Create Invoice

Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava
PIN 35680211
TIN 2020322865
Date create 21 December 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava
ul.29. augusta 2
81107
Bratislava
Financial information
Profit -1 041 €
Capital 5 451 €
Own capital 4 488 €
Contact Information
Email sinaly@zskbb.sk
Phone(s) 0252931011
Mobile phone(s) 0905407472
Fax(es) 0252931004
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 5,370
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,370
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 5,252
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 5,214
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,214
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 38
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 118
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 118
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 5,370
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,447
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 8,887
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 8,887
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -37,599
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -37,599
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,041
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,923
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 220
9. Liabilities from social fund (472) 220
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 1,703
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 743
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 743
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 81
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 81
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -81
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -81
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,041
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680211 TIN: 2020322865
 • Registered seat: Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava, ul.29. augusta 2, 81107, Bratislava
 • Date create: 21 December 1995
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Ľubomír Chmelík člen Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03 01.08.2007
  Doc. Ing. Igor Krejčí člen Bárdošova 78 Bratislava 831 03 01.08.2007
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   05.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinály - predseda Stolárska 35 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2007
   24.11.2007Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   organizačno-technické zabezpečenie obchodných operácií s emisnými kvótami v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie záruk na zabezpečenie obchodných operácií v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu
   poradenstvo v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrno-spoločenských, športových podujatí, výstav, seminárov, školení a kurzov v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom
   organizovanie dobrovoľných dražieb
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Doc. Ing. Igor Krejčí - člen Bárdošova 78 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 01.08.2007
   Ing. Peter Šinály - predseda Stolárska 35 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 01.08.2007
   23.11.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.05.2004
   Ing. Igor Krejčí - člen Bárdošova 78 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.05.2004
   Ing. Peter Močko - predseda J. Jesenského 78 Levice 934 01 Vznik funkcie: 27.05.2004
   Ing. Radovan Šillo - člen 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 27.05.2004
   13.10.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenáj munehnuteľností
   07.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 27.05.2004
   Ing. Igor Krejčí - člen Bárdošova 78 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 27.05.2004
   Ing. Peter Močko - predseda J. Jesenského 78 Levice 934 01 Vznik funkcie: 27.05.2004
   Ing. Radovan Šillo - člen 87 Kráľová pri Senci 900 50 Vznik funkcie: 27.05.2004
   06.07.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
   Ing. Igor Krejčí - predseda Bárdošova 78 Bratislava 831 01
   Ing. Peter Močko - člen J. Jesenského 78 Levice 934 01 Vznik funkcie: 06.05.2002
   Ing. Radovan Šillo - člen 87 Kráľová pri Senci 900 50
   20.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Močko - člen J. Jesenského 78 Levice 934 01 Vznik funkcie: 06.05.2002
   19.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Radovan Bobrík - člen 42 Kráľová pri Senci 900 50 Skončenie funkcie: 06.05.2002
   13.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Radovan Bobrík - člen 42 Kráľová pri Senci 900 50 Skončenie funkcie: 06.05.2002
   Ing. Radovan Šillo - člen 87 Kráľová pri Senci 900 50
   12.09.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Hlobenová - člen Teodora Tekela 14 Trnava 917 00
   Ing. Pavol Scholtz - člen Sídlisko Rimava 1069/36 Rimavská Sobota 979 01
   29.11.2000Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tatiana Hlobenová - člen Teodora Tekela 14 Trnava 917 00
   Ing. Ľubomír Chmelík - člen Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
   Ing. Igor Krejčí - predseda Bárdošova 78 Bratislava 831 01
   Ing. Pavol Scholtz - člen Sídlisko Rimava 1069/36 Rimavská Sobota 979 01
   28.11.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jana Baráková Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Jozef Danko Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Chmelík Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
   Ing. Igor Krejčí Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Ing. Pavol Scholtz Sídlisko Rimava 1069/36 Rimavská Sobota 979 01
   27.08.1999Nové predmety činnosti:
   zúčtovanie burzových obchodov uzatvorených na KBB
   prefinancovávanie burzových obchodov uzatvorených na KBB
   garantovanie burzových obchodov uzatvorených na KBB
   poskytovanie informácií o burzových obchodoch uzatvorených na KBB za úplatu
   26.08.1999Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie informácií o burzových obchodoch uzatvorených na BMKB za úplatu
   zúčtovanie burzových obchodov uzatvorených na BMKB
   prefinancovávanie burzových obchodov uzatvorených na BMKB
   garantovanie burzových obchodov uzatvorených na BMKB
   16.10.1998Nové obchodné meno:
   Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava a.s.
   Nové sidlo:
   ul.29. augusta 2 Bratislava 811 07
   15.10.1998Zrušené obchodné meno:
   Zúčtovacie stredisko BMKB, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   05.06.1998Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   faktoring a forfaiting - realizácia finančných operácií v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom odstavných plôch pre motorové vozidlá, slúžiace na umiestnenie viac ako piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľností
   prenájom nebytových priestorov spojený s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenáj munehnuteľností
   08.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Scholtz Sídlisko Rimava 1069/36 Rimavská Sobota 979 01
   07.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinály Stolárska 35 Bratislava 831 06
   21.12.1995Nové obchodné meno:
   Zúčtovacie stredisko BMKB, a.s.
   Nové sidlo:
   Ružinovská 1 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie operácií súvisiacich s burzovou činnosťou na medziburzovom trhu
   poradenská činnnosť v oblasti burzových obchodov
   poskytovanie informácií o burzových obchodoch uzatvorených na BMKB za úplatu
   zúčtovanie burzových obchodov uzatvorených na BMKB
   prefinancovávanie burzových obchodov uzatvorených na BMKB
   garantovanie burzových obchodov uzatvorených na BMKB
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jana Baráková Eisnerova 11 Bratislava 841 07
   Ing. Jozef Danko Pečnianska 25 Bratislava 851 01
   Ing. Ľubomír Chmelík Pri hradnej studni 3 Bratislava 811 03
   Ing. Igor Krejčí Nejedlého 10 Bratislava 841 02
   Ing. Peter Šinály Stolárska 35 Bratislava 831 06