Create Invoice

HypoVereinsbank Slovakia - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HypoVereinsbank Slovakia
Status Destroyed
PIN 35681110
Date create 04 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat HypoVereinsbank Slovakia
Lazaretská 24
81108
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681110
 • Registered seat: HypoVereinsbank Slovakia, Lazaretská 24, 81108, Bratislava
 • Date create: 04 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.09.2001Zrušené obchodné meno:
   HypoVereinsbank Slovakia , a.s.
   Zrušené sidlo:
   Lazaretská 24 Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.platobných kariet
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
   s devízovými hodnotami
   v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   uloženie a správa hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Martin Horský Brečtanová 30 Bratislava 831 01
   Dr. Martin Pytlik Tablicova 1 Bratislava 811 04
   Reiner Barthuber Franz und Johann Wallach Strasse 4 Miesbach 837 14 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Čremchová 2263/5 Bratislava
   21.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Reiner Barthuber Franz und Johann Wallach Strasse 4 Miesbach 837 14 Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Čremchová 2263/5 Bratislava
   20.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Peter Kölle Westenriederstrasse 13 München Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Tablicova 1 Bratislava
   29.05.2000Nové predmety činnosti:
   so zlatými a striebornými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti bankovníctva a poisťovníctva súvisiaca s bankovou činnosťou alebo stavebným sporením
   28.05.2000Zrušeny predmety činnosti:
   so zlatými a striebornými mincami
   finančné maklérstvo
   26.07.1999Nový štatutárny orgán:
   Peter Kölle Westenriederstrasse 13 München Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Tablicova 1 Bratislava
   25.07.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Thomas Koschitzki Karl-May Str. 9 München 855 51 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   11.11.1998Nové obchodné meno:
   HypoVereinsbank Slovakia , a.s.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie hypotekárnych obchodov
   Nový štatutárny orgán:
   Dr. Martin Pytlik Tablicova 1 Bratislava 811 04
   10.11.1998Zrušené obchodné meno:
   HYPO-BANK Slovakia, a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Ostravská 17 Bratislava 811 04
   03.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Ostravská 17 Bratislava 811 04
   02.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   30.05.1997Nové predmety činnosti:
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva /portfolio management/
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   21.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Horský Brečtanová 30 Bratislava 831 01
   20.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Dr. Gunter Dunkel Pienzenauer Strasse 98 München 819 25 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   27.08.1996Nové predmety činnosti:
   so zlatými a striebornými mincami
   finančné maklérstvo
   prijímanie vkladov
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom /finančný leasing/
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie a správa platobných prostriedkov, napr.platobných kariet
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet, alebo na účet klienta
   s devízovými hodnotami
   v oblasti terminovaných obchodov /futures/ a opcií /options/ včítane kurzových a úrokových obchodov
   poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania
   uloženie a správa hodnôt
   výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu
   zmenárenskú činnosť /nákup devízových prostriedkov/
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   26.08.1996Zrušeny predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   04.01.1996Nové obchodné meno:
   HYPO-BANK Slovakia, a.s.
   Nové sidlo:
   Lazaretská 24 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prijímanie vkladov od verejnosti
   poskytovanie úverov
   investovanie do cenných papierov na vlastný účet
   finančný prenájom (finančný leasing)
   platobný styk a zúčtovanie
   vydávanie platobných prostriedkov, napr. platobných kariet, cestovných šekov
   poskytovanie záruk
   otváranie akreditívov
   obstarávanie inkasa
   obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta:
   s devízovými hodnotami
   v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) včítane kurzových a úrokových obchodov
   s prevoditeľnými cennými papiermi
   účasť na vydávaní akcií a poskytovanie súvisiacich služieb
   finančné maklérstvo
   poskytovanie porád vo veciach podnikania
   obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet včítane poradenstva portfolio management)
   uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt
   výkon funkcie depozitára investičného fondu
   zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov)
   poskytovanie bankových informácií
   prenájom bezpečnostných schránok
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Dr. Gunter Dunkel Pienzenauer Strasse 98 München 819 25 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   Karl-L. Wiedemann Dachauer Str 181 München 806 36 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava
   Thomas Koschitzki Karl-May Str. 9 München 855 51 Spolková republika Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Michalská 21 Bratislava