Create Invoice

GRIFF - Securitas Profi Team - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name GRIFF - Securitas Profi Team
Status Destroyed
PIN 34139290
TIN 2021043332
Date create 30 April 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat GRIFF - Securitas Profi Team
Poľná 51/6
05938
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34139290 TIN: 2021043332
 • Registered seat: GRIFF - Securitas Profi Team, Poľná 51/6, 05938, Bratislava
 • Date create: 30 April 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.06.2001Nové sidlo:
   Poľná 51/6 Štrba 059 38
   Noví spoločníci:
   Devina, s.r.o. IČO: 31 406 106 Poľná 51/6 Štrba 059 38
   Nový štatutárny orgán:
   Gabriela Čonková Poľná 51/6 Štrba 059 38
   03.06.2001Zrušené sidlo:
   Vígľašská 19 Bratislava 851 07
   Zrušeny spoločníci:
   Zuzana Tlstovičová Vígľašská 19 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Tlstovičová Vígľašská 19 Bratislava
   29.03.2001Nové sidlo:
   Vígľašská 19 Bratislava 851 07
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Zuzana Tlstovičová Vígľašská 19 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Tlstovičová Vígľašská 19 Bratislava
   28.03.2001Zrušené sidlo:
   Družstevná 2 Komárno 945 01
   Zrušeny predmety činnosti:
   strážna služba
   1.ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2.ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3.ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4.ochrana majetku pri preprave
   5.ochrana prepravy majetku a osoby
   6.ochrana osoby
   7.zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   9.vypracúvanie plánu ochrany
   10.poradenstvo týkajúce sa vyššie uvedených činností
   Zrušeny spoločníci:
   Zsolt Sörös Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   Marta Sörösová Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zsolt Sörös Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   21.08.1998Nové predmety činnosti:
   strážna služba
   1.ochrana majetku na verejne prístupnom mieste v súvisle zastavanej časti obce alebo v prevádzke určenej pre styk so zákazníkom
   2.ochrana majetku na ostatných verejne prístupných miestach
   3.ochrana majetku na inom než verejne prístupnom mieste
   4.ochrana majetku pri preprave
   5.ochrana prepravy majetku a osoby
   6.ochrana osoby
   7.zabezpečovanie poriadku na mieste zhromaždenia osôb, najmä pri usporadúvaní verejného zhromaždenia, slávnosti, športového podujatia alebo kultúrneho podujatia
   9.vypracúvanie plánu ochrany
   10.poradenstvo týkajúce sa vyššie uvedených činností
   Noví spoločníci:
   Zsolt Sörös Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   Marta Sörösová Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   20.08.1998Zrušeny predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením)
   sprostredkovateľská činnosť
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   prípravné práce pre stavbu-demolácia a zemné práce
   ochrana majetku a osôb, strážna a poriadková služba, prevoz peňazí a cenností
   služby súkromných detektívov
   Zrušeny spoločníci:
   Zsolt Sörös Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   Marta Sörösová Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   30.04.1996Nové obchodné meno:
   GRIFF - Securitas Profi Team, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Družstevná 2 Komárno 945 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť s komoditami v rozsahu voľnej živnosti (s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie-oprávnenie, môže sa obchodovať len s týmto povolením-oprávnením)
   sprostredkovateľská činnosť
   staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   prípravné práce pre stavbu-demolácia a zemné práce
   ochrana majetku a osôb, strážna a poriadková služba, prevoz peňazí a cenností
   služby súkromných detektívov
   Noví spoločníci:
   Zsolt Sörös Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   Marta Sörösová Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Zsolt Sörös Vtáčej záhrady 19 Komárno, časť Nová Stráž