Create Invoice

Coca - Cola Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Coca - Cola Slovakia
PIN 34136118
TIN 2020368680
VAT number SK2020368680
Date create 28 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat Coca - Cola Slovakia
Tuhovská 1
83006
Bratislava
Financial information
Sales and income 11 729 600 €
Profit 1 797 360 €
Capital 2 001 525 €
Own capital 566 418 €
Contact Information
Phone(s) 0249263170, 0249494944, 0249494949
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,003,251
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 6,293
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 6,293
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 6,293
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,996,958
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,479,820
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 2,085,516
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,085,516
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 394,304
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 2,517,138
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 2,517,138
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,003,251
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,363,778
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 172,609
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 172,609
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 84,780
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 84,780
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 309,029
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 309,029
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,797,360
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,636,995
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 2,620,059
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,137,114
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 33,325
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,103,789
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 482,945
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 16,936
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 16,936
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 2,478
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 2,478
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 11,729,600
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 11,729,600
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 11,729,600
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,453,813
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 9,306,744
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 2,357
D. Services (účtová group of 51) 125,586
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 193
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 193
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 4,612
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 4,612
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,321
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,275,787
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,294,913
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 14,567
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 200
2. Other interest income (662A) 200
XII. Foreign exchange gains (663) 14,367
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,049
O. Exchange rate losses (563) 8,497
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 1,552
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) 4,518
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,280,305
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 482,945
R.1. Income tax expense current (591, 595) 482,945
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,797,360
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34136118 TIN: 2020368680 VAT number: SK2020368680
 • Registered seat: Coca - Cola Slovakia, Tuhovská 1, 83006, Bratislava
 • Date create: 28 February 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Josef Karásek Vojtěchova 417 Libice nad Cidlinom 289 07 Česká republika 06.01.2010
  Jiří Pražan Průchova 684/47 Praha 5 - Košíře 150 00 Česká republika 10.01.2015
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Refreshment Product Services Inc. 172 609 € (100%) Georgia 303 13 USA
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   10.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Jiří Pražan Průchova 684/47 Praha 5 - Košíře 150 00 Česká republika Vznik funkcie: 10.01.2015
   09.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Zdeněk Vilímek Malešice, Tuchozarská 328/8 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2011
   Bianca Livia Bourbon Napora ut. 2B Budapešť 1112 Maďarsko Vznik funkcie: 14.11.2013
   04.12.2013Nový štatutárny orgán:
   Bianca Livia Bourbon Napora ut. 2B Budapešť 1112 Maďarsko Vznik funkcie: 14.11.2013
   03.12.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Paul Woodward Ulica Syta 89D Varšava 02-987 Poľská republika Vznik funkcie: 01.03.2011
   15.04.2011Nový štatutárny orgán:
   Paul Woodward Ulica Syta 89D Varšava 02-987 Poľská republika Vznik funkcie: 01.03.2011
   JUDr. Zdeněk Vilímek Malešice, Tuchozarská 328/8 Praha 10 100 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.03.2011
   19.03.2010Nový štatutárny orgán:
   Josef Karásek Vojtěchova 417 Libice nad Cidlinom 289 07 Česká republika Vznik funkcie: 06.01.2010
   18.03.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Gábor Békefi Nádasdy Kálman ut.38 Budapešť 1054 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jeséniova 3476/13 Bratislava Vznik funkcie: 26.07.2001
   18.11.2004Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Gábor Békefi Nádasdy Kálman ut.38 Budapešť 1054 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jeséniova 3476/13 Bratislava Vznik funkcie: 26.07.2001
   17.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Gábor Békefi Nádasdy Kálman ut.38 Budapešť 1054 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jeséniova 3476/13 Bratislava
   31.01.2002Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   30.01.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   06.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Gábor Békefi Nádasdy Kálman ut.38 Budapešť 1054 Maďarsko dlhodobý pobyt na území SR : Jeséniova 3476/13 Bratislava
   05.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Christian Maximiliaan Frans L. Van Buchem Liesbosweg 239 4872 Ne Ettenleur Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 27 Bratislava
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Refreshment Product Services Inc. Coca-cola Plaza, N. W. Atlanta Georgia 303 13 USA
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Refreshment Product Services Inc. Coca-cola Plaza, N. W. Atlanta Georgia 303 13 USA
   21.06.2000Nový štatutárny orgán:
   Christian Maximiliaan Frans L. Van Buchem Liesbosweg 239 4872 Ne Ettenleur Holandsko dlhodobý pobyt na území SR : Vlčkova 27 Bratislava
   20.06.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Evelyn Brendel Royovej 5/A Bratislava
   07.10.1999Nové sidlo:
   Tuhovská 1 Bratislava 830 06
   Noví spoločníci:
   Refreshment Product Services Inc. Coca-cola Plaza, N. W. Atlanta Georgia 303 13 USA
   06.10.1999Zrušené sidlo:
   Tuhovská 1 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   Refreshment Product Services Inc. Coca-cola Plaza, N. W. Atlanta Georgia 303 13 USA
   03.06.1998Nové sidlo:
   Tuhovská 1 Bratislava 831 02
   Nové predmety činnosti:
   reklamná a propagačná služba
   prieskum trhu a verejnej mienky
   02.06.1998Zrušené sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Steffen Sämann Astrová 30 Bratislava
   02.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Evelyn Brendel Royovej 5/A Bratislava
   01.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Erika Csekesová Hany Meličkovej 16 Bratislava
   17.07.1997Nové obchodné meno:
   Coca - Cola Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Panská 14 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Refreshment Product Services Inc. Coca-cola Plaza, N. W. Atlanta Georgia 303 13 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Erika Csekesová Hany Meličkovej 16 Bratislava
   Steffen Sämann Astrová 30 Bratislava