Create Invoice

NIBACO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name NIBACO
PIN 35682680
TIN 2020326825
VAT number SK2020326825
Date create 01 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat NIBACO
Mlynské Nivy 56
82452
Bratislava
Financial information
Sales and income 258 981 €
Profit -69 056 €
Capital 916 988 €
Own capital 745 575 €
Contact Information
Phone(s) 0253632071, 0253632081, 0253632091, 0253632101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 941,207
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 863,640
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 863,640
A.II.1. Land (031) - /092A/ 336,288
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 470,910
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 35,549
7. Acquired long-term tangible assets (042) - /094/ 20,893
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 75,203
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 74,926
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 74,766
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 74,766
7. Tax assets and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 160
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 277
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 92
2. Bank accounts (221A, 22X +/- 261) 185
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 2,364
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 2,014
4. Accrued income short-term (385A) 350
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 941,207
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 676,519
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 861,377
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 861,377
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 66,252
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 66,252
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -182,054
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -182,054
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -69,056
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 263,848
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 193,464
5. Other long-term liabilities (479A, 47XA) 155,499
9. Liabilities from social fund (472) 36
12. Deferred tax liability (481A) 37,929
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 60,387
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 27,618
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 27,618
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,722
7. Liabilities from social insurance (336) 6,484
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,115
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 7,448
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 2,047
B.V.1. Statutory reserves (323A, 451A) 2,047
B.VII. Short-term financial assistance (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 7,950
C. Total accruals (r. 142 to r. 145) 840
4. Deferred income short-term (384A) 840
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 257,178
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 258,981
III. Revenues from sale of services (602, 606) 257,178
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,803
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 318,910
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 58,208
D. Services (účtová group of 51) 50,446
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 129,819
E.1. Wages and salaries (521, 522) 53,221
2. Remuneration of members of the company bodies and cooperative (523) 41,100
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 33,821
4. Social expenses (527, 528) 1,677
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 11,403
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 26,806
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 26,806
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 42,228
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) -59,929
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 148,524
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34
XI. Interest income (r. 40 + r. 41) 34
2. Other interest income (662A) 34
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,109
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 7,201
2. Other expense (562A) 7,201
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 3,908
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,075
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) -71,004
R. Income tax (r. 58 + r. 59) -1,948
R.1. Income tax expense current (591, 595) 960
2. Deferred income taxes (+/-) (592) -2,908
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -69,056
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35682680 TIN: 2020326825 VAT number: SK2020326825
 • Registered seat: NIBACO, Mlynské Nivy 56, 82452, Bratislava
 • Date create: 01 February 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Mgr. Jana Lalová predseda Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 28.01.2015
  Ing. Peter Rehák podpredseda Kostolná-Zárečie 59 Kostolná-Zárečie 913 04 28.01.2015
  Ing. Marta Lobotková člen Inovecká 3 Trenčín 911 01 28.01.2015
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   06.03.2015Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jana Lalová - predseda Jamnického 3221/21 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 28.01.2015
   Ing. Peter Rehák - podpredseda predstavenstva Kostolná-Zárečie 59 Kostolná-Zárečie 913 04 Vznik funkcie: 28.01.2015
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 28.01.2015
   05.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - predseda 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Peter Rehák - člen 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 24.07.2008
   01.08.2008Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - predseda 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Vznik funkcie: 24.07.2008
   Ing. Peter Rehák - člen 59 Kostolná - Záriečie 913 04 Vznik funkcie: 24.07.2008
   31.07.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - člen 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 13.04.2005
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 13.04.2005
   Vladimír Porvazník - predseda Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.04.2005
   10.07.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   vodoinštalatérstvo
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   21.04.2005Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Lalo - člen 39 Slaská 966 22 Vznik funkcie: 13.04.2005
   Ing. Marta Lobotková - podpredseda Inovecká 3 Trenčín 911 01 Trenčín Vznik funkcie: 13.04.2005
   Vladimír Porvazník - predseda Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 13.04.2005
   20.04.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín
   Matúš Porubec - podpredseda Šulekova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07
   01.07.2004Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Záhradnícka 4154/37 Bratislava 811 07
   30.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Exnárova 27 Bratislava
   20.11.2003Nové predmety činnosti:
   rozvod elektriny, rozvod tepla
   Nový štatutárny orgán:
   Matúš Porubec - podpredseda Šulekova 42 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 21.10.2003
   19.11.2003Zrušeny predmety činnosti:
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2003
   28.01.2002Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   02.08.2001Nový štatutárny orgán:
   Manuela Grossová - podpredseda predstavenstva Pri Kríži 10 Bratislava Skončenie funkcie: 21.10.2003
   Ing. Marta Lobotková - člen predstavenstva Inovecká 3 Trenčín
   Vladimír Porvazník - predseda predstavenstva Exnárova 27 Bratislava
   01.08.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 6 Bratislava
   Vladimír Povrazník - člen predstavenstva Záhradnícka 37 Bratislava
   03.03.2000Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť súvisiaca s predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - podpredseda predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Vladimír Povrazník - člen predstavenstva Záhradnícka 37 Bratislava
   02.03.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava
   08.07.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik - člen predstavenstva Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak - predseda predstavenstva Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák - podpredseda predstavenstva Zálužická 13 Bratislava
   07.07.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   19.08.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Bílik Kapicova 6 Bratislava
   Mgr. Miroslav Jackuliak Bagarova 6 Bratislava
   Ing. Alexander Lipčák Zálužická 13 Bratislava
   18.08.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kučera Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Naňák Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Bruno Präsens Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jana Riečanová Belinského 3 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava 851 04
   JUDr. Jozef Šimora Švantnerova 5 Bratislava 841 01
   23.01.1996Nové obchodné meno:
   NIBACO a.s.
   Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 56 Bratislava 824 52
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov s doplnkovými službami - správa budov
   výroba a odbyt stavebných hmôt a prefabrikovaných dielcov včítane montáže
   vykonávanie ďalšej činnosti, súvisiacej so základným predmetom podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   obchodná činnosť s tovarom z odboru stavebných hmôt, strojárskej a kovospracujúcej výroby
   výroba mált, betónových zmesí a prefabrikovaných stavebných dielcov
   výroba železobetónových panelov
   výroba kovových výrobkov, zámočníctvo, kovoobrábanie
   vodoinštalatérstvo
   opravy cestných motorových vozidiel
   verejná cestná nákladná doprava
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Milan Kučera Rajecká 36 Bratislava 821 07
   Ing. Jozef Naňák Jégého 15 Bratislava 821 08
   Ing. Bruno Präsens Jégého 3 Bratislava 821 08
   Ing. Jana Riečanová Belinského 3 Bratislava 851 04
   Ing. Dušan Srnec Šustekova 27 Bratislava 851 04
   JUDr. Jozef Šimora Švantnerova 5 Bratislava 841 01