Create Invoice

INVEST BROKERS - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name INVEST BROKERS
Status Destroyed
PIN 35682035
Date create 12 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat INVEST BROKERS
Križkova 9
81104
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682035
 • Registered seat: INVEST BROKERS, Križkova 9, 81104, Bratislava
 • Date create: 12 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   22.10.2007Zrušené obchodné meno:
   INVEST BROKERS, a.s. v likvidácii
   Zrušené sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a obchodných rokovaní
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   JUDr. Alena Vyskočilová Banskobystrická 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 06.09.2000
   Mgr. Lucia Toperczerová - člen M.Schneidera Trnavského 1997/18 Bratislava-Dúbravka 841 01 Vznik funkcie: 07.04.2004
   21.05.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - predseda 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 07.04.2004
   08.07.2006Nové obchodné meno:
   INVEST BROKERS, a.s. v likvidácii
   07.07.2006Zrušené obchodné meno:
   INVEST BROKERS, a.s.
   17.01.2006Nové obchodné meno:
   INVEST BROKERS, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   marketing, prieskum trhu a verejnej mienky
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí a výstav
   organizovanie kurzov, školení, seminárov a obchodných rokovaní
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Toperczerová - člen M.Schneidera Trnavského 1997/18 Bratislava-Dúbravka 841 01 Vznik funkcie: 07.04.2004
   16.01.2006Zrušené obchodné meno:
   INVEST BROKERS, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie hlavných investičných služieb: prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie vedľajších investičných služieb: úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Lucia Toperczerová - člen Veternicová 3246/1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.04.2004
   24.04.2004Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jozef Oravkin - predseda 487 Heľpa 976 68 Vznik funkcie: 07.04.2004
   Mgr. Lucia Toperczerová - člen Veternicová 3246/1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 07.04.2004
   23.04.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Janyík Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07 Vznik funkcie: 31.03.1999
   RNDr. Miron Zelina , CSc. - predseda predstavenstva Veternicová 3246/1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.10.1999
   08.09.2003Nové predmety činnosti:
   poskytovanie hlavných investičných služieb: prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie vedľajších investičných služieb: úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, poskytovanie úverov alebo pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch, poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch, vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
   07.09.2003Zrušeny predmety činnosti:
   uskutočňovanie kúpy cenných papierov s úmyslom so ziskom ich predať a ich predaja s úmyslom so ziskom ich kúpiť (obchodovanie s cennými papiermi)
   obstarávanie kúp alebo predajov cenných papierov pre tretie osoby za odplatu na základe obchodnej zmluvy
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmluvy oúschove cenných papierov, zmluvy o správe cenných papierov a zmluvy o uložení cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitentov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   06.09.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Janyík Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07 Vznik funkcie: 31.03.1999
   RNDr. Miron Zelina , CSc. - predseda predstavenstva Veternicová 3246/1 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 12.10.1999
   JUDr. Alena Vyskočilová Banskobystrická 6 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 06.09.2000
   05.09.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Janyík Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07
   JUDr. Alena Vyskočilová Banskobystrická 6 Bratislava 811 06
   RNDr. Miron Zelina , CSc. - predseda predstavenstva Veternicová 3246/1 Bratislava 841 05
   07.11.2001Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Alena Vyskočilová Banskobystrická 6 Bratislava 811 06
   06.11.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Alena Vyskočilová Somolického 2 Bratislava 811 05
   20.03.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   faktoring a forfaiting
   08.09.2000Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Alena Vyskočilová Somolického 2 Bratislava 811 05
   07.09.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Denisa Schultzová Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   01.08.2000Nové obchodné meno:
   INVEST BROKERS, o.c.p., a.s.
   31.07.2000Zrušené obchodné meno:
   INVEST BROKERS, obchodník s cennými papiermi,a.s.
   25.10.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Mgr. Denisa Schultzová Vajnorská 5 Bratislava 831 03
   RNDr. Miron Zelina , CSc. - predseda predstavenstva Veternicová 3246/1 Bratislava 841 05
   24.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Iveta Kuníková - predseda predstavenstva Furdekova 3 Piešťany 921 01
   RNDr. Miron Zelina , CSc. B.Němcovej 24 Košice 040 01
   21.04.1999Nové sidlo:
   Križkova 9 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ladislav Janyík Malá Pažiť 943 Veľký Kýr 941 07
   Ing. Iveta Kuníková - predseda predstavenstva Furdekova 3 Piešťany 921 01
   20.04.1999Zrušené sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Danka Klačanská Budatínska 41 Bratislava 851 06
   Ing. Martin Šoltýs - člen Bílikova 6 Bratislava 841 01
   15.10.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Danka Klačanská Budatínska 41 Bratislava 851 06
   RNDr. Miron Zelina , CSc. B.Němcovej 24 Košice 040 01
   14.10.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Nestarec - člen Myslenická 148 Pezinok 902 03
   Ing. Miloš Surovič - predseda Palárikova 12 Bratislava 841 05
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   04.04.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Nestarec - člen Myslenická 148 Pezinok 902 03
   Ing. Miloš Surovič - predseda Palárikova 12 Bratislava 841 05
   03.04.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emília Mojžišová - člen Jána Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Miloš Surovič - predseda Mládežnícka 32 Banská Bystrica 974 00
   22.07.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Emília Mojžišová - člen Jána Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Miloš Surovič - predseda Mládežnícka 32 Banská Bystrica 974 00
   Ing. Martin Šoltýs - člen Bílikova 6 Bratislava 841 01
   21.07.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Jambrich Jarná 37 Rožňava 048 01
   Ing. Emília Mojžišová - predseda Jána Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Robert Zemánek Mallého 11 Skalica 909 01
   12.01.1996Nové obchodné meno:
   INVEST BROKERS, obchodník s cennými papiermi,a.s.
   Nové sidlo:
   Tolstého 9 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie kúpy cenných papierov s úmyslom so ziskom ich predať a ich predaja s úmyslom so ziskom ich kúpiť (obchodovanie s cennými papiermi)
   obstarávanie kúp alebo predajov cenných papierov pre tretie osoby za odplatu na základe obchodnej zmluvy
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitentov a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
   vykonávanie činností na základe zmluvy oúschove cenných papierov, zmluvy o správe cenných papierov a zmluvy o uložení cenných papierov
   obstarávanie splácania cenných papierov pre emitentov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Ján Jambrich Jarná 37 Rožňava 048 01
   Ing. Emília Mojžišová - predseda Jána Stanislava 29 Bratislava 841 05
   Ing. Robert Zemánek Mallého 11 Skalica 909 01