Create Invoice

HC - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name HC
PIN 35682647
TIN 2020860776
VAT number SK2020860776
Date create 24 January 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat HC
Jašíkova 6
82103
Bratislava
Financial information
Sales and income 28 641 €
Profit 5 231 €
Capital 41 034 €
Own capital -2 376 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 45,769
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 45,658
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 32,162
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 32,162
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 32,162
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 13,496
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 2,904
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 10,592
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 111
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 111
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 45,769
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,405
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 6,640
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 6,640
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,328
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,328
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -10,794
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 15,185
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -25,979
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,231
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,364
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 67
9. Liabilities from social fund (472) 67
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 43,297
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 1,667
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,667
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,448
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 36,182
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 28,500
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 28,641
III. Revenues from sale of services (602, 606) 28,500
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 141
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,399
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,915
D. Services (účtová group of 51) 19,656
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 223
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 605
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,242
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 6,929
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 2
2. Other interest income (662A) 2
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 53
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 53
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -51
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,191
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,231
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682647 TIN: 2020860776 VAT number: SK2020860776
 • Registered seat: HC, Jašíkova 6, 82103, Bratislava
 • Date create: 24 January 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01 28.03.2003
  Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01 22.03.2006
 • Owners:
  Person Function Share Registered seat
  RNDr. Ivona Holzerová 3 320 € (50%) Ružinovská 9 Bratislava 821 01
  Ing. Matúš Pošvanc 3 320 € (50%) Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.01.2014Nové obchodné meno:
   HC, s. r. o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   27.01.2014Zrušené obchodné meno:
   Hayek Consulting, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Ján Oravec 23 Rozbehy 906 33
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   06.09.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Chren Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Ivan Švejna Šťastná 13 Bratislava 821 05
   02.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Pošvanc Brigádnická 568/39 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   01.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   27.04.2006Nové obchodné meno:
   Hayek Consulting, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Jašíkova 6 Bratislava 821 03
   Nové predmety činnosti:
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti marketingu
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   technicko- organizačné zabezpečenie pri realizácii projektov pre štrukturálne nástroje EÚ v rozsahu voľnej živnosti
   administratívne, organizačné a technické práce, súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
   prieskum verejnej mienky
   Noví spoločníci:
   RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Ing. Martin Chren Lenardova 16 Bratislava 851 01
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01
   Ing. Ivan Švejna Šťastná 13 Bratislava 821 05
   PhDr. Ján Oravec 23 Rozbehy 906 33
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 28.03.2003
   Ing. Matúš Pošvanc Ružinovská 9 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 22.03.2006
   26.04.2006Zrušené obchodné meno:
   SK INVESTING, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny spoločníci:
   ISTOTA PS, a.s. IČO: 31 397 646 Drieňová č. 24 Bratislava 826 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Klincova č. 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   27.11.2003Nové sidlo:
   Drieňová 24 Bratislava 826 03
   Noví spoločníci:
   ISTOTA PS, a.s. IČO: 31 397 646 Drieňová č. 24 Bratislava 826 03
   Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Ivona Holzerová Klincova č. 9 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 28.03.2003
   26.11.2003Zrušené sidlo:
   Šťastná 13 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   01.02.1999Nové sidlo:
   Šťastná 13 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   31.01.1999Zrušené sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   24.01.1996Nové obchodné meno:
   SK INVESTING, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Prievozská 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Švejna Jaselská 6 Zvolen 960 01