Create Invoice

G & BRC SLOVAKIA - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name G & BRC SLOVAKIA
PIN 35681764
TIN 2020893534
Date create 12 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat G & BRC SLOVAKIA
Fr.Malovaného 1638/3
90101
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35681764 TIN: 2020893534
 • Registered seat: G & BRC SLOVAKIA, Fr.Malovaného 1638/3, 90101, Bratislava
 • Date create: 12 January 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Daniel Burcl predseda Fr.Malovaného 1638/3 Malacky 28.03.2000
  Ing. Peter Marek podpredseda Vilová 23 Bratislava 851 01 28.03.2000
  Kamil Zeman člen Panská 12 Bratislava 811 01 28.03.2000
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   20.01.2003Nové obchodné meno:
   G & BRC SLOVAKIA, a.s.
   19.01.2003Zrušené obchodné meno:
   G & BRC SLOVAKIA , o.c.p.,a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34-37 Zákona číslo 600/1992 Zb.
   obstarávanie splácania cenných papierov a výnosov z nich pre eminenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   28.03.2000Nové obchodné meno:
   G & BRC SLOVAKIA , o.c.p.,a.s.
   Nové sidlo:
   Fr.Malovaného 1638/3 Malacky 901 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Burcl - predseda Fr.Malovaného 1638/3 Malacky
   Ing. Peter Marek - podpredseda Vilová 23 Bratislava 851 01
   Kamil Zeman - člen Panská 12 Bratislava 811 01
   27.03.2000Zrušené obchodné meno:
   Marek a Zeman, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Marek - predseda Vilová 23 Bratislava 851 01
   RNDr. Jana Šindlerová - člen Vŕbová 4 Bratislava 821 07
   Kamil Zeman - podpredseda Panská 12 Bratislava 811 01
   12.01.1996Nové obchodné meno:
   Marek a Zeman, obchodník s cennými papiermi, a.s.
   Nové sidlo:
   Hanulova 5b Bratislava 841 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre eminenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmlúv podľa § 34-37 Zákona číslo 600/1992 Zb.
   obstarávanie splácania cenných papierov a výnosov z nich pre eminenta
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Marek - predseda Vilová 23 Bratislava 851 01
   RNDr. Jana Šindlerová - člen Vŕbová 4 Bratislava 821 07
   Kamil Zeman - podpredseda Panská 12 Bratislava 811 01