Create Invoice

TRACO SYSTEMS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name TRACO SYSTEMS
PIN 35680458
TIN 2020338980
VAT number SK2020338980
Date create 02 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat TRACO SYSTEMS
Bojnická 15
83104
Bratislava
Financial information
Sales and income 4 075 872 €
Profit 234 421 €
Capital 2 381 227 €
Own capital 454 955 €
Contact Information
Phone(s) 0244495873, 0244459872, 044444459872, 04445987244459872
Fax(es) 0244459872
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 1,726,318
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 193,542
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 109,523
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 109,523
A.III. Non-current financial assets total (r. 22-r. 32) 84,019
A.III.1. Equity investments and shares in affiliated entities (061A, 062A, 063A) - /096A/ 84,019
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,525,478
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 276,524
5. Goods (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 276,524
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 1,017,798
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 987,114
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 987,114
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 30,684
B.IV. Short-term financial assets total (r. 67 to r. 70) 1,200
4. Acquisition total short-term financial assets (259, 314A) - /291A/ 1,200
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 229,956
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 75
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 229,881
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 7,298
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 7,298
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 1,726,318
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 498,376
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 33,200
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 33,200
A.III. Other capital funds (413) 214,101
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 3,320
2. Reserve for own shares and own ownership interests (417A, 421A) 3,320
A.V Other funds from profit r. 91 + r. 92 4,293
2. Other funds (427, 42X) 4,293
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 9,041
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 9,041
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 234,421
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,222,637
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 968,663
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 865,294
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 865,294
4. Other liabilities within the local participation in addition to the liabilities to affiliated entities (361A, 36XA, 471A, 47XA) 28,694
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 27,423
7. Liabilities from social insurance (336) 11,782
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,476
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 31,994
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 253,974
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 253,974
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 5,305
2. Accrued expenses kratkodobé (383A) 5,305
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 4,073,799
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 4,075,872
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 3,915,031
III. Revenues from sale of services (602, 606) 158,769
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,072
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,736,051
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 2,756,281
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 103,390
D. Services (účtová group of 51) 148,310
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 687,221
E.1. Wages and salaries (521, 522) 565,454
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 112,122
4. Social expenses (527, 528) 9,645
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 1,675
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 38,357
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 38,357
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 817
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 339,821
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,065,819
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,582
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 30
2. Other interest income (662A) 30
XII. Foreign exchange gains (663) 226
XIV. Other income from financial activities (668) 1,326
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 44,830
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 1,206
2. Other expense (562A) 1,206
O. Exchange rate losses (563) 12,322
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 31,302
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -43,248
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 296,573
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 62,152
R.1. Income tax expense current (591, 595) 62,152
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 234,421
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680458 TIN: 2020338980 VAT number: SK2020338980
 • Registered seat: TRACO SYSTEMS, Bojnická 15, 83104, Bratislava
 • Date create: 02 January 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Vladimír Rusňák predseda Košická 20 Bratislava 821 07 02.01.1996
  Ing. Róbert Sasvári podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 15.11.1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   04.06.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   27.01.2010Nový štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Riazanská 67 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.03.2000
   26.01.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   14.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.01.1996
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda Papraďová 13 Bratislava - Ružinov 821 01 Vznik funkcie: 15.11.1996
   Ing. Branislav Kušík - člen Kostlivého 10 Bratislava - Ružinov 821 02 Vznik funkcie: 23.03.2000
   13.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   03.04.2000Nové obchodné meno:
   TRACO SYSTEMS a.s.
   Nové sidlo:
   Bojnická 15 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Branislav Kušík - člen Agátová 4 Levice
   Ing. Vladimír Rusňák - predseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - podpredseda A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   02.04.2000Zrušené obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   26.03.1999Nové predmety činnosti:
   kompletizácia počítačových sietí a hardware /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
   05.02.1998Nové sidlo:
   Pluhová 74 Bratislava 831 03
   04.02.1998Zrušené sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   21.04.1997Nové predmety činnosti:
   výroba, montáž a opravy výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky
   montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   poskytovanie softwaru
   sprostredkovateľská činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka - predseda Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Rusňák - podpredseda Košická 20 Bratislava 821 07
   Ing. Róbert Sasvári - člen A. Mráza 6 Bratislava 821 03
   20.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03
   02.01.1996Nové obchodné meno:
   TRACO COMPUTERS, a.s.
   Nové sidlo:
   Letná 3 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru rôzneho druhu za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, s výnimkou tovaru, ktorého predaj vyžaduje koncesiu
   poradenská činnosť v oblasti výpočtovej techniky a kancelárskych systémov
   vydávanie neperiodických publikácii
   leasingová činnosť
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Hodinka Pluhova 74 Bratislava 831 08
   Ing. Vladimír Konečný Pod záhradami 2/a Bratislava 841 02
   Ing. Vladimír Rusňák Trebišovská 15 Bratislava 821 03