Create Invoice

Penta Brokers, obchodník s cennými papiermi - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Penta Brokers, obchodník s cennými papiermi
Status Destroyed
PIN 35680334
Date create 22 December 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Penta Brokers, obchodník s cennými papiermi
Križkova 9
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680334
 • Registered seat: Penta Brokers, obchodník s cennými papiermi, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Date create: 22 December 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.12.1998Zrušené obchodné meno:
   Penta Brokers, a.s., obchodník s cennými papiermi
   Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   činnosti uvedené v § 46 ods. 2 zák. č. 600/1992 Zb. v znení zákona NR SR č. 88/1994 Z.z. to znamená:
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jaroslav Haščák Križkova 9 Bratislava
   Mgr. Juraj Herko - predseda predstavenstva Plzenská 4 Bratislava 831 03
   Mgr. Martin Kúšik Železničná 38 Bratislava
   Mgr. Marek Dospiva - podpredseda Londýnska 29 London 120 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : 118 Rovinka
   17.04.1998Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jaroslav Haščák Križkova 9 Bratislava
   Mgr. Martin Kúšik Železničná 38 Bratislava
   16.04.1998Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Oľga Mikulová Toryská 42 Bratislava 821 07
   Margita Somičová Ďurkovská 52 Stará Ľubovňa 065 01
   02.12.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Juraj Herko - predseda predstavenstva Plzenská 4 Bratislava 831 03
   Oľga Mikulová Toryská 42 Bratislava 821 07
   Margita Somičová Ďurkovská 52 Stará Ľubovňa 065 01
   Mgr. Marek Dospiva - podpredseda Londýnska 29 London 120 00 Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska dlhodobý pobyt na území SR : 118 Rovinka
   01.12.1996Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jaroslav Haščák - predseda predstavenstva Zimná 12 Stará Ľubovňa 064 01
   Mgr. Juraj Herko Plzenská 4 Bratislava 831 03
   Mgr. Martin Kúšik Železničná 38 Bratislava 821 07
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   Penta Brokers, a.s., obchodník s cennými papiermi
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   činnosti uvedené v § 46 ods. 2 zák. č. 600/1992 Zb. v znení zákona NR SR č. 88/1994 Z.z. to znamená:
   obstarávanie pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34 až 37 zák. č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
   obstarávanie pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   vykonávanie funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Jaroslav Haščák - predseda predstavenstva Zimná 12 Stará Ľubovňa 064 01
   Mgr. Juraj Herko Plzenská 4 Bratislava 831 03
   Mgr. Martin Kúšik Železničná 38 Bratislava 821 07