Create Invoice

ING Baring Securities - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name ING Baring Securities
Status Destroyed
PIN 35680181
Date create 31 December 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat ING Baring Securities
Kolárska 6
81499
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680181
 • Registered seat: ING Baring Securities, Kolárska 6, 81499, Bratislava
 • Date create: 31 December 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.02.2005Zrušené obchodné meno:
   ING Baring Securities (Slovakia) a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Kolárska 6 Bratislava 814 99
   Zrušeny predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo /privatizácia podnikov, ich predaj, zlučovanie a kúpa/
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   finančné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Valach - predseda Nezábudkova 26 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1997
   Ing. Stanislav Hodek - člen P. Horova 26 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1997
   Darina Gallasová - člen M. Curie Sklodowskej 1513/31 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1997
   Tibor Čunderlík - člen Bratislavská 7888/8 Bratislava Vznik funkcie: 28.06.2000
   11.09.2003Nové obchodné meno:
   ING Baring Securities (Slovakia) a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   10.09.2003Zrušené obchodné meno:
   ING Baring Securities (Slovakia) a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.06.2003Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Valach - predseda Nezábudkova 26 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1997
   Ing. Stanislav Hodek - člen P. Horova 26 Bratislava Vznik funkcie: 10.06.1997
   Darina Gallasová - člen M. Curie Sklodowskej 1513/31 Bratislava Vznik funkcie: 28.05.1997
   Tibor Čunderlík - člen Bratislavská 7888/8 Bratislava Vznik funkcie: 28.06.2000
   26.06.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Čunderlík - člen Bratislavská 7888/8 Bratislava
   Darina Gallasová - člen M. Curie Sklodowskej 1513/31 Bratislava
   Ing. Stanislav Hodek - člen P. Horova 26 Bratislava
   Vladimír Valach - predseda Nezábudkova 26 Bratislava
   21.01.2003Nové obchodné meno:
   ING Baring Securities (Slovakia) a.s.
   20.01.2003Zrušené obchodné meno:
   ING Baring Securities (Slovakia) o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cenných papierov
   10.09.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   factoring a forfaiting
   Nový štatutárny orgán:
   Tibor Čunderlík - člen Bratislavská 7888/8 Bratislava
   Darina Gallasová - člen M. Curie Sklodowskej 1513/31 Bratislava
   09.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Tibor Čunderlík - člen Ľudovíta Fullu 30 Bratislava
   Darina Gallasová - člen Medzilaborecká 8 Bratislava
   31.07.2000Nový štatutárny orgán:
   Tibor Čunderlík - člen Ľudovíta Fullu 30 Bratislava
   17.08.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Oskar Soták - člen Bulharská 38 Bratislava
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.09.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Hodek - člen P. Horova 26 Bratislava
   11.07.1997Nový štatutárny orgán:
   Darina Gallasová - člen Medzilaborecká 8 Bratislava
   Oskar Soták - člen Bulharská 38 Bratislava
   Vladimír Valach - predseda Nezábudkova 26 Bratislava
   10.07.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Cimra Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Ing. Libor Chrást Rovníkova 14 Bratislava 821 02
   Ing. Martin Moncman - predseda Zúbekova 27 Bratislava 841 01
   29.01.1997Nové sidlo:
   Kolárska 6 Bratislava 814 99
   28.01.1997Zrušené sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   ING Baring Securities (Slovakia) o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Palisády 36 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v platnom znení
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   sprostredkovateľská a poradenská činnosť v oblasti cenných papierov
   podnikateľské poradenstvo /privatizácia podnikov, ich predaj, zlučovanie a kúpa/
   maloobchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   finančné, ekonomické a organizačné poradenstvo
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Cimra Hodálova 1 Bratislava 841 05
   Ing. Libor Chrást Rovníkova 14 Bratislava 821 02
   Ing. Martin Moncman - predseda Zúbekova 27 Bratislava 841 01