Create Invoice

Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke SAD Bratislava, š.p./ - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke SAD Bratislava, š.p./
Status Destroyed
PIN 35681250
Date create 04 January 1996
Company category Štátny podnik
Registered seat Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke SAD Bratislava, š.p./
Rožňavská 2
83000
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681250
 • Registered seat: Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke SAD Bratislava, š.p./, Rožňavská 2, 83000, Bratislava
 • Date create: 04 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   29.09.2001Zrušené obchodné meno:
   Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke SAD Bratislava, š.p./
   Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 830 00
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná doprava osôb pravidelná
   opravy motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   montáž, opravy a údržba kancelárskej, obchodnej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   organizovanie školení a kurzov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/, v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie odťahovacej služby
   prenájom dopravných prostriedkov
   poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
   reklamná činnosť
   poskytovanie aranžérskych a písmomaliarskych prác
   predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   marketing - prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov servisných služieb dopravných prostriedkov
   vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
   poradenské služby v oblasti opravárenskej činnosti
   iné činnosti vzťahujúce sa k počítačom - oprava a údržba
   montáž káblových rozvodov - elektroinštalácie, počítačové siete
   vykonávanie metodickej a poradenskej činnosti v oblasti OBP a PO
   konzultačná a metodická činnosť v oblasti prevádzky, normovania a spotreby APH
   výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   neverejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   poskytovanie psychologických služieb
   Zrušeny štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Emil Binda - poverený výkonom funkcie Lackova 5 Bratislava 841 04
   01.03.2000Nové predmety činnosti:
   poskytovanie psychologických služieb
   01.02.1999Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie vlastnej ochrany
   04.01.1996Nové obchodné meno:
   Slovenská autobusová doprava Bratislava, štátny podnik /v skratke SAD Bratislava, š.p./
   Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 830 00
   Nová právna forma:
   Štátny podnik
   Nové predmety činnosti:
   verejná cestná hromadná doprava osôb pravidelná
   opravy motorových vozidiel a ostatných dopravných prostriedkov
   vulkanizácia
   montáž, opravy a údržba kancelárskej, obchodnej a reprodukčnej techniky
   výroba, montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky
   automatizované spracovanie údajov
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti programov na spracovanie dát
   vyučovanie vedenia motorových vozidiel
   organizovanie školení a kurzov
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   vedenie účtovníctva
   prenájom hnuteľných vecí, najmä kancelárskych strojov a zariadení na spracovanie dát a iných strojov a prístrojov
   prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   predaj poškodených a opustených prepravovaných vecí
   veľkoobchod a maloobchod, nákup a predaj tovaru /najmä dopravných prostriedkov, motorových vozidiel, základných prostriedkov, náhradných dielov, železiarskeho tovaru, farieb, pohonných hmôt, mazív a olejov, spotrebného tovaru a priemyselných výrobkov, stavebného materiálu, reexpedícia štrkopieskov a kameňa/, v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie odťahovacej služby
   prenájom dopravných prostriedkov
   poskytovanie fotografických, kopírovacích a reprodukčných služieb
   reklamná činnosť
   poskytovanie aranžérskych a písmomaliarskych prác
   predaj cestovných lístkov a miesteniek, príjem a úschova tovaru a batožín
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   marketing - prieskum trhu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti úverových systémov tankovania a úverových systémov servisných služieb dopravných prostriedkov
   vykonávanie kontrol technického stavu cestných motorových a ich prípojných vozidiel
   ostatné služby v doprave - umývanie motorových vozidiel
   poradenské služby v oblasti opravárenskej činnosti
   iné činnosti vzťahujúce sa k počítačom - oprava a údržba
   montáž káblových rozvodov - elektroinštalácie, počítačové siete
   vykonávanie metodickej a poradenskej činnosti v oblasti OBP a PO
   konzultačná a metodická činnosť v oblasti prevádzky, normovania a spotreby APH
   výroba, montáž, opravy a údržba počítačov a iných prístrojov a zariadení na spracovanie dát
   verejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   verejná cestná nákladná doprava
   neverejná cestná hromadná nepravidelná doprava osôb
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Nový štatutárny orgán:
   riaditeľ
   Ing. Emil Binda - poverený výkonom funkcie Lackova 5 Bratislava 841 04