Create Invoice

KAHOSTAV - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name KAHOSTAV
PIN 34145061
TIN 2020358637
VAT number SK2020358637
Date create 08 July 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat KAHOSTAV
Pezinská 1098
90117
Malacky
Financial information
Sales and income 2 165 176 €
Profit -19 120 €
Capital 878 024 €
Own capital 205 194 €
Contact Information
Phone(s) 0244458929, 0244458928
Fax(es) 0244458928
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 566,801
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 183,700
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 183,700
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 183,700
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 373,260
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 5,901
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 5,901
B.II. Long-term receivables sum (r. 42 + r. 46 to r. 52) 149,743
B.II.1. Trade receivables the sum of (r. 43 to r. 45) 149,327
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 149,327
8. Deferred tax asset (481A) 416
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 203,296
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 166,890
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166,890
5. Receivables from partners, members and association (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 15,300
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 11,846
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,260
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 14,320
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 14,320
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 9,841
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 9,841
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 566,801
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 186,075
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 197,891
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 197,891
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -19,120
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 380,726
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 68,248
B.I.1. Long-term trade payables total (r. 104-r. 106) 14,853
1.c. Other payables (321A, 475A, 476A) 14,853
9. Liabilities from social fund (472) 6,608
10. Other long-term liabilities (336, 372A, 474A, 47XA) 46,787
B.II. Long-term provisions r. 119 + r. 120 1,890
2. Other provisions (459A, 45X) 1,890
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 255,777
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 174,374
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 174,374
2. Net value of contract (316A) 2,470
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 2,237
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 20,744
7. Liabilities from social insurance (336) 14,952
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,622
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30,378
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 28,061
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 28,061
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4,113
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 22,637
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 2,059,658
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,165,176
II. Revenues from sales of own products (601) 8,550
III. Revenues from sale of services (602, 606) 2,051,108
V. Activation (účtová a group of 62) 104,162
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 503
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 853
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,167,939
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 839,540
D. Services (účtová group of 51) 646,819
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 557,035
E.1. Wages and salaries (521, 522) 383,209
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 134,004
4. Social expenses (527, 528) 39,822
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 8,066
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 91,232
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 91,232
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,247
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -2,763
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 677,461
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 13,893
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 10,641
2. Other expense (562A) 10,641
O. Exchange rate losses (563) 117
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,135
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -13,893
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,656
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 2,464
R.1. Income tax expense current (591, 595) 2,880
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -416
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -19,120
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :34145061 TIN: 2020358637 VAT number: SK2020358637
 • Registered seat: KAHOSTAV, Pezinská 1098, 90117, Malacky
 • Date create: 08 July 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava 841 09 08.08.1996
  František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer 919 43 16.11.2004
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Juraj Khandl 4 448 € (67%) Jána Smreka 20 Bratislava 841 09
  Ing. Roman Milička 2 191 € (33%) Bratislava 851 02
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.02.2008Zrušeny spoločníci:
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   23.11.2004Noví spoločníci:
   Ing. Roman Milička Kutlíkova 9 Bratislava 851 02
   Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava 841 09
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   Nový štatutárny orgán:
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer 919 43 Vznik funkcie: 16.11.2004
   22.11.2004Zrušeny spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. IČO: 31 412 114 Pezinská 1098 Malacky
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Roman Milička Kutlíkova 9 Bratislava 851 02
   02.03.2000Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. IČO: 31 412 114 Pezinská 1098 Malacky
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   01.03.2000Zrušeny spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. IČO: 31 412 114 Pezinská 1098 Malacky
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava
   08.09.1998Noví spoločníci:
   VODOHOSPODÁRSKE STAVBY MALACKY, a.s. IČO: 31 412 114 Pezinská 1098 Malacky
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava
   07.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Záhorácke vodohospodárske stavby, a.s. IČO: 31 412 114 Pezinská 1098 Malacky
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava
   08.08.1996Nové obchodné meno:
   KAHOSTAV, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Pezinská 1098 Malacky 901 17
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenosti sídliskových celkov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   výroba a predaj betonárskej výstuže
   prenájom mechanizmov, dopravných prostriedkov a pohyblivých zariadení staveniska
   predaj betónu a betonárskych výrobkov
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   Záhorácke vodohospodárske stavby, a.s. IČO: 31 412 114 Pezinská 1098 Malacky
   František Hornáček M.S.Trnavského 24 Cífer
   Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Khandl Jána Smreka 20 Bratislava 841 09
   Ing. Roman Milička Kutlíkova 9 Bratislava 851 02