906 35
  Ladislav Dulanský 960 000 € (64%) 56 Plavecké Podhradie 906 36
  Ing Stanislav Halač 75 000 € (5%) Studienka
  Ing. Anton Balúch 75 000 € (5%) Sološnica
  Ing. Marián Dubík 75 000 € (5%) Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
  Ing. Oľga Janotková 75 000 € (5%) 328 Plavecké Podhradie
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.07.2014Nové predmety činnosti:
   mäsiarstvo
   13.06.2014Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   23.01.2013Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
   prípravné práce k realizácii stavby
   dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
   prenájom hnuteľných vecí
   22.01.2013Zrušeny predmety činnosti:
   prenájom závlahových zariadení
   prenájom motorových vozidiel
   06.07.2012Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   14.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   24.07.2009Noví spoločníci:
   Ing. Marián Dubík Hlavná 560/8 Rohožník 906 38
   Nový štatutárny orgán:
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie 906 36 Vznik funkcie: 19.06.2009
   23.07.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   18.08.2007Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prevádzkovanie sauny a solária
   predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, piva, vína a destilátov
   06.08.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš 906 35 Vznik funkcie: 29.01.1996
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava 917 01 Vznik funkcie: 16.12.1997
   05.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.2003Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie verejného skladu
   29.10.2002Nové predmety činnosti:
   nakladanie s odpadmi s výnimkou zvlášť nebezpečných
   ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytnutia stravy
   poriadanie kultúrnych a športových akcií v rámci agroturistiky
   Noví spoločníci:
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & Co., a.s., skrátený názov LEVAGRI & Co., a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   28.10.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Jozef Válek 480 Viničné
   22.09.2000Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   oprava motorových vozidiel
   oprava poľnohospodárskych strojov
   výroba polotovarov zo zemiakov
   cestná motorový doprava nákladná
   verejné stravovanie
   prevádzkovanie závlah - mechanické opravy a údržba závlahových zariadení
   prenájom závlahových zariadení
   staviteľ a vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Janotková 328 Plavecké Podhradie
   Jozef Válek 480 Viničné
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.09.2000Zrušeny spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   16.07.1999Noví spoločníci:
   LEVCARISTOS VAGUS AGRICOLUS & CO, a.s. skrátený názov LEVAGRI & CO, a.s. IČO: 36 302 635 Hlavná 1 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   15.07.1999Zrušeny spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   16.12.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu
   ponikateľské poradenstvo / s výnimkou činností ekonomických, účtovných a organizačných poradcov/
   výskum trhu
   činnosti v oblasti nehnuteľností - sprostrodkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností
   reklamné činnosti
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   LEVAGRI & Co., s.r.o. IČO: 34 148 833 Kožušnícka 2 Trenčín
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavovva 483/8 Senica nad Myjavou
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Chovan M. Benku 30 Trnava
   Ing. Stanislav Kobza Nad Tehelňou 2 Trenčín
   15.12.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie prác a služieb poľnohospod. technikou a mechanizmami
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Robert Dohál Beckovská 13 Trenčín
   Ladislav Dulanský 56 Plavecké Podhradie
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   18.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   29.01.1996Nové obchodné meno:
   AGROPARTNER spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   258 Plavecké Podhradie 906 36
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na ďalšie spracovanie a predaj
   Noví spoločníci:
   Ing. Oľga Adamčíková Hviezdoslavova 483/8 Senica
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Marián Dubík 314 Rohožník
   Ing. Stanislav Halač 18 Studienka
   Ing. Vladimír Chovan Športová 12 Trnava
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Anton Balúch 494 Sološnica
   Ing. Stanislav Kovár 293 Plavecký Mikuláš