Create Invoice

Pro Partners - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Pro Partners
Status Destroyed
PIN 35682159
TIN 2020893556
Date create 18 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Pro Partners
Malý trh 2/A
81108
Bratislava
Financial information
Capital 1 520 394 €
Own capital 1 470 646 €
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682159 TIN: 2020893556
 • Registered seat: Pro Partners, Malý trh 2/A, 81108, Bratislava
 • Date create: 18 January 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   26.01.2011Zrušené obchodné meno:
   Pro Partners, a.s.
   Zrušené sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Róbert Bartek - predseda predstavenstva Dobrovského 5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 31.08.2009
   Ing. Pavel Hladký - člen predstavenstva Lidická 14 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 31.08.2009
   Ing. Tomáš Zedníček - člen predstavenstva 1. mája 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 31.08.2009
   07.10.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bartek - predseda predstavenstva Dobrovského 5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 31.08.2009
   Ing. Pavel Hladký - člen predstavenstva Lidická 14 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 31.08.2009
   Ing. Tomáš Zedníček - člen predstavenstva 1. mája 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 31.08.2009
   06.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bartek - predseda Dobrovského 5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.2002
   Ing. Marek Reguli 106 Lokca 029 51 Vznik funkcie: 19.06.2002
   Ing. Tomáš Zedníček 1. mája 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2002
   29.12.2005Nové obchodné meno:
   Pro Partners, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   28.12.2005Zrušené obchodné meno:
   Pro Partners, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k invetičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie úverov a pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s umiestňovaním alebo upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu a k družstevným podielnickým listom
   24.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bartek - predseda Dobrovského 5 Bratislava 811 08 Vznik funkcie: 19.06.2002
   23.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Róbert Bartek - predseda Zakvášov 1522/34 Považská Bystrica Vznik funkcie: 19.06.2002
   05.01.2005Nové sidlo:
   Malý trh 2/A Bratislava 811 08
   04.01.2005Zrušené sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   25.11.2004Nové predmety činnosti:
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k invetičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na vlastný účet podľa § 6 ods. 2 písm. c) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   zabezpečenie predaja investičných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní podľa § 6 ods. 2 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   nadobudnutie investičných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účel ich predaja iným osobám vrátane záväzku odkúpiť od emitenta neumiestnené investičné nástroje podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   úschova alebo správa jedného alebo viacerých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie úverov a pôžičiek klientovi na účel vykonania pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja, ak poskytovateľ úveru alebo pôžičky je účastníkom tohto obchodu podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch
   poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch
   obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s umiestňovaním alebo upisovaním investičných nástrojov a vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c) a d) zákona o cenných papieroch
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), f), g), h) a i) zákona o cenných papieroch
   prijímanie peňažných prostriedkov od klienta a vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami v súlade so zákonom č. 202/1995 Z.z. Devízový zákon v rozsahu potrebnom na poskytovanie hlavných investičných služieb podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona o cenných papieroch
   vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b), c), e) a f) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu a k družstevným podielnickým listom
   24.11.2004Zrušeny predmety činnosti:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37 zákona 600/92 Zb. v znení novely 171/95 Zb.
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obchodovanie s cennými papiermi
   04.11.2003Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   03.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   27.06.2002Nové sidlo:
   Michalská 7 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Róbert Bartek - predseda Zakvášov 1522/34 Považská Bystrica Vznik funkcie: 19.06.2002
   Ing. Marek Reguli 106 Lokca 029 51 Vznik funkcie: 19.06.2002
   Ing. Tomáš Zedníček 1. mája 19 Pezinok 902 01 Vznik funkcie: 19.06.2002
   26.06.2002Zrušené sidlo:
   Segnerova 4 Bratislava 841 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Rastislav Daníšek Letohradská 8 Svätý Jur
   Ing. Pavol Krajč Ružová 513/50 Košice
   Petr Matovič Segnerova 4 Bratislava
   26.02.2001Nové predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi
   factoring a forfaiting
   sprostredkovanie v rozsahu voľnej živnosti
   25.04.2000Nové predmety činnosti:
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   03.06.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Rastislav Daníšek Letohradská 8 Svätý Jur
   Ing. Pavol Krajč Ružová 513/50 Košice
   02.06.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava
   Ing. Ján Murgaš - predseda Žitavská 2025/11 Senec
   09.05.1996Nové sidlo:
   Segnerova 4 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jarmila Hodeková Palkovičova 18 Bratislava
   Petr Matovič Segnerova 4 Bratislava
   Ing. Ján Murgaš - predseda Žitavská 2025/11 Senec
   08.05.1996Zrušené sidlo:
   Šancova 17 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Bálint Štítová 2 Košice
   Ing. Márius Gašparík Rumana 7 Liptovský Mikuláš
   Ing. Karol Hranický - predseda Šancová 17 Bratislava
   18.01.1996Nové obchodné meno:
   Pro Partners, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Šancova 17 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37 zákona 600/92 Zb. v znení novely 171/95 Zb.
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Richard Bálint Štítová 2 Košice
   Ing. Márius Gašparík Rumana 7 Liptovský Mikuláš
   Ing. Karol Hranický - predseda Šancová 17 Bratislava