Create Invoice

DARWELL - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name DARWELL
PIN 34134727
TIN 2020361475
VAT number SK2020361475
Date create 09 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat DARWELL
Pri Šajbách 1
83106
Bratislava
Financial information
Sales and income 405 941 €
Profit 66 940 €
Capital 201 569 €
Own capital 104 977 €
Contact Information
Email imexim.darwell@ba.telecom.sk
Phone(s) 0253418891, 0903403370
Mobile phone(s) 0903403370
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 215,641
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 30,198
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 30,198
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 30,198
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 183,397
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 38,511
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 38,511
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 72,538
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 70,026
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 70,026
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 2,512
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 72,348
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 25,696
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 46,652
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,046
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 1,684
4. Accrued income short-term (385A) 362
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 215,641
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 118,801
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 14,000
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 14,000
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,853
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,853
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 36,008
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 36,008
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 66,940
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 96,840
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 0
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 0
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 40,302
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 3,774
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,500
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 274
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 0
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 3,881
7. Liabilities from social insurance (336) 2,390
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,204
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 18,053
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 4,823
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 4,823
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 51,715
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 405,941
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 405,941
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 405,941
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 0
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,284
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 189,842
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 6,638
D. Services (účtová group of 51) 41,978
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 64,689
E.1. Wages and salaries (521, 522) 46,607
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 15,430
4. Social expenses (527, 528) 2,652
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,090
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 11,833
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 11,833
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 0
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,214
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,657
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 167,483
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 4
2. Other interest income (662A) 4
XII. Foreign exchange gains (663) 26
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,595
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 2,191
2. Other expense (562A) 2,191
O. Exchange rate losses (563) 422
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,982
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,565
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 83,092
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 16,152
R.1. Income tax expense current (591, 595) 16,152
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 66,940
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34134727 TIN: 2020361475 VAT number: SK2020361475
 • Registered seat: DARWELL, Pri Šajbách 1, 83106, Bratislava
 • Date create: 09 February 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03 25.03.2004
  Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02 25.03.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Alexander Dudák 7 000 € (50%) Záborského 22 Bratislava 831 03
  Ľubomír Kliský 7 000 € (50%) Martinengova 34 Bratislava 811 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   01.02.2011Nové sidlo:
   Pri Šajbách 1 Bratislava 831 06
   31.01.2011Zrušené sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   04.07.2008Nové predmety činnosti:
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   15.05.2006Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   14.05.2006Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   25.03.2004Nové sidlo:
   Hraničná 16 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Záborského 22 Bratislava 831 03
   Ľubomír Kliský Martinengova 34 Bratislava 811 02
   24.03.2004Zrušené sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   13.01.1998Nové sidlo:
   Miletičova 23 Bratislava 820 06
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   12.01.1998Zrušené sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   09.02.1996Nové obchodné meno:
   DARWELL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Cajlanská 120 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná, odbytová a sprostredkovateľská činnosť v oblasti všetkých druhov tovarov a služieb, na ktoré sa nevyžadujú osobitné oprávnenia alebo povolenia
   Noví spoločníci:
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Alexander Dudák Zadunajská 1 Bratislava
   Andrej Galovič Bystrická 34 Pezinok
   Ľubomír Kliský Vigľašská 5 Bratislava