Create Invoice

LANXAN - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 10.12.2015
Basic information
Business name LANXAN
PIN 34146121
TIN 2020163486
VAT number SK2020163486
Date create 06 September 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat LANXAN
Panská 27
81101
Bratislava
Financial information
Sales and income 435 656 €
Profit -85 802 €
Capital 122 498 €
Own capital -76 095 €
Contact Information
Phone(s) 0254434563, 0254434982, 0336421063
Mobile phone(s) 0903400787, 0903411532
Date of updating data: 10.12.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 66,671
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 29,401
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 29,401
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 21,426
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 7,975
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 37,231
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 35,852
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 35,852
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 208
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 208
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 1,171
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 1,171
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 39
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 39
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 66,671
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 104
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,639
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,639
A.III. Other capital funds (413) 102,680
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 502
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 502
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -23,915
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 2,227
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -26,142
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -85,802
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 66,567
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,773
9. Liabilities from social fund (472) 3,773
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 14,369
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) -8,350
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -8,350
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 925
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 5,190
7. Liabilities from social insurance (336) 3,208
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,189
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,207
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 378
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 378
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 48,047
Date of updating data: 10.12.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 435,656
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 435,656
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 431,459
III. Revenues from sale of services (602, 606) 4,197
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 510,458
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 229,729
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 45,283
D. Services (účtová group of 51) 112,919
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 105,711
E.1. Wages and salaries (521, 522) 77,830
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 27,345
4. Social expenses (527, 528) 536
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 9,701
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 6,536
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 6,536
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 579
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -74,802
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,725
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 10,040
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 4,521
2. Other expense (562A) 4,521
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 5,519
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -10,040
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -84,842
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -85,802
Date of updating data: 10.12.2015
Date of updating data: 10.12.2015
 • PIN :34146121 TIN: 2020163486 VAT number: SK2020163486
 • Registered seat: LANXAN, Panská 27, 81101, Bratislava
 • Date create: 06 September 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Chunrui Bounthong Švabinského 3682/17 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01 06.09.1996
  Ing. Bounthong BOUNTHONG Budatínska 3051/9 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 05 06.09.1996
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  Chunrui Bounthong 3 320 € (50%) Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01
  Ing. Bounthong BOUNTHONG 3 320 € (50%) Bratislava - mestká časť Petržalka 851 05
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   09.12.2015Nové sidlo:
   Panská 27 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   Chunrui Bounthong Švabinského 3682/17 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 06.09.1996
   Ing. Bounthong BOUNTHONG Budatínska 3051/9 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 05 Vznik funkcie: 06.09.1996
   18.10.1999Noví spoločníci:
   Ing. Bounthong BOUNTHONG Budatínska 3051/9 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 05
   23.08.1999Nové obchodné meno:
   LANXAN, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť /mimo vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
   reklamné činnosti
   pohostinská činnosť-reštaurácia I. skupina
   pohostinská činnosť-závodné stravovanie
   Noví spoločníci:
   Chunrui Bounthong Švabinského 3682/17 Bratislava - mestká časť Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia