Create Invoice

A.Z.B.R. - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name A.Z.B.R.
Status Destroyed
PIN 35680776
Date create 22 December 1995
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat A.Z.B.R.
Dunajská 29
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35680776
 • Registered seat: A.Z.B.R., Dunajská 29, 81108, Bratislava
 • Date create: 22 December 1995
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.04.2007Zrušené obchodné meno:
   A.Z.B.R., a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexandra Papánková - podpredseda predstavenstva Námestie hraničiarov 19 Bratislava 854 03 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ing. Robert Spišák - preseda predstavenstva Slávičie údolie č. 1576/24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.12.2002
   26.10.2004Nové obchodné meno:
   A.Z.B.R., a.s. v likvidácii
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   25.10.2004Zrušené obchodné meno:
   A.Z.B.R., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   23.04.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Papánková - podpredseda predstavenstva Námestie hraničiarov 19 Bratislava 854 03 Vznik funkcie: 04.12.2002
   Ing. Robert Spišák - preseda predstavenstva Slávičie údolie č. 1576/24 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 04.12.2002
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 04.12.2002
   22.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexandra Papánková - podpredseda predstavenstva Námestie hraničiarov 19 Bratislava 854 03 Vznik funkcie: 31.05.2001
   Ing. Robert Spišák - preseda predstavenstva Šafárikova 33 Rožňava 048 01 Vznik funkcie: 31.05.2001
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.12.1999
   06.12.2002Nové obchodné meno:
   A.Z.B.R., a.s.
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Alexandra Papánková - podpredseda predstavenstva Námestie hraničiarov 19 Bratislava 854 03 Vznik funkcie: 31.05.2001
   Ing. Robert Spišák - preseda predstavenstva Šafárikova 33 Rožňava 048 01 Vznik funkcie: 31.05.2001
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07 Vznik funkcie: 02.12.1999
   05.12.2002Zrušené obchodné meno:
   AZ BROKERS - obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj cenných papierov
   obstarávať kúpu alebo predaj cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť spojenú s úschovou, správou a uložením cenných papierov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Alexandra Papánková - podpredseda predstavenstva Námestie hraničiarov 19 Bratislava 854 03
   Ing. Robert Spišák - preseda predstavenstva Šafárikova 33 Rožňava 048 01
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07
   27.06.2001Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Alexandra Papánková - podpredseda predstavenstva Námestie hraničiarov 19 Bratislava 854 03
   Ing. Robert Spišák - preseda predstavenstva Šafárikova 33 Rožňava 048 01
   RNDr. Jana Šindlerová - člen predstavenstva Vŕbová 4 Bratislava 821 07
   26.06.2001Zrušeny predmety činnosti:
   organizovanie a sprostredkovanie verejných súťaží
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Zuzana Hricišáková Bebravského 16 Bratislava 821 07
   Mgr. Marcel Sedlák Landauova 26 Bratislava 841 01
   RNDr. Jana Šindlerová Vŕbova 4 Bratislava 821 07
   17.03.2000Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Jana Šindlerová Vŕbova 4 Bratislava 821 07
   16.03.2000Zrušeny predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Martin Vittek 281 Cerová 906 33
   04.06.1999Nový štatutárny orgán:
   Ing. Zuzana Hricišáková Bebravského 16 Bratislava 821 07
   03.06.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Hronský Vinárska 124/7 Sereď 926 01
   15.04.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Hronský Vinárska 124/7 Sereď 926 01
   Mgr. Marcel Sedlák Landauova 26 Bratislava 841 01
   14.04.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marek Grussmann Šalviová 16 Bratislava 821 01
   Ing. Ľuboš Machdal ul. Planét 2 Bratislava 821 02
   14.11.1997Nový štatutárny orgán:
   Martin Vittek 281 Cerová 906 33
   13.11.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Ján Ondruš Martinčekova 32 Bratislava 821 01
   22.12.1995Nové obchodné meno:
   AZ BROKERS - obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj cenných papierov
   obstarávať kúpu alebo predaj cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávať činnosť spojenú s úschovou, správou a uložením cenných papierov
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   organizovanie a sprostredkovanie verejných súťaží
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Marek Grussmann Šalviová 16 Bratislava 821 01
   Ing. Ľuboš Machdal ul. Planét 2 Bratislava 821 02
   JUDr. Ján Ondruš Martinčekova 32 Bratislava 821 01