Create Invoice

RYBEKO - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name RYBEKO
PIN 35684208
TIN 2020309236
VAT number SK2020309236
Date create 20 February 1996
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Registered seat RYBEKO
M.R. Štefánika 437
90841
Bratislava
Financial information
Sales and income 2 177 073 €
Profit 43 687 €
Capital 547 172 €
Own capital 157 965 €
Contact Information
Phone(s) 0346512140
Mobile phone(s) +421915722776
Fax(es) 0346512140
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
TOTAL ASSETS line. 02 + r. 33 + r. 74 491,418
A. Non-current assets r. 03 + r. 11 + r. 21 222,349
A.II. Non-current tangible assets total (r. 12 to r. 20) 222,349
A.II.1. Land (031) - /092A/ 24,895
2. Buildings (021) - /081, 092A/ 87,181
3. Separate movable assets and sets of movable assets (022) - /082, 092A/ 110,273
B. Current assets r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 268,765
B.I. Total inventory (r. 35 to r. 40) 170,358
B.I.1. Material (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 142,144
3. Products (123) - /194/ 28,214
B.III. Short-term receivables sum (r. 54 + r. 58 to r. 65) 70,641
B.III.1. Trade receivables the sum of (r. 55 to r. 57) 69,632
1.c. Other trade receivables (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 69,632
9. Other receivables (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,009
B.V. Financial accounts r. 72 + r. 73 27,766
B.V.1. Money (211, 213, 21X) 27,766
C. Total accruals (r. 75 to r. 78) 304
2. Prepaid expenses short-term (381A, 382A) 304
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 80 + r. 101 + r. 141 491,418
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,652
A.I. Capital sum (r. 82 to r. 84) 9,495
A.I.1. Share capital (411 or +/- 491) 9,495
A.III. Other capital funds (413) 402,383
A.IV. The legal reserve funds r. 88 + r. 89 1,760
A.IV.1. Legal reserve fund indivisible fund (417A, 418, 421A, 422) 1,760
A.VII. Profit / loss from previous years r. 98 + r. 99 -255,673
A.VII.1. Retained earnings from previous years (428) 142,036
2. Accumulated losses from previous years (/-/429) -397,709
A.VIII. Profit / loss for the accounting period after tax /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 43,687
B. Liabilities line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 289,766
B.I. Long-term liabilities total (r. 103 + r. 107 to r. 117) 3,880
9. Liabilities from social fund (472) 3,880
B.IV. Short-term liabilities total (r. 123 + r. 127 to r. 135) 158,261
B.IV.1. Trade payables total (r. 124 to r. 126) 98,740
1.c. Other payables (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 98,740
5. Liabilities to the company and the association,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 19,166
6. Liabilities to employees (331, 333, 33X, 479A) 8,903
7. Liabilities from social insurance (336) 5,228
8. Tax liabilities and subsidies (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,138
10. Other liabilities (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 15,086
B.V. Short-term provisions r. 137 + r. 138 6,912
2. Other reserves (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,912
B.VI. Current bank loans (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120,713
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Net turnover (part of the accounting tr. 6 according to the law) 1,997,235
** Income from the economic activity of the total sum (r. 03 to r. 09) 2,177,073
I. Revenues from the sale of goods (604, 607) 439
II. Revenues from sales of own products (601) 1,940,822
III. Revenues from sale of services (602, 606) 55,974
IV. Changes in inventory own work capitalized in inventories (+/-) (účtová group of 61) 160,841
VI. Revenues from sales of intangible fixed assets, tangible fixed assets and materials (641, 642) 18,193
VII. Other revenues from economic activity (644, 645, 646, 648, 655, 657) 804
** The cost of economic activity along r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,117,526
A. The costs incurred for the purchase of goods sold (504, 507) 435
B. Consumption of material, energy and other non-inventory items supplies (501, 502, 503) 1,774,201
D. Services (účtová group of 51) 102,308
E. Personnel expenses (r. 16 to r. 19) 180,105
E.1. Wages and salaries (521, 522) 133,504
3. The cost of social insurance (524, 525, 526) 41,408
4. Social expenses (527, 528) 5,193
F. Taxes and fees (účtová group of 53) 6,477
G. Depreciation and impairment losses on non-current intangible assets and tangible fixed assets (r. 22 + r. 23) 53,171
G.1. Depreciation of intangible assets and property, plant and equipment (551) 53,171
J. Other costs of economic activity (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 829
*** Profit / loss from operating activities (+/-) (r. 02 - r. 10) 59,547
* Added value (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 281,132
** Revenues from financial activities total r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XII. Foreign exchange gains (663) 1
**. The cost of financial activity along r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,881
N. Interest cost (r. 50 + r. 51) 8,892
2. Other expense (562A) 8,892
O. Exchange rate losses (563) 20
Q. Other expenses on financial activities (568, 569) 2,969
*** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,880
**** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 27 + r. 55) 47,667
R. Income tax (r. 58 + r. 59) 3,980
R.1. Income tax expense current (591, 595) 3,980
**** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 43,687
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684208 TIN: 2020309236 VAT number: SK2020309236
 • Registered seat: RYBEKO, M.R. Štefánika 437, 90841, Bratislava
 • Date create: 20 February 1996
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   24.09.1999Nové sidlo:
   M.R. Štefánika 437 Šaštín - Stráže 908 41
   Nové predmety činnosti:
   výroba nealkoholických nápojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Hurban Pri štadióne 1383 Šaštín - Stráže 908 41
   23.09.1999Zrušené sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 16
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   07.10.1998Noví spoločníci:
   Anna Hlivová Babuškova 5 Bratislava 821 03
   Vladimír Hurban Pri Štadióne 1383 Šaštín - Stráže 908 41
   Štefan Chlepko Moldavská 9 Bratislava 821 03
   Iveta Nováková Chrobákova 17 Bratislava 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Štefan Chlepko Moldavská 9 Bratislava 821 03
   06.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Ľubinská 23 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopačik Tupolevova 4/D Bratislava
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   Ing. Eleonóra Škafská Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   20.02.1996Nové obchodné meno:
   RYBEKO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 29 Bratislava 811 16
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti - maloobchod, veľkoobchod
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   usporadúvanie a organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   inžinierská činnosť - koordinačná
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Manuela Grossová Pri Kríži 10 Bratislava
   Ing. Ondrej Kadák Ľubinská 23 Bratislava
   Ing. Zdenek Kopačik Tupolevova 4/D Bratislava
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica
   Ing. Eleonóra Škafská Jungmannova 20 Bratislava
   Ing. Ľubomír Švirloch Furdekova 3 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Milan Suchý Okružná 1186/6 Senica