Create Invoice

CAPITAL TRUST - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name CAPITAL TRUST
PIN 35683007
TIN 2020322953
Date create 30 January 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat CAPITAL TRUST
Pri starej prachárni 14
83205
Bratislava
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35683007 TIN: 2020322953
 • Registered seat: CAPITAL TRUST, Pri starej prachárni 14, 83205, Bratislava
 • Date create: 30 January 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Renáta Ciprová podpredseda Na pasekách 19 Bratislava 04.03.1997
  Michaela Konečná člen Baltská 9 Bratislava 04.03.1997
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   28.10.2006Nové obchodné meno:
   CAPITAL TRUST, a.s.
   27.10.2006Zrušené obchodné meno:
   CAPITAL TRUST, a.s., o.c.p.
   Zrušeny predmety činnosti:
   obchodovanie s cennými papiermi vrátane vybraných činností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   03.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Púček - predseda Pavlovská 1 Bratislava Skončenie funkcie: 25.09.2002
   04.03.1997Nové sidlo:
   Pri starej prachárni 14 Bratislava 832 05
   Nový štatutárny orgán:
   Renáta Ciprová - podpredseda Na pasekách 19 Bratislava
   Michaela Konečná - člen Baltská 9 Bratislava
   03.03.1997Zrušené sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - podpredseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Barbara Duroňová - člen Bajzova 6 Bratislava
   31.01.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - podpredseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Barbara Duroňová - člen Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Peter Púček - predseda Pavlovská 1 Bratislava Skončenie funkcie: 25.09.2002
   30.01.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - predseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Barbara Duroňová - člen Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ivan Ondrejíčka - podpredseda Andrusovova 10 Bratislava
   27.11.1996Nové sidlo:
   Kutuzovova 3 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností /veľkoobchod/
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   činnosť účtovných poradcov
   výskum trhu a verejnej mienky
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bohumil Dohnal - predseda Jasovská 7 Bratislava
   Ing. Barbara Duroňová - člen Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ivan Ondrejíčka - podpredseda Andrusovova 10 Bratislava
   26.11.1996Zrušené sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Zrušeny predmety činnosti:
   vedenie účtovnej evidencie
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
   prenájom strojného a technologického zariadenia
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Blahút - člen Prokopa Veľkého 18 Bratislava
   Ing. Barbara Duroňová - podpredseda Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ivan Ondrejíčka - predseda Andrusovova 10 Bratislava
   30.01.1996Nové obchodné meno:
   CAPITAL TRUST, a.s., o.c.p.
   Nové sidlo:
   Miletičova 5 Bratislava 821 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   činnosť v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom
   nákup a predaj nemovitostí
   sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
   sprostredkovanie obchodu s rozličným druhom tovarov
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   vedenie účtovnej evidencie
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektron. zariadení na spracovanie údajov
   prenájom strojného a technologického zariadenia
   obchodovanie s cennými papiermi vrátane vybraných činností uvedených v § 46 ods.2 zák.č. 600/1992
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   vykonávať činnosť na základe zmlúv podľa § 34 až § 37
   obstarávať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z nich
   vykonávať poradenskú činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Blahút - člen Prokopa Veľkého 18 Bratislava
   Ing. Barbara Duroňová - podpredseda Bajzova 6 Bratislava
   Ing. Ivan Ondrejíčka - predseda Andrusovova 10 Bratislava