Create Invoice

STAVOPROJEKT Bratislava - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name STAVOPROJEKT Bratislava
PIN 35680237
TIN 2020841350
Date create 22 December 1995
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat STAVOPROJEKT Bratislava
Cukrová 14
81339
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015