Create Invoice

P & J - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name P & J
PIN 34138684
TIN 2020663139
Date create 17 April 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat P & J
Obrancov mieru 43
90201
Pezinok
Financial information
Sales and income 11 693 €
Profit 434 €
Capital 57 607 €
Own capital -25 232 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 54,007
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 54,007
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 39,782
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39,782
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 3
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,222
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 4,582
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 9,640
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 54,007
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -24,798
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 127
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 127
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -31,998
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 3,546
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -35,544
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 434
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 78,255
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 85
9. Liabilities from social fund (472) 85
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 78,170
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 68,574
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 15
7. Liabilities from social insurance (336) 5
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 376
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,200
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 550
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 550
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 11,693
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 9,533
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,160
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,793
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 7,926
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 968
D. Services (účtová group of 51) 1,173
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 338
E.1. Wages and salaries (521, 522) 250
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 88
H. Residual price of sold long-term assets and material sold (541, 542) 388
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 900
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,626
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 90
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 90
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -90
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 810
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 376
R.1. Income tax expense current (591, 595) 376
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 434
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4255502.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34138684 TIN: 2020663139
 • Registered seat: P & J, Obrancov mieru 43, 90201, Pezinok
 • Date create: 17 April 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok 17.04.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Jaroslav Andel 13 280 € (100%) Obrancov mieru 43 Pezinok
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   25.08.1999Nové sidlo:
   Obrancov mieru 43 Pezinok 902 01
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.08.1999Zrušené sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   17.04.1996Nové obchodné meno:
   P & J, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kollárova 2 Pezinok 902 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť - sprostredkovanie, kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj s výnimkou tovarov, na ktoré sa vyžadujú zvláštne licencie
   Noví spoločníci:
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Jaroslav Andel Obrancov mieru 43 Pezinok
   Patrícius Palla Novomestského 40 Pezinok