Create Invoice

SLOVAKIA - S - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name SLOVAKIA - S
PIN 34139745
TIN 2020398006
VAT number SK2020398006
Date create 02 May 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat SLOVAKIA - S
Považská 2
94014
Bratislava
Financial information
Sales and income 8 084 €
Profit -17 584 €
Capital 4 018 €
Own capital 4 018 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 8,180
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,117
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 2,906
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,399
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,507
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 5,211
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 114
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 5,097
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 63
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 63
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 8,180
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -14,622
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -4,342
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -4,342
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -17,584
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 22,802
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 22
9. Liabilities from social fund (472) 22
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 22,440
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 2,811
1.a. Trade payables to affiliated entities (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,811
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 18,050
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 360
7. Liabilities from social insurance (336) 208
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,011
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 340
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 8,084
III. Revenues from sale of services (602, 606) 8,084
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,647
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 7,396
D. Services (účtová group of 51) 8,947
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 5,405
E.1. Wages and salaries (521, 522) 3,981
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 1,401
4. Social expenses (527, 528) 23
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 41
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,858
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -16,563
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -8,259
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 61
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 61
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -61
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,624
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -17,584
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34139745 TIN: 2020398006 VAT number: SK2020398006
 • Registered seat: SLOVAKIA - S, Považská 2, 94014, Bratislava
 • Date create: 02 May 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   07.01.2004Nové sidlo:
   Považská 2 Nové Zámky 940 14
   06.01.2004Zrušené sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Jozef Steiner MDŽ 24 Šurany 942 01
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Steiner MDŽ 24 Šurany 942 01
   07.07.1997Nové obchodné meno:
   SLOVAKIA - S, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Radvanská 32 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Jozef Steiner MDŽ 24 Šurany 942 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Jozef Steiner MDŽ 24 Šurany 942 01