Create Invoice

Capital Partners Development - Company Information, finance statistics

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Business name Capital Partners Development
PIN 35684747
TIN 2020583675
Date create 29 February 1996
Company category Akciová spoločnosť
Registered seat Capital Partners Development
Mostová 2
81102
Bratislava
Financial information
Profit -562 €
Capital 681 446 €
Own capital 680 914 €
Contact Information
Email info@cpg.sk
Phone(s) 0244453694, 0244453692
Fax(es) 0244453127
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Other tangible fixed assets (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 681,078
4. The impairment loss to the acquired assets (+/- 097 ) - /+/- 098/ 680,000
2. Other non-current financial assets (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,078
LIABILITIES 2014
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES r. 25 + r. 34 681,078
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 680,392
A.I. Capital r. 27 + r. 28 497,850
A.I.1. Share capital and changes in share capital (411 or +/- 419) or (+/- 491) 497,850
A.III. Funds from profit (421, 422, 423, 427, 42X) 18,119
A.V. Retained earnings or accumulated losses from previous years (428, /-/429) 164,985
A.VI. Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -562
B. Liabilities line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 686
B.I. Long-term liabilities excluding provisions and loans (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 206
B.IV. Short-term liabilities excluding provisions loans and borrowings total (r. 39 to r. 42) 480
3. Tax liabilities and subsidies (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Costs for financial activities total sum (r. 28 to r. 33) 82
O. Other expenses on financial activities (568, 569) 82
** Profit / loss from financial activities (+/-) (r. 20 - r. 27) -82
** Profit / loss for the accounting period before tax (+/-) (r. 18 + r. 34) -82
P. Income tax expense (591, 595) 480
*** Profit / loss for the accounting period after taxation (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -562
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4334097.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :35684747 TIN: 2020583675
 • Registered seat: Capital Partners Development, Mostová 2, 81102, Bratislava
 • Date create: 29 February 1996
 • Directors:
  Person Function Registered seat Date
  Ing. Peter Jurčík predseda Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 15.12.2006
  Ing. Peter Sklenář člen Studená 11 Bratislava 821 04 15.12.2006
  • History of changes in the company and the presentation of trade registers:
   13.02.2013Nové sidlo:
   Mostová 2 Bratislava-Staré Mesto 811 02
   12.02.2013Zrušené sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   05.04.2008Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   04.04.2008Zrušené sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   09.01.2007Nové obchodné meno:
   Capital Partners Development, a.s.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve a strojárstve
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (upratovacie a čistiace práce)
   upratovacie a čistiace práce
   obstarávateľské činnosti spojené so správou bytového a nebytového fondu
   preklady a tlmočenie z/do jazykov anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského
   administratívne, sekretárske a kopírovacie práce
   poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby a dopravy, nákupu a predaja tovarov rozsahu voľnej živnosti
   leasing a prenájom automobilov, spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technických zariadení v rozsahu voľnej živnosti
   factoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   reklamná a propagačná činnosť
   prieskum trhu a verejnej mienky
   marketing
   vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   nakladanie s výsledkami tvorivej duševnej činnosti so súhlasom autora
   vedenie účtovníctva
   organizovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   neverejná osobná cestná motorová doprava vykonávaná vozidlami do 9 miest vrátane vodiča s výnimkou vozidiel taxislužby
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Jurčík - predseda Štúrovo nám. 111/22 Martin 036 01 Vznik funkcie: 15.12.2006
   Ing. Peter Sklenář - člen Studená 11 Bratislava 821 04 Vznik funkcie: 15.12.2006
   08.01.2007Zrušené obchodné meno:
   Capital Partners, o.c.p., a.s.
   Zrušeny predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby:1.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 3.) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby:1.) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3.) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4.) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5.) vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 15.09.2002
   Ing. Ladislav Manek Nobelova 3260/20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.12.2004
   07.07.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Mierová 167/C Bratislava 821 05 Vznik funkcie: 15.09.2002
   06.07.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.2002
   10.08.2005Nové predmety činnosti:
   I. hlavné investičné služby:1.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie, predaj alebo iné nakladanie s investičnými nástrojmi a následné postúpenie pokynu klienta na účel jeho vykonania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d),e) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) prijatie pokynu klienta na nadobudnutie alebo predaj investičného nástroja a jeho vykonanie na iný účet ako na účet poskytovateľa služby podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), a f) zákona o cenných papieroch, 3.) riadenie portfólia, tvoreného jedným alebo viacerými investičnými nástrojmi v súlade s poverením klienta na základe zmluvy podľa § 43 zákona o cenných papieroch, oddelene od portfólia iných klientov podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch
   II. vedľajšie investičné služby:1.) úschova alebo správa jedného alebo niekoľkých investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b), c), d) a f) zákona o cenných papieroch, 2.) poskytovanie poradenstva o stratégii podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona o cenných papieroch, 3.) obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a služby súvisiace s upisovaním, umiestňovaním, vyplácaním výnosov a splácaním investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch, 4.) poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa investovania do investičných nástrojov podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona o cenných papieroch vo vzťahu k investičným nástrojom podľa § 5 písm a), b), c), d), e) a f) zákona o cenných papieroch, 5.) vykonávanie činností podľa § 6 ods. 2 zákona o cenných papieroch s cennými papiermi a derivátmi, ktoré nie sú investičnými nástrojmi, ako investičná služba podľa § 6 ods. 3 písm. g) zákona o cenných papieroch. To sa vzťahuje len na činnosti podľa § 6 ods. 2 písm. a), b) a d) zákona o cenných papieroch ku zmenkám, ktoré nemajú charakter nástrojov peňažného trhu
   09.08.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a obchodovanie s cennými papiermi
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obstarať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
   27.05.2005Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   leasing technických zariadení, spotrebného tovaru a automobilov
   factoring a forfaiting - mimo súdneho vymáhania
   22.01.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Manek Nobelova 3260/20 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 13.12.2004
   21.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza Vznik funkcie: 15.09.2002
   23.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Gustáv Laca - predseda Ukrajinská 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.09.2002
   Ing. Jozef Lukáč - člen Dlhá 10 Prievidza Vznik funkcie: 15.09.2002
   22.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Danko - predseda predstavenstva Pečnianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   Ing. Radoslav Holzmann - podpredseda predstavenstva Vígľašská 6 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   16.11.1999Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Peter Danko - predseda predstavenstva Pečnianska 25 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   Ing. Radoslav Holzmann - podpredseda predstavenstva Vígľašská 6 Bratislava Vznik funkcie: 25.09.2001
   Mgr. Daniel Lukáč - člen predstavenstva Hanulova 1 Bratislava Skončenie funkcie: 15.09.2002
   15.11.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Radoslav Holzmann Vígľašská 6 Bratislava 851 07
   Vladimír Mistrík - podpredseda Predstavenstva Pluhová 77 Bratislava 831 03
   Alan Sitár - predseda predstavenstva Pekná cesta 9 Bratislava
   30.06.1997Nové obchodné meno:
   Capital Partners, o.c.p., a.s.
   Nový štatutárny orgán:
   Radoslav Holzmann Vígľašská 6 Bratislava 851 07
   29.06.1997Zrušené obchodné meno:
   SLOVAK INVEST PARTNER, o.c.p., a.s.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jozef Lukáč Dlhá 10 Prievidza
   15.05.1996Nový štatutárny orgán:
   Vladimír Mistrík - podpredseda Predstavenstva Pluhová 77 Bratislava 831 03
   Alan Sitár - predseda predstavenstva Pekná cesta 9 Bratislava
   14.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Vladimír Mistrík Pluhová 77 Bratislava
   Alan Sitár Pekná cesta 9 Bratislava
   02.05.1996Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Jozef Lukáč Dlhá 10 Prievidza
   01.05.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Daniel Smorádek Račianska 81 Bratislava
   29.02.1996Nové obchodné meno:
   SLOVAK INVEST PARTNER, o.c.p., a.s.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12/A Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu a maloobchodu
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu a obchodovanie s cennými papiermi
   poradenská činnosť vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
   obstarávať pre emitenta vydávanie cenných papierov a poskytovať s tým súvisiace služby
   obstarať pre emitenta splácanie cenných papierov a vyplácanie výnosov z cenných papierov
   vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
   leasing technických zariadení, spotrebného tovaru a automobilov
   factoring a forfaiting - mimo súdneho vymáhania
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Vladimír Mistrík Pluhová 77 Bratislava
   Alan Sitár Pekná cesta 9 Bratislava
   Daniel Smorádek Račianska 81 Bratislava